Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Waarom u maar beter uw erfenis goed plant

Denkt u dat alleen de superrijken er baat bij hebben om hun erfenis te plannen? U vergist zich: iedereen doet er zijn voordeel mee. Al moet u er wel (mentaal) klaar voor zijn, natuurlijk.
Advertentie
©katrijn van giel

De omvang van het vermogen speelt bij het uitwerken van een erfenisplanning uiteraard een rol: hoe groter en complexer dat vermogen gestructureerd is, hoe meer goederen verdeeld zullen worden. Maar de omvang is niet de meest doorslaggevende factor. ‘Natuurlijk speelt de wens om de factuur van de erfbelasting voor uw erfgenamen te drukken een rol, maar ook die mag niet de belangrijkste drijfveer zijn’, vindt Levi De Feyter, senior estate planner bij Deutsche Bank. ‘De cruciale factor in een erfenisplanning is wat u zelf wilt. Hoe wilt u dat uw vermogen verdeeld zal worden onder uw erfgenamen als u er niet meer bent?’

Voor (bijna) elke familiesituatie

Maak van uw erfenis een succes

In de Erfenisgids leest u alles wat u moet weten voor een vlotte overdracht van uw nalatenschap.

  • Wat als u nog van uw centen wilt genieten na een schenking?
  • Wat als u wilt vermijden dat uw erfgenamen uw vermogen erdoorheen jagen?
  • Wat als u uw kinderen niet wilt benadelen door te hertrouwen?

De Erfenisgids. Zaterdag 5 september gratis bij De Tijd.

Meestal komt dat niet overeen met de manier waarop de wetgever uw nalatenschap onder hen zou verdelen. Ouders die het ene kind meer willen nalaten dan het andere? Plusouders die hun pluskinderen willen aanduiden als erfgenamen? Grootouders die een deel van hun vermogen rechtstreeks aan hun kleinkinderen willen overlaten? Gescheiden ouders die niet willen dat hun ex het wettelijk vruchtgenot op de goederen van hun kinderen uitoefent zolang de kinderen minderjarig zijn? Koppels die ongehuwd samenwonen? Ouders die opnieuw in het huwelijksbootje stappen, maar niet willen dat hun vermogen daardoor naar de nieuwe partner gaat na hun overlijden, in plaats van naar hun kinderen? Kinderloze singles die een favoriete neef willen steunen? Welja: voor bijna elke familiesituatie kan het interessant zijn om een erfenisplanning uit te werken.

Doel: zolang mogelijk gemoedsrust

Een goede erfenisplanning uitwerken is per definitie maatwerk. Toch hebben alle goede planningen minstens het volgende gemeen: ze zijn op elk moment up-to-date en geven gemoedsrust. Zolang mogelijk de controle behouden over het vermogen is voor veel mensen cruciaal om die gemoedsrust te bereiken.

Die behoefte aan controle heeft ook te maken met wat erfrechtspecialist Alain Verbeke van Greenille Private Client omschrijft als ‘angstbeelden’ van de schenker en de erflater. ‘Wat als’-doemscenario’s die u ’s nachts uit uw slaap houden en waartegen u zich wilt indekken. Bijvoorbeeld: de ex van uw zoon die met het familievermogen aan de haal gaat, de idee dat uw dochter het geld dat u haar schonk om te investeren in die bouwgrond verspilt aan – in uw ogen – minder verstandige aankopen.

Het beginpunt van een goede erfenisplanning is het huwelijkscontract. Het testament dient vooral als vangnet.

Er zijn heel wat instrumenten om uw erfenis te plannen. En allemaal bieden ze opties om controles in te bouwen.

Dankzij een zorgvolmacht behoudt u de controle over uw vermogen als u het zelf niet meer kunt beheren. Dankzij die volmacht bepaalt u wie uw vermogen vanaf dan moet beheren. De zorgvolmacht kent almaar meer succes.

Een testament is hét instrument bij uitstek om te bepalen wat er met uw vermogen moet gebeuren zodra u er niet meer bent, aangezien een testament wordt uitgevoerd bij uw overlijden. U kunt er trouwens niet alleen in bepalen hoe uw vermogen moet worden verdeeld op de dag dat u overlijdt, maar ook hoe en wat uw erfgenamen wel en niet mogen doen met die goederen.

Hanteer bij schenkingen altijd het piramidemodel.

Uw huwelijkscontract bepaalt welk vermogen van welke echtgenoot is. En u kunt er afspraken in maken met uw echtgeno(o)t(e) over welke rechten de langstlevende krijgt op het vermogen van de echtgenoot die als eerste overlijdt.

De erfovereenkomst, die sinds 2018 mogelijk is, is het controle-instrument bij uitstek: tijdens uw leven een overeenkomst sluiten met (een van/al) uw erfgenamen over uw toekomstige nalatenschap. U moet dan wel bereid zijn om open kaart te spelen met uw erfgenamen, iets wat velen koudwatervrees bezorgt.

Wie schenkt, staat vanwege het principe ‘gegeven is gegeven’ al een deel van zijn vermogen af tijdens zijn leven. Toch kunnen schenkers in meer of mindere mate de controle behouden over die schenking. Door er op een slimme manier voorwaarden en lasten aan te koppelen.

Communicerende vaten

Schenken en een testament opstellen zijn de meest gekende formules om de erfenis te plannen. ‘Dat zijn communicerende vaten. Hoe meer schenkingen u gedaan hebt, hoe minder er overblijft waar het testament uitwerking over krijgt’, merkt De Feyter op. ‘Een erfenisplanning begint altijd met een blik op het huwelijkscontract. Dat bepaalt immers welk vermogen van welke echtgenoot is, en bijgevolg wat in ieders nalatenschap zit. Het testament dient als vangnet, voor een onverwacht overlijden. We zorgen ervoor dat het huwelijkscontract, het testament en ook de zorgvolmacht, waarin u aangeeft wie uw vermogen moet beheren als u daar zelf niet meer toe in staat bent, perfect op elkaar afgestemd zijn. Daarmee leggen we een basis die de cliënt de tijd biedt om na te denken over de vraag óf hij wil schenken, en hoe dat dan moet gebeuren. Want schenken, daar moet je klaar voor zijn.’

Een goede erfenisplanning is op elk moment up-to-date.

‘Wij hanteren een piramidemodel, zeker voor schenkingen in volle eigendom. Het must-havegedeelte is het basisgedeelte dat u nodig hebt om levenslang een bepaalde levensstandaard te genieten. Daarboven bevindt zich het ‘nice to have’-gedeelte, dat dient om onbevangen en comfortabel door het leven te gaan. Het vermogen dat u na die oefening nog overhoudt, is het ‘not to have’-gedeelte, en kan eventueel worden weggeschonken’, vindt erfrechtspecialist Bart Verdickt van Greenille Private Client.

‘Je erfenis plannen, daar komt veel psychologie bij kijken. Daar moet je klaar voor zijn. De tijd nemen om de cliënt te informeren over wat zijn opties zijn en wat de toegevoegde waarde is van elke optie. De klant de tijd geven om dat alles te absorberen, zodat hij zelf kan beslissen wat in zijn situatie het best is. Dat is de uitdaging’, vindt De Feyter. ‘Die planning juridisch sluitend uitwerken, is het sluitstuk van dat proces.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud