Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Vlaanderen zet punt achter onterechte dubbele erfbelasting

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) hief jarenlang een onterechte dubbele erfbelasting op de nalatenschap van overleden ouders. De Vlaamse fiscus kondigde aan dat dat voortaan niet meer zal gebeuren. Onterechte erfbelasting kan worden teruggevorderd.
©Hans Lucas via AFP

Veel koppels in Vlaanderen hebben een gemeenschappelijke rekening. Als een van beiden overlijdt, wordt het geld dat op die rekening staat theoretisch gesproken in twee helften verdeeld. De ene helft gaat in volle eigendom naar de langstlevende partner en de andere helft behoort tot de nalatenschap. Dat betekent dat die laatste helft toekomt aan de langstlevende voor het vruchtgebruik en aan de kinderen voor de blote eigendom. Op dat deel van de nalatenschap moet erfbelasting worden betaald.

Maar in de praktijk wordt het geld niet altijd op die manier verdeeld. Vaak vinden de kinderen dat de overlevende ouder over al het geld moet kunnen blijven beschikken en wordt al het geld op een rekening op naam van de weduwe of weduwnaar gezet.

Bij het overlijden van de langstlevende werd erfbelasting geheven op het volledige bedrag dat op de rekening stond. Dit betekende dat de kinderen een tweede keer belasting betaalden op hun aandeel in de nalatenschap van de ouder die als eerste overleed.

Maurits Vande Reyde, Vlaams parlementslid voor Open Vld, legde de problematiek aan Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele voor. Die wist te zeggen dat er momenteel acht rechtzaken lopen om de te veel betaalde erfbelasting terug te vorderen.

'Het werkelijk aantal gevallen ligt ongetwijfdeld veel hoger', zegt Vande Reyde 'Er zijn mogelijk duizenden kinderen die onbewust een dubbele erfbelasting hebben betaald. Vlabel moet daarover eerlijk communiceren en de kans geven aan iedereen om de dubbele belasting alsnog recht te zetten.'

Sinds een vonnis van het hof van beroep in Gent en het van kracht worden van het nieuwe goederenrecht op 1 september 2021 houdt Vlabel nu wel rekening met dergelijke situaties. Daardoor wordt een dubbele belasting vermeden. Zowel overlijdens van voor als na 1 september komen daarvoor in aanmerking.

Ons advies is altijd om de rekening op te splitsen en het deel waarop al erfbelasting is betaald apart te plaatsen.
Jan Van Ishoven
Estate planner bij Mercier Vanderlinden

De erfgenamen moeten wel duidelijk aantonen dat het geld op de rekening van de langstlevende partner is blijven staan en dat de verdeling van de rekening nog niet heeft plaatsgevonden. Vlabel legt de bewijslast bij de erfgenamen.

‘Als de nalatenschap al fiscaal afgehandeld is, moet het nieuwe standpunt van Vlabel volgens mij als een ‘nieuw feit’ gekwalificeerd worden’, zegt Jan Van Ishoven, estate planner bij de vermogensbeheerder Mercier Vanderlinden. Dit betekent dat de onterechte belasting kan worden teruggevorderd. Daarvoor moet een nieuwe aangifte worden gedaan, waarin de teveel betaalde belasting wordt toegevoegd aan de schulden en de kosten van de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot.

Rekening splitsen

‘Ons advies is altijd om de rekening op te splitsen en het deel waarop al erfbelasting is betaald apart te plaatsen. Zo wordt iedere discussie vermeden. Temeer omdat het niet altijd evident is om het bewijs te leveren, zeker naarmate er meer tijd verloopt tussen beide overlijdens’, zegt Jan Van Ishoven.

Het bijhouden van een goede historiek, bijvoorbeeld rekeninguittreksels, is van groot belang.
Jan Van Ishoven
Estate planner bij Mercier Vanderlinden

‘Hoe het praktisch wordt uitgewerkt, hangt af van bank tot bank,’ zegt Van Ishoven. ‘Soms wordt slechts één rekening geopend voor het vruchtgebruik en de blote eigendom samen op naam van de vruchtgebruiker en blote eigenaar samen. In andere gevallen gaat het om twee rekeningen, met op de ene rekening het geld of de effecten in blote eigendom en op de andere de opbrengsten die uit het vruchtgebruik voortkomen. Hoe dan ook verdient het aanbeveling om de opbrengsten voor de vruchtgebruiker altijd af te zonderen op een afzonderlijke rekening.’

Als er geen gesplitste rekeningen zijn, is het belangrijk dat de erfgenamen kunnen aantonen dat de tegoeden niet verdeeld werden en dat het aandeel van de nalatenschap van de eerst overleden echtgenoot nog individualiseerbaar of minstens traceerbaar is. ‘Het bijhouden van een goede historiek, bijvoorbeeld rekeninguittreksels, is van groot belang’, verduidelijkt Van Ishoven.

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) is van mening dat dit alles in de realiteit bijna onmogelijk is. 'Kinderen kunnen dit moeilijk gaan eisen van hun ouders die net hun partner verloren zijn. De fiscaliteit staat hier gewoon haaks op de gezinsrealiteit.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud