Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat verandert op 1 september voor uw geld?

Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn er ook enkele wijzigingen voor uw geldzaken. We zetten de belangrijkste op een rij.
De nieuwe wet op het goederenrecht regelt de relatie met uw buren. ©jonas lampens

Een nieuwe wet op het goederenrecht, een lager tarief bij de psycholoog en meer opleidingsverlof: dit zijn de belangrijkste veranderingen per 1 september.

Nieuwe regels voor relatie met uw buren

Vanaf 1 september treedt de nieuwe wet op het goederenrecht in werking. Die regelt onder andere de relatie met de buren. Zo zult u niet alleen uw haag kunnen snoeien vanop het perceel van uw buur, maar zult u er ook voor bouwwerken op uw kavel een stelling of een kraan kunnen plaatsen. Daarnaast komen er wettelijke criteria om burenhinder te bepalen.

De wet regelt ook een hele resem vastgoedaspecten. Zo komen er duidelijke regels voor de verdeling van herstellingskosten tussen een vruchtgebruiker en een blote eigenaar, wordt de minimumtermijn van het recht van erfpacht verminderd van 27 naar 15 jaar en is het niet langer strafbaar om op een privaat niet-gebruikt perceel te lopen. Er komt ook een oplossing voor grote bouwprojecten, waarbij volumes zoals parkeergarages, winkels en appartement boven of onder elkaar gestapeld zijn.

Lager tarief bij psycholoog

Vanaf september worden meer sessies bij de psycholoog goedkoper. Mensen die psychische hulp nodig hebben én terugbetaalde zorg willen, kunnen vanaf september rechtstreeks bij een psycholoog aankloppen, zonder eerst de huisarts te moeten raadplegen. Afhankelijk van de aard van de zorg kunnen dan tot 20 terugbetaalde sessies aangeboden worden, waarbij de cliënt enkel het remgeld van 11 euro per sessie moet betalen.

Let wel, enkel psychologen die zich aansluiten bij 1 van de 32 Vlaamse netwerken zullen die terugbetaling aanbieden. Bovendien kunnen ze dat niet voor al hun cliënten doen door de beperkingen van het budget dat daarvoor gereserveerd is. Dat bedraagt 152 miljoen euro. De nieuwe conventie begint wel in september, maar er is een opstart- en transitieperiode tot eind dit jaar om de netwerken de tijd te geven zich te organiseren.

Meer opleidingsverlof

Vanaf september wordt het Vlaams opleidingsverlof eenmalig verdubbeld. Dan kunnen werknemers uit de privésector die in Vlaanderen werken tot 250 uur betaald verlof nemen om zich om of bij te scholen. Vorig schooljaar was dat 125 uur. De verdubbeling kan enkel als uw werkgever zelf een opleiding voorstelt. Op die manier kan de werknemer volgend schooljaar tot 125 uur afwezig zijn voor opleidingen die hij zelf kiest, en tot 125 uur voor opleidingen die de werkgever suggereert.

Het opleidingsverlof is een betaald verlof, maar uw werkgever mag uw loon wel begrenzen tot 2.987 euro bruto per maand (nog te indexeren). Sommige werkgevers houden geen rekening met het plafond en betalen het gewone loon door. Achteraf kan uw werkgever een deel van de loonkosten terugvorderen bij de overheid. Het gaat om een forfaitair bedrag van 21,30 euro per uur.

Medicatie afhalen met eID

Vanaf 15 september is een papieren voorschrift niet langer nodig voor de aankoop van medicatie bij de apotheek. De apotheek kan dan via uw identiteitskaart alle openstaande elektronische voorschriften raadplegen. Voorschrijvers zoals huisartsen, tandartsen en vroedvrouwen zijn sinds 1 januari 2020 verplicht om voor geneesmiddelen een elektronisch voorschrift te regelen. Tot nu toe werd dat voorschrift doorgaans afgeprint en meegegeven aan de patiënt. Dat hoeft niet langer. Na een inloopperiode die op 1 juni startte, wordt de dematerialisatie standaard op 15 september en zal het voorschrift automatisch gekoppeld zijn aan uw identiteitskaart. Wie toch nog een papieren voorschrift wil, kan dat wel nog vragen.

Meer mantelzorgverlof

Vanaf 1 september wordt de maximumduur van het mantelzorgverlof uitgebreid. Mantelzorgers kunnen voortaan een volledige onderbreking van maximaal drie maanden per zorgbehoevende persoon vragen. Die kan opgesplitst worden in periodes van 1 maand. Wie voor een gedeeltelijke onderbreking kiest en een voltijdse job heeft, kan hoogstens zes maanden onderbreken tot de helft of met één vijfde. Die kan opgesplitst worden in periodes van twee maanden. De nieuwe duurtijden gelden voor aanvragen vanaf 1 september. Let wel, de maximumduur van zes maanden volledige onderbreking of twaalf maanden gedeeltelijke onderbreking over de volledige loopbaan blijft voor alle werknemers onveranderd.

Termijnrekeningen stopgezet bij Rabobank.be

Naar aanleiding van de stopzetting van zijn activiteiten in België zal Rabobank.be op 1 september alle termijnrekeningen uitbetalen. Het volledige bedrag, inclusief intresten, zal gestort worden op de rekening van de cliënt. Op 1 juli 2022 worden dan alle spaarrekeningen stopgezet, waarbij het saldo op de zichtrekening zal terechtkomen. Over het tijdstip van de stopzetting van de zichtrekeningen communiceert Rabobank.be nog in een latere fase.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud