Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Tarief van 11 euro niet voor elke sessie bij psycholoog

Vanaf september worden meer sessies bij de psycholoog goedkoper. Maar dat betekent nog niet dat iedereen altijd 11 euro voor een consultatie bij de psycholoog zal betalen.
©Marcel van den Bergh

De coronacrisis heeft de volksgezondheid stevig onder druk gezet. Niet alleen fysiek, maar ook psychisch heeft covid een zware tol geëist, met lange wachtlijsten bij de psychologen tot gevolg. Om de toegang te verbreden wordt de terugbetaling van psychologische zorg uitgebreid. Dat kwamen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) overeen. Het akkoord is een uitbreiding van het systeem dat drie jaar geleden werd opgezet door toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Toen werd beslist een bezoek aan de psycholoog onder voorwaarden terugbetaalbaar te maken tot 11 euro. Maar het budget was beperkt en de voorwaarden voor psychologen waren weinig aantrekkelijk.

75 euro
Klinisch psychologen kunnen 75 euro per sessie aanrekenen, waarvan de patiënt 11 euro remgeld betaalt.

In het nieuwe systeem, dat op 1 september in werking treedt, wordt het budget opgetrokken van 39 miljoen naar 152 miljoen euro en zijn er enkele vernieuwingen. Voor mensen met psychische noden is het niet langer noodzakelijk eerst bij de huisarts langs te gaan. ‘Mensen die psychische hulp nodig hebben en terugbetaalde zorg willen, zullen rechtstreeks bij een psycholoog kunnen aankloppen’, zegt Koen Lowet van de VVKP. Het moet wel gaan om een klinisch psycholoog of orthopedagoog die bij 1 van de 32 Vlaamse netwerken is aangesloten.

Die psycholoog zal in een eerste, gratis gesprek nagaan welk type zorg u nodig hebt. Afhankelijk van de hulpvraag en de competenties van de psycholoog zal hij de hulpvraag zelf behandelen of doorverwijzen naar een collega in het netwerk. ‘De bedoeling is één geïntegreerd lokaal netwerk van psychologische hulpverleners te presenteren, zodat de patiënt sneller de juiste hulp kan krijgen’, zegt Lowet.

De psychologen krijgen financiering om zowel vroeginterventie en vroegdetectie (de eerstelijnspsychologie) als gespecialiseerde zorg (trauma’s, therapie) te bieden. De conventie laat toe bij kinderen en jongeren tot 23 jaar tot maximaal 20 individuele en 15 groepssessies te leveren. Bij volwassenen zijn dat maximaal 20 individuele en 12 groepssessies per twaalf maanden. Per individuele sessie betaalt u 11 euro remgeld, of 4 euro bij een verhoogde tegemoetkoming. Voor een groepssessie zal het remgeld op 2,5 euro liggen.

Selectief

In eerste instantie kan slechts een beperkt aantal klinisch psychologen of orthopedagogen tot het netwerk toegelaten worden.
Koen Lowet
Managing director vvkp

Belangrijk is wel dat niet elk bezoek bij de psycholoog tegen dat verlaagd tarief zal kunnen. Voor elk van de 32 Vlaamse netwerken wordt op basis van het aantal inwoners een budget toegewezen. ‘Door de budgettaire beperkingen kan in eerste instantie slechts een beperkt aantal klinisch psychologen of orthopedagogen tot het netwerk toegelaten worden’, zegt Lowet. ‘De lijst met psychologen en orthopedagogen die in aanmerking komen voor een terugbetaling zal op de website van het RIZIV en in de app ‘een zorgverlener zoeken’ verschijnen’, zegt Giel Abrahams van het RIZIV.

Ook bij de aangesloten psychologen is het verlaagd tarief niet gegarandeerd. ‘Het budget mag dan wel fors zijn toegenomen, het is met 152 miljoen euro nog relatief beperkt. Niet elke Belg zal 11 euro betalen voor elke consultatie bij de psycholoog, al hopen we dat het budget snel uitgebreid kan worden’, zegt Lowet.

Verwacht wordt dat niet elke psycholoog zich kandidaat zal stellen om tot het netwerk toe te treden. De vergoeding die ze kunnen vragen per sessie is wel opgetrokken van 60 naar 75 euro, maar aan de toetreding hangen ook strikte voorwaarden vast. Zo kan de psycholoog alleen sessies uitvoeren in het werkingsgebied van het netwerk waar hij is ingeschreven. Bovendien vereist de toetreding een grotere vorm van samenwerking in het netwerk, wat sommigen als een aantasting van hun autonomie beschouwen.

‘Iedereen naar de psycholoog aan 11 euro is op dit moment niet haalbaar, maar met het akkoord bieden we wel toegang aan iedereen zonder drempels. Dat is een zeer belangrijke eerste stap naar een geïntegreerde en toegankelijke psychologische zorg’, zegt Lowet.

‘Iedereen naar de psycholoog aan 11 euro is op dit moment niet haalbaar, maar met het akkoord bieden we wel toegang aan iedereen zonder drempels.'
Koen Lowet
Managing director VVKP

De wettelijke terugbetaling staat los van de tegemoetkomingen die de ziekenfondsen al voorzien voor psychologische zorg. Beide zijn niet cumuleerbaar. ‘Al kan een ziekenfonds wel beslissen om ook het remgeld terug te betalen’, zegt Abrahams.

De ziekenfondsen zijn voorlopig niet van plan iets te wijzigen aan de tegemoetkomingen voor sessies die niet onder de verplichte ziekteverzekering vallen. ‘Onze voordelen voor psychologische zorg zullen op 1 september niet wijzigen. Het is nog niet volledig duidelijk hoe en hoe snel het nieuwe terugbetalingssysteem in werking treedt bij patiënten’, zegt Thomas Joos van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten. Bij dat ziekenfonds geldt vandaag een terugbetaling van 20 euro per sessie voor kinderen en jongeren tot een jaarlijks maximum van 120 euro. Voor volwassenen is dat 10 euro per sessie met een maximum van 60 euro.

Bij de socialistische ziekenfondsen (Bond Moyson en De Voorzorg) krijgen jongeren maximaal 20 euro per sessie voor twaalf sessies. Voor volwassenen gaat het om maximaal 10 euro voor twaalf sessies. Voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming is dat respectievelijk 30 en 15 euro. De Christelijke Mutualiteit (CM) past een terugbetaling toe van maximaal 30 euro per sessie voor kinderen en jongeren en van 10 euro voor volwassenen. Bij een verhoogde tegemoetkoming is dat respectievelijk 45 en 15 euro. Er gelden maximaal 24 tegemoetkomingen per leven.

Het Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) biedt een tegemoetkoming voor personen tot 18 jaar van 10 euro per sessie voor maximaal tien sessies per kalenderjaar. Bij Partena krijgen jongeren tot 18 jaar 20 euro per sessie terugbetaald voor maximaal zes sessies per jaar. Personen met een chronische ziekte krijgen ongeacht de leeftijd 20 euro per sessie terugbetaald voor maximaal twaalf sessies per jaar. ‘Met het oog op de fusie van Partena en OZ en door de recente conventie zijn we wel bezig aan een oefening om onze tarieven en diensten daarop te aligneren’, zegt Lies Dobbelaere.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud