Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Verhuist u naar het buitenland? Check dan uw zorgvolmacht

Sinds begin dit jaar erkent een aantal Europese landen de Belgische zorgvolmacht, maar niet allemaal. Dat kan problemen opleveren bij een verhuizing.
©BELGA

De zorgvolmacht is in België geen onbekend begrip meer. Uit cijfers van de Federatie van het Notariaat blijkt dat er al 210.696 zijn geregistreerd. Een zorgvolmacht opstellen kan sinds 2015. Door de coronacrisis denken steeds meer mensen na over de gevolgen van een ziekte of een andere situatie waarbij ze soms weken in een coma belanden.

Sinds begin dit jaar erkennen ook enkele andere Europese landen een in België opgestelde zorgvolmacht. Het gaat om Frankrijk, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Cyprus, Tsjechië, Finland en Letland. Zij hebben het zogenaamd Haags Verdrag geratificeerd.

Die erkenning is handig als u zinnens bent om na uw pensionering te verhuizen naar een van die landen. De aangeduide lasthebbers (zie kader) ontsnappen zo aan een pak formaliteiten en moeten niet aankloppen bij een buitenlandse rechter.

In de (Europese) landen die de zorgvolmacht niet erkennen, bepalen de lokale regels of uw Belgische zorgvolmacht uitwerking kan hebben en onder welke voorwaarden. Dat is niet zo evident en veel complexer. ‘Spanje kent het concept zorgvolmacht niet en is ook niet toegetreden tot het Haags Verdrag. Daardoor zal de persoon die u aanduidde in uw zorgvolmacht geen onroerend goed in Spanje kunnen verkopen. De Spaanse notaris zal zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid niet erkennen’, zegt de Federatie van het Notariaat.

Wat is een zorgvolmacht?


Een ‘gewone’ volmacht stopt wanneer de persoon (de lastgever) wilsonbekwaam is, een zorgvolmacht niet.
Met een zorgvolmacht kunt u op voorhand aangeven wie uw goederen mag beheren als u dat zelf niet meer kunt door ouderdom, ziekte of een ongeval.
In een zorgvolmacht kunt u bepalen wie uw pensioen of huurgelden mag innen en/of uw belastingen en facturen betalen.
U kunt ook vastleggen in welk verzorgingstehuis u later wilt opgenomen worden.
U kunt nog een stapje verder gaan en de aangeduide persoon, de buitenrechtelijke lasthebber, de mogelijkheid geven om uw woning te verkopen of te schenken als u wilsonbekwaam zou worden. U kunt daar gerust voorwaarden aan koppelen.
In elk geval moet u de zorgvolmacht laten registreren via een notaris of via de griffie van het vredegerecht opdat ze uitwerking zou krijgen.

Wat als ik nog geen zorgvolmacht heb?

Hebt u nog geen zorgvolmacht, maak dan een duidelijke rechtskeuze wanneer u ze opstelt. ‘Vermeld dat het Belgisch recht van toepassing is. Ook moeten de bevoegdheden van de lasthebber duidelijk worden verwoord zodat later geen discussies kunnen ontstaan’, zegt notaris Carol Bohyn. ‘Dankzij de rechtskeuze voor het Belgische recht kan de lasthebber alle bevoegdheden naar Belgisch recht uitoefenen, zowel in België als in de verdragstaten van het Haags Verdrag.’

Wat met mijn bestaande zorgvolmacht?

Bevat de zorgvolmacht opgemaakt vóór 1 januari 2021 een rechtskeuze conform het Haags Verdrag, dan zal die rechtskeuze uitwerking krijgen in de landen die het verdrag ondertekenden.

Bevat een in België opgemaakte zorgvolmacht voor 2021 die rechtskeuze niet, dan telt het recht van het land waar de lastgever zijn gewone verblijfplaats had op het ogenblik dat de zorgvolmacht werd ondertekend. Uw gewone verblijfplaats is waar u het meest vertoeft. Meestal is dat uw domicilie. Maar voor wie gedomicilieerd is in België en het merendeel van het jaar in Spanje verblijft, is dat het adres in Spanje.

‘Verhuist u naar het buitenland of hebt u onroerende goederen in het buitenland, check dan het toepasselijk recht op uw zorgvolmacht en voeg eventueel een rechtskeuze toe’, adviseert het notariaat.

Verhuist u naar een land dat het Haags Verdrag heeft ondertekend, dan gebeurt de erkenning van uw zorgvolmacht volgens Belgisch recht automatisch. U hoeft dus niets in orde te maken.

Verhuist u naar een ander land, dan regelen de lokale regels de erkenning van de zorgvolmacht. Maakt u een rechtskeuze voor het Belgisch recht, dan zal de zorgvolmacht misschien toch geen uitwerking hebben in dat land. Dat hangt af van de lokale regels van internationaal privaatrecht. Wees er u dus van bewust dat zelfs een duidelijke rechtskeuze in sommige landen tot problemen kan leiden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud