Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Koning Albert kan Delphine Boël niet volledig onterven

Doordat Dephine Boël een wettelijk kind is van koning Albert, maakt ze altijd aanspraak op een minimumdeel van de erfenis van de koning.
Delphine Boël. ©Photo News

Het Brusselse hof van beroep heeft beslist dat Delphine Boël voortaan als ‘prinses van België’ door het leven mag gaan. Ze mag de titel ‘Hare Koninklijke Hoogheid’ en de achternaam ‘van Saksen-Coburg’ dragen. Daarmee komt een einde aan een jarenlange procedure.

Het was als sinds begin dit jaar duidelijk dat Boël de biologische dochter van koning Albert is. De familieband werd door een DNA-test bevestigd. Dat maakt van haar een wettelijke erfgenaam van koning Albert.

Volgens het Belgische erfrecht maken alle juridische kinderen altijd aanspraak op een minimumdeel van de nalatenschap van hun ouder, ongeacht uit welke relatie ze zijn geboren. Kinderen volledig onterven kan in België niet.

Helft

Volgens de wettelijke erfregels moeten alle kinderen samen minstens de helft van de nalatenschap krijgen, in het vakjargon het reservatair deel voor de kinderen. Over de andere helft kan koning Albert vrij beschikken en dus bijvoorbeeld nalaten aan zijn drie andere kinderen.

Boël maakt aanspraak op een achtste van de bezittingen van koning Albert.
Frederik Swennen
Hoogleraar Universiteit Antwerpen en advocaat Deloitte Legal Lawyers

De wettelijk voorbehouden helft voor de kinderen moet evenredig verdeeld worden onder alle kinderen: koning Filip, prinses Astrid, prins Laurent en dus nu ook Delphine Boël. ‘Dat maakt dat Boël aanspraak maakt op een achtste van de bezittingen van koning Albert’, zegt Frederik Swennen, hoogleraar familierecht aan de Universiteit Antwerpen en advocaat bij Deloitte Legal Lawyers.

Als bij het overlijden van koning Albert het minimumdeel voor Boël er niet meer blijkt te zijn, dan kan ze dat opeisen. ‘Boël zal evenwel geen specifieke familiestukken kunnen claimen. Het minimumdeel moet alleen in waarde worden gegarandeerd’, zegt Swennen.

Huwelijkscontract

Koning Albert kan wel trachten zijn nalatenschap zo klein mogelijk te maken. Schenkingen aan de andere kinderen om zo Boël te benadelen bieden geen uitweg. Om na te gaan of een kind zijn wettelijk minimumdeel van een nalatenschap krijgt, wordt rekening gehouden met de schenkingen die de overledene tijdens zijn leven heeft gedaan.

‘De koning kan zijn erfboedel wel via een huwelijkscontract trachten te verminderen. Daarin kan worden bepaald dat de aanwinsten sinds het huwelijk naar de langstlevende echtgenoot gaan’, zegt Swennen. Volgens geruchten was er een aanpassing van het huwelijkscontract op het moment dat Boël de rechtszaak is gestart.

Assepoester

‘Wel geldt een zogenaamde Assepoesterbescherming. Die beschermt kinderen uit een andere relatie tegen hun stiefouder’, zegt Swennen. Die clausule gaat ervan uit dat er sprake is van een schenking als meer dan de helft van de huwelijksaanwinsten worden overgemaakt aan de langstlevende stiefouder.

‘Het deel boven de helft van de huwelijksaanwinsten wordt dan meegeteld om het minimumdeel van een stiefkind te bepalen’, legt Swennen uit. ‘Als koning Albert toch alle aanwinsten sinds het huwelijk aan koningin Paola nalaat, zal dat worden meegeteld om het achtste deel van Boël te bepalen. Mogelijk komt er na het overlijden van koning Albert dus nog een rechtszaak.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud