Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Meer opties voor wie bedrijfswagen inruilt voor groener vervoer

Werknemers met een bedrijfswagen kunnen vanaf volgend jaar sneller gebruikmaken van het mobiliteitsbudget. Daarbij ruilt u uw recht op een bedrijfswagen in voor groenere vervoersoplossingen. Wat moet u weten over de uitbreiding van dit systeem?
Advertentie
©REUTERS

De aanpassingen aan het mobiliteitsbudget - naar een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh - maken deel uit van de plannen van de federale regering om de mobiliteit in het algemeen en het bedrijfswagenpark in het bijzonder versneld te vergroenen. Over het wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wordt na de herfstvakantie in de plenaire vergadering van de Kamer gestemd, aldus zijn kabinet.

Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor milieuvriendelijker alternatieven. Dat kan een andere auto zijn, maar dan een groener exemplaar, of allerlei alternatieve duurzame vervoersoplossingen. Denk aan een fiets, een elektrische motorfiets, abonnementen en tickets voor het openbaar vervoer of toegang tot een autodeelsysteem zoals Cambio. Maar ook het (deels) terugbetalen van uw hypothecaire lening of huurkosten behoort tot de mogelijkheden.

Wordt ook mogelijk: een abonnement op het openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden of de terugbetaling van de parkeerkosten aan het station als u naar het werk spoort.

Hoewel het systeem al twee jaar bestaat, is van inburgering van het mobiliteitsbudget niet echt sprake. Amper 0,15 procent van de werknemers met een salariswagen maakt ervan gebruik. ‘Werknemers zijn nog altijd redelijk verknocht aan hun bedrijfswagen’, zegt Karolien Van Herpe, juridisch adviseur bij de hr-dienstenleverancier Acerta. Via het mobiliteitsbudget kunt u een bedrijfswagen kiezen, maar dan een die voldoet aan de strenge emissienormen (maximale CO₂-uitstoot van 95 g/km). ‘Niet elke werknemer vindt zijn gading in dat gamma’, zegt Veerle Michiels, juridisch adviseur bij de hr-dienstenleverancier SD Worx. Doet hij dat wel, dan schiet doorgaans weinig tot geen budget meer over voor andere vervoersoplossingen. In het slechtste geval valt de groene leasewagen te duur uit en past die niet in het mobiliteitsbudget.

‘Ook is het mobiliteitsbudget onvoldoende bekend bij werkgevers, of schuwen die de extra administratie die het systeem met zich meebrengt’, aldus Van Herpe. Sommige werkgevers bieden al een soort mobiliteitsbudget aan, via het systeem van flexibel verlonen waarbij het recht op een bedrijfswagen kan worden omgezet in een keuzebudget.

‘Daarnaast vormen de huidige wachttermijnen een belangrijk struikelblok en breken werkgevers niet graag in op lopende wagencontracten om kosten te vermijden’, zegt Michiels. Als je weet dat een gemiddelde leaseperiode 4 jaar bedraagt, is het niet onlogisch dat werknemers maar mondjesmaat in het systeem stappen.

Hoe werkt het mobiliteitsbudget

Het mobilteitsbudget is een bedrag dat u elk kalenderjaar ter beschikking krijgt om aan vervoersoplossingen te spenderen. Het bedrag dat u kunt uitgeven komt overeen met de ‘total cost of ownership’ (TCO) van de bedrijfswagen die u inruilt (de reële kosten) of met een forfaitaire raming van die kosten op basis van een referentiewagen. Wat u ermee financiert, dient u via facturen in bij uw werkgever. Die controleert of de gemaakte kosten in aanmerking komen en verrekent dat met het openstaande budget. U soupeert dat budget het best elk jaar op, want het is niet overdraagbaar. Schiet aan het eind van het jaar toch nog wat budget over, dan wordt dat saldo uitgekeerd, uiterlijk met het loon van januari. Maar u betaalt er wel een bijdrage van 38,07 procent op.

Minder wachten

Om het mobiliteitsbudget aantrekkelijker te maken wordt het systeem vanaf volgend jaar aangepast en uitgebreid. De problematiek van de wachttermijnen wordt aangepakt, waardoor werknemers sneller kunnen gebruikmaken van het mobiliteitsbudget.

Bent u nieuw in dienst - en hebt u recht op een bedrijfswagen - dan kunt u meteen in het systeem van het mobiliteitsbudget stappen als uw werkgever dat aanbiedt. Maar werknemers die al langer in dienst zijn, moeten minstens twaalf maanden over een bedrijfswagen beschikken in de periode van 36 maanden dat de werkgever al bedrijfswagens aanbiedt, voor ze kunnen gebruikmaken van het mobiliteitsbudget. ‘Die wachttijd wordt afgeschaft’, zegt Van Herpe.

Wat niet verdwijnt, is de wachttermijn voor de werkgever. Die kan het mobiliteitsbudget pas invoeren als hij al minstens 36 maanden bedrijfswagens aan zijn werknemers aanbiedt. Voor startende werkgevers geldt een uitzondering.

Ook is in een administratieve vereenvoudiging voorzien. ‘Het zou mogelijk zijn om via een Koninklijk Besluit een formule voor de ‘total cost of ownership’ vast te leggen’, zegt Van Herpe. Die TCO vormt de basis om de waarde van het mobiliteitsbudget te bepalen en omvat behalve de financieringskosten van de wagen ook alle extra kosten voor onder meer de brandstof, de verzekeringen en de niet-aftrekbare btw. ‘Vandaag bestaat al eens discussie over welke kosten moeten worden meegenomen en hoe ze berekend moeten worden. Met een vaste formule vermijden we die onenigheid’, aldus Van Herpe.

Voorts worden limieten op het mobiliteitsbudget gezet. ‘Er komt een minimumgrens van 3.000 euro en een maximumgrens van 20 procent van het brutoloon, met een absoluut maximum van 16.000 euro. Werkgevers die al een mobiliteitsbudget hebben lopen voor de wet in het Staatsblad wordt gepubliceerd, hebben tot 1 januari 2023 om zich met de nieuwe begrenzingen in regel te stellen’, zegt Michiels. ‘Voor de andere werkgevers geldt dit meteen vanaf 1 januari 2022, de voorziene datum van de inwerkingtreding van de wet.’

Vanaf volgend jaar zal een werknemer zijn mobiliteitsbudget ook aan meer alternatieven kunnen spenderen. Behoren binnenkort tot de mogelijkheden:

  • een abonnement op het openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden (voor de werknemer is de link met het woon-werkverkeer niet langer vereist)
  • stallingskosten voor fietsen
  • de kosten voor niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en zichtbaarheid verbetert (denk aan fluohesjes of een fietshelm)
  • de terugbetaling van de parkeerkosten als u uw wagen aan een treinstation achterlaat en met de trein naar het werk spoort
  • een vergoeding van maximaal 0,24 euro per gestapte kilometer voor wie te voet naar het werk komt of met een voortbewegingstoestel (monowheel, skateboard, step...)

Ook voor de terugbetaling van uw hypothecaire lening verandert wat. Tot nog toe kon u enkel de intresten terugvragen via het mobiliteitsbudget, maar vanaf volgend jaar zouden ook kapitaalaflossingen mogelijk zijn. Bovendien zouden meer werknemers in aanmerking komen voor dit systeem, want u zult in vogelvlucht op maximaal 10 kilometer van uw werk mogen wonen, terwijl dat nu 5 kilometer is.

Let wel: het is de werkgever die beslist welke alternatieven hij zijn werknemers voorschotelt. En dat hoeven niet alle mobiliteitsoplossingen te zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud