Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Masterplan helpt flateigenaars bij groene renovatiewerken

De energieprestaties van een appartementsgebouw opkrikken is een complex project. Daarom biedt de Vlaamse overheid hulp bij het opstellen van een renovatiemasterplan.
Voor appartementsgebouwen is een energetische renovatie een stuk complexer dan voor een gezinswoning. ©Wouter Van Vooren/ID

Sinds 1 januari 2023 moeten zowel eengezinswoningen als appartementen na aankoop verplicht energiezuiniger worden gemaakt als ze niet aan de vooropgestelde normen voldoen. Dat wil zeggen dat de energiescores van woningen met een EPC-label E of F moeten worden opgetrokken naar label D of beter. In de komende jaren verstrengen de energienormen voor residentieel vastgoed verder. Tegen 2050 moeten alle huizen en appartementen over een A-label beschikken, wat betekent dat ze klimaatneutraal moeten zijn.

Voor appartementsgebouwen is de energetische renovatie een stuk complexer dan voor een gezinswoning. Door de mede-eigendom moet een groep bewoners het eens worden over de beoogde werken. Bovendien moet een onderscheid worden gemaakt tussen de delen van het gebouw die privé en die gemeenschappelijk zijn. Tot slot is de omvang van de renovatiewerken in een appartementsgebouw veel groter en zijn de ingrepen vaak technischer van aard.

Advertentie

Oud woningpark

Het ligt voor de hand dat de komende jaren een grote focus ligt op de energetische renovatie van appartementen. In Vlaanderen zijn appartementen het meest voorkomende woningtype, goed voor 28 procent van het aantal woningen in 2022. In sommige steden ligt dat percentage nog een stuk hoger. In Antwerpen woont zowat 70 procent van de mensen in een appartement.

Het woningpark in ons land is ook opvallend oud. Volgens cijfers van de statistische dienst Statbel dateert twee derde van de gebouwen in Vlaanderen van voor 1981, toen van energie-efficiënt bouwen amper sprake was. In de andere gewesten is het woningpark nog een stuk ouder. In Wallonië dateert bijna 80 procent van de woningen van voor 1981. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat zelfs meer dan 90 procent.

Steun van de Vlaamse overheid

De renovatie van een appartementsgebouw moet goed voorbereid worden en alle partijen moeten ook op een lijn worden gezet. Voor eigenaars van appartementen en ook voor veel syndici is het opzetten van een renovatie een oefening die hun kennis overstijgt. Daarom biedt de Vlaamse overheid sinds kort hulp aan.

12.000
Steun
Appartementsgebouwen met minstens 15 wooneenheden kunnen tot 12.000 euro steun krijgen voor de opmaak van een renovatiemasterplan.

Voor appartementsgebouwen vanaf 15 wooneenheden is er tot 12.000 euro (maximaal 60 procent van de kostprijs) steun voor de opmaak van een renovatiemasterplan. Het initiatief is nog pril. Er lopen zeven aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). ‘Daarvoor worden nu offertes opgevraagd bij de studiebureaus waarmee er een raamcontract is’, zegt Geert Flipts, communicatieverantwoordelijke van het VEKA. ‘Zeer binnenkort kunnen de eerste contracten gegund worden.’

Een renovatiemasterplan bestaat uit twee grote delen: een onderhoudsplan dat over verschillende jaren loopt en gebaseerd is op de staat waarin het gebouw verkeert en een duurzaam renovatiescenario waarmee de doelstellingen van 2050 kunnen worden bereikt. Het gaat om de renovatie van de gevels en het dak en het plaatsen van een duurzaam verwarmingssysteem. Optioneel kan voor het opladen van elektrische voertuigen in appartementsgebouwen ook naar oplossingen gezocht worden.

Advertentie

Om een renovatiemasterplan te lanceren is in de vereniging van mede-eigenaars van een appartementsgebouw een gewone meerderheid nodig. Om de werken effectief uit te voeren is een tweederdemeerderheid vereist.

Extra coaching

Naast professionele hulp bij de opmaak van een masterplan kunnen mede-eigenaars binnenkort ook een kosteloze extra coaching krijgen in de aanloop naar de renovatie. Het gaat om het verschaffen van inzicht in het renovatieproces, het verstrekken van advies aangaande alle renovatieopties en het wegwijs maken in de financieringsmogelijkheden en het aanbod van premies.

7.000
Coaching
Voor coaching is per appartementsgebouw 7.000 euro beschikbaar. Dat geld dient onder meer voor het wegwijs maken in financieringsmogelijkheden en premies.

Voordat die aanvullende coaching van start kan gaan, is een finale goedkeuring van de Vlaamse regering nodig. Die wordt in de loop van juni verwacht, waarna dit initiatief in juli kan beginnen. Het bedrag voor de coaching bedraagt maximaal 7.500 euro per appartementsgebouw, 700 euro voor de eerste vijf wooneenheden en 350 euro voor de bijkomende wooneenheden.

Hoe aanvragen?

De mede-eigenaars kunnen online een offerte voor een renovatiemasterplan  aanvragen via www.vlaanderen.be/renovatiemasterplan. In die aanvraag moet zo veel mogelijk informatie worden gegeven over het gebouw, zoals de situering en de ligging van het gebouw, het aantal wooneenheden en stedenbouwkundige specificaties.

Daarnaast moet het verbruik in de gemeenschappelijke ruimtes en de som van alle privéverbruik worden opgegeven. Ook het EPC van de gemeenschappelijke delen en, voor zover beschikbaar, de EPC’s van de wooneenheden moet worden meegedeeld.

Alle beschikbare plannen, technische data van het gebouw, uitgevoerde studies, verplichte audits en keuringen en de onderhoudshistoriek worden het best met de aanvraag meegestuurd.

Na ontvangst van de aanvraag organiseert het VEKA binnen de drie weken een minicompetitie onder de deelnemende studiebureaus en bezorgt het het voordeligste voorstel aan de mede-eigenaars. Daarna wordt een contract ondertekend tussen het studiebureau en de mede-eigenaars en start de opmaak van het renovatiemasterplan. Dat plan wordt maximaal zes maanden later opgeleverd.

Het studiebureau vraagt de premie van maximaal 12.000 euro inclusief btw aan bij het VEKA en rekent de VME alleen het saldo aan.

‘Met dit project kunnen tussen nu en eind 2025 ongeveer 200 renovatiemasterplannen worden gesubsidieerd’, zegt Flipts. ‘Ondertussen werkt het VEKA aan een globaler actieplan voor de renovatie van het grote Vlaamse patrimonium van renovatierijpe appartementsgebouwen.’

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.