Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Vijf manieren om uw nalatenschap naar de kleinkinderen te laten gaan

Wilt u als grootouder uw nalatenschap niet naar de eigen kinderen, maar naar de kleinkinderen zien gaan? Dat kan op meerdere manieren.
Advertentie
©Photo News

In een aantal gevallen vinden grootouders dat het bedje van hun eigen kinderen al voldoende is gespreid en dat hun kleinkinderen meer behoefte hebben aan financiële ondersteuning. Om de nalatenschap naar de kleinkinderen te laten gaan, zijn er meerdere mogelijkheden.

Testament

Grootouders kunnen hun nalatenschap spreiden over de kleinkinderen door een verdeling op te nemen in een testament. Wettelijk is het zo geregeld dat de kinderen als ‘reservataire erfgenamen’ samen recht hebben op minstens de helft van het ouderlijke vermogen. Op dat reservataire of voorbehouden erfdeel  kunnen ze altijd aanspraak maken. Met de andere helft doen grootouders wat ze willen. Die helft kunnen ze onder hun kleinkinderen verdelen.

Nalaten aan uw kleinkinderen

Schenking bij leven

Als grootouder kunt u bij leven een schenking doen aan de kleinkinderen. U hebt twee mogelijkheden om dat te doen: bij notariële akte of als hand- of bankgift.

In het geval van een hand- of bankgift dient geen schenkbelasting te worden betaald. Dat is dus de voordeligste manier, maar die brengt wel een risico met zich mee. Als de grootouders binnen de drie jaar na de schenking overlijden, moet er toch nog erfbelasting op het bedrag worden betaald.

Kiezen de grootouders voor een gift bij notariële akte, dan is in Vlaanderen een schenkbelasting van 3 procent op het hele bedrag verschuldigd. Bij overlijden bedraagt de erfbelasting ook 3 procent voor bedragen tot 50.000 euro. Maar de schijf van 50.000 tot 250.000 euro wordt al meteen tegen 9 procent belast, en daarboven is het tarief zelfs 27 procent.

Generatiesprong

Iemand die van zijn ouders erft, kan de erfenis verwerpen. Dan gaat die rechtstreeks naar de kleinkinderen. Dat moet in de praktijk binnen de vier maanden gebeuren. De erfenis wordt dan evenredig verdeeld onder de kinderen. Dat noemt men de erfenissprong of de generatiesprong.

Niet iedereen voelt er zich goed bij om een erfenis volledig te verwerpen.

Vlaanderen maakte de erfenissprong fiscaal interessant. Vroeger moesten de kleinkinderen minstens evenveel successierechten betalen als hun ouder als die de erfenis niet verworpen had. Vandaag betalen de kleinkinderen alleen nog successierechten in verhouding tot hun erfdeel alsof ze zelf hadden geërfd.

Doorgeefschenking

Niet iedereen voelt er zich goed bij een erfenis volledig te verwerpen. In dat geval is er nog een andere mogelijkheid. U kunt ervoor kiezen de nalatenschap te aanvaarden en binnen het jaar een deel van uw erfenis belastingvrij door te schenken aan uw kinderen. Die methode wordt de doorgeefschenking genoemd.

U betaalt als ouder erfbelasting, maar uw kinderen betalen vervolgens geen schenkbelasting als de doorschenking binnen het jaar gebeurt. Bovendien kunt u als ouder zelf beslissen welk deel van de erfenis u voor uw kind of kinderen bestemt. De doorgeefschenking kan zowel met (een deel van) de geërfde spaarrekening als met (een deel van) de geërfde woning.

Erfovereenkomst

Tot slot is het mogelijk een erfovereenkomst op te stellen. Dat is geen testament maar een document waarin bij leven afspraken worden gemaakt over een aantal aspecten van de latere erfenis.

In zo’n erfovereenkomst kan bijvoorbeeld meteen worden opgenomen dat de tussengeneratie akkoord is dat het deel dat naar de kleinkinderen gaat de wettelijke reserve overschrijdt. Op die manier zijn de grootouders gerust dat het na hun overlijden niet anders uitdraait en hun kinderen hun wettelijk bepaalde deel toch opeisen.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud