Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Bezoek aan huisarts kan straks voor maar 4 euro

Artsen zullen vanaf volgend jaar zelf kunnen beslissen om aan hun patiënten alleen nog het remgeld te vragen. Voor een bezoek aan uw huisarts betaalt u dan maar 4 euro.
Advertentie
©ANP

Gaat u vandaag naar de huisarts of tandarts dan moet u die raadpleging doorgaans eerst zelf betalen, en krijgt u pas later via uw ziekenfonds een groot deel van dat bedrag terug. Dat verandert binnenkort.

Artsen zullen volgend jaar zelf kunnen beslissen om alleen het remgeld aan te rekenen. Dat is het bedrag dat na tussenkomst van het ziekenfonds altijd voor rekening van de patiënt blijft. Het ziekenfonds betaalt de erelonen dan rechtstreeks aan de arts.

Dat zogenaamde derdebetalersysteem was tot voor kort alleen van toepassing voor financieel kwetsbare patiënten of bij een ziekenhuisopname. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil gezondheidszorg betaalbaarder maken en bevestigt dat vanaf volgend jaar alle verzekerden bij alle zorgverleners gebruik kunnen maken van het derdebetalersysteem. De Algemene Raad van het RIZIV besliste immers om in het kader van het budget 2022, het verbod op het derde betalersysteem op te heffen.

Voor een jaarlijkse controle bij de tandarts zal u dus slechts 3,5 euro moeten betalen. Voor een bezoek aan de huisarts is dat 4 euro. Is de zorgverlener niet geconventioneerd, dan betaalt het ziekenfonds het eventueel ereloonsupplement niet terug aan de patiënt.

Statuut en tarieven duidelijk aangeven

De gezondheidscommissie van de Kamer keurde onlangs ook een wetsvoorstel van Vooruit goed, dat artsen verplicht om hun patiënten vooraf duidelijk te informeren over zowel hun statuut (geconventioneerd, deels geconventioneerd of niet-geconventioneerd) als de tarieven die ze hanteren voor courante verstrekkingen. Daarbij moeten ze ook melding maken van de tussenkomst van de verzekering, de persoonlijke bijdrage van de patiënt (het remgeld), en eventueel het maximale supplement.

Vandaag zijn artsen in theorie alleen verplicht om hun patiënten te informeren over hun statuut (al dan niet geconventioneerd) en hun tarieven. Maar de wet verplicht hen niet om die informatie duidelijk te afficheren. Van transparantie is dus niet echt sprake. U kunt het statuut van de zorgverleners wel terugvinden op de betreffende pagina van het RIZIV.

Preventieve tandzorg voor iedereen goedkoper

Het budget 2022 van het RIZIV besteedt ook extra aandacht aan tandzorg. Het voorziet in een aantal maatregelen die bedoeld zijn om uitstel en annuleringen wegens financiële redenen te vermijden. De leeftijdsbeperking voor preventieve zorgen is afgeschaft en bepaalde prestaties worden beter terugbetaald.

Een woordje uitleg

  • Geconventioneerd of niet-geconventioneerd?

De overgrote meerderheid van de artsen zijn geconventioneerd. Dat wil zeggen dat ze de officiële tarieven vastgelegd door het RIZIV naleven. Niet-geconventioneerde artsen zijn vrij om zelf hun tarieven te bepalen en kunnen dus bovenop de officiële tarieven ereloonsupplementen vragen. In dat geval betaalt de patiënt die supplementen bovenop het remgeld, ongeacht of het gaat om ambulante zorgen of een ziekenhuisopname.

  • Remgeld

Dat is het deel van de medische kosten dat, na terugbetaling door het ziekenfonds, voor uw rekening blijft.

Het remgeld kan schommelen naargelang het statuut van de patiënt. Mensen met een laag inkomen en hun gezinsleden vallen onder de categorie van rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming (RVV). Het ziekenfonds betaalt hen een hoger bedrag terug voor onder meer doktersbezoeken en geneesmiddelen.

  • Derdebetalersysteem

U betaalt via dit systeem alleen het remgeld en hoeft geen attest meer te bezorgen aan uw ziekenfonds om een terugbetaling te krijgen. Het ziekenfonds betaalt haar tussenkomst rechtstreeks aan de zorgverlener of de instelling (het ziekenhuis) die de zorgen verstrekt.

  • Maximumfactuur

Voor sommige patiënten kan de som van al het remgeld zwaar doorwegen. Als beschermingsmaatregel werd de maximumfactuur (MAF) ingevoerd. Die is afhankelijk van het jaarlijks netto gezinsinkomen. Het RIZIV heeft beslist om de MAF voor lage inkomens te verlagen tot 250 euro. Zodra u het remgeldplafond heeft bereikt, moet u geen remgeld meer betalen (tot het eind van het jaar). Uw medische en apotheekkosten krijgt u dan volledig terugbetaald. Op voorwaarde weliswaar dat u een geconventioneerde zorgverlener raadpleegt. Want de ereloonsupplementen blijven altijd voor rekening van de patiënt.     

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud