Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat staat u te wachten met een e-bedrijfsauto?

Uw volgende bedrijfswagen wordt allicht een elektrisch model, nu de regering-De Croo de bedrijfswagenfiscaliteit aanpakt. Wat staat u te wachten?
Advertentie
De meeste leasewagens worden thuis of op kantoor opgeladen, slechts een beperkt percentage gebruikt een publieke paal. ©Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Vanaf 2026 kan uw werkgever alleen nog elektrische bedrijfswagens van zijn belastbare inkomsten aftrekken. Diesels, benzines en hybrides verliezen geleidelijk hun fiscale voordeel als bedrijfswagen.

Verandert er iets voor bestaande leasecontracten?

In lopende contracten wordt niet ingegrepen. Ook voor diesel- en benzinewagens die tot 1 juli 2023 als bedrijfsauto worden gehuurd, geleased of gekocht, blijft de fiscale aftrek voor de werkgever behouden gedurende de looptijd van het contract. Wordt uw diesel- of benzinewagen tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 aangeschaft, dan vermindert de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk en valt ze tegen 2028 weg. Voor hybride bedrijfswagens die vanaf 1 juli 2023 worden aangeschaft, wordt de fiscale aftrekbaarheid van de benzine- of dieselkosten beperkt tot 50 procent. Dat moet u ertoe aanzetten elektrisch te rijden met uw hybride.

Zal ik nog belast worden op het gebruik van een bedrijfswagen?

Ja. Het voordeel van alle aard (VAA) verdwijnt niet omdat u met een milieuvriendelijke e-auto rijdt. Maar het zal wel veranderen in functie van de wagen die u kiest. Ter herinnering: wie van zijn werkgever een bedrijfswagen krijgt en die ook privé mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. Bij de berekening van het VAA wordt rekening gehouden met de cataloguswaarde van de wagen, de CO₂-uitstoot en de leeftijd van de wagen. Er is altijd een minimum belastbaar voordeel van 1.370 euro per jaar (bedrag voor inkomstenjaar 2021). Maar of uw elektrische wagen tegen dat minimumvoordeel belast wordt, hangt af van de cataloguswaarde. Bedraagt die maximaal 39.958 euro, dan wordt uw e-auto in het eerste jaar na de inschrijving op het minimumvoordeel belast.

Volstaat mijn huidige leasebudget voor een elektrische wagen?

‘Nu de restwaarde van elektrische wagens beter kan worden ingeschat, zien we niet meer dat werknemers een kleinere wagen moeten kiezen. Bij populaire elektrische modellen zien we zelfs dat werknemers een categorie hoger kunnen gaan’, zegt Bart Massin, expert elektrische mobiliteit en oprichter van Stroohm, dat bedrijven begeleidt in het uitbouwen van een groen wagenpark. De komende jaren zal het aanbod elektrische automodellen nog toenemen en worden die wagens ook goedkoper. Analisten van de Zwitserse bank UBS voorspellen dat e-auto’s over drie jaar evenveel kosten om te maken als auto’s met een verbrandingsmotor. Weet dat de leasingkosten van een wagen voornamelijk worden bepaald door de restwaarde.

Wie installeert en betaalt de laadpaal op mijn oprit?

‘Vijf jaar geleden, toen de eerste e-wagens op de markt kwamen, zag je dat leasemaatschappijen de installatie van laadinfrastructuur mee aanboden in het leasecontract. Nu gaan bedrijven vaker op zoek naar één partner voor de installatie van de laadinfrastructuur, zoals ze dat doen voor een tankkaart of een gsm-abonnement’, weet Massin. ‘Bedrijven werken vaak met verschillende leasemaatschappijen. Maar die veranderen geregeld van laadpaalinstallatiepartner. Bovendien heeft elke partner eigen software voor het terugbetalen van de stroom, waardoor niet elke werknemer tegen hetzelfde tarief wordt terugbetaald.’ Om een uniform terugbetalingsproces te krijgen nemen bedrijven de laadpalen steeds vaker in beheer met een onafhankelijke partner.

Voor een werknemer kan het ook interessant zijn thuis zelf een laadpaal te installeren, nu de overheid daarvoor belastingvermindering geeft. Die krijgt u niet als uw werkgever de paal voor u installeert.

Als een werknemer zelf een laadpaal installeert, kan hij de paal ‘verhuren’ aan de werkgever, die het gebruik vergoedt.
Bart Massin
Expert elektrische mobiliteit

Wie tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 een laadpaal thuis installeert (kostprijs zo’n 2.000 euro) krijgt een belastingvermindering van 45 procent. Dat
tarief daalt naar 30 procent in 2023 en 15 procent in 2024. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, is wel beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Ook moet het laadstation de laadtijd en het laadvermogen kunnen sturen en moet de paal op groene stroom draaien. ‘Als een werknemer zelf een laadpaal installeert, kan hij de paal ‘verhuren’ aan de werkgever, die het gebruik ervan vergoedt’, aldus Massin.

Als u zelf een laadpaal installeert, heeft uw werkgever ook geen probleem als u verhuist of van werkgever verandert. ‘Wij raden werkgevers aan daar duidelijke afspraken over te maken en bijvoorbeeld contractueel vast te leggen dat hij maar een keer tussenkomt tijdens de looptijd van het wagencontract als hij bij een werknemer de paal installeert’, zegt Veerle Michiels, juridisch adviseur bij de hr-dienstenleverancier SD Worx.

Weet dat in bepaalde rulings van de Dienst Voorafgaande Beslissingen bekomen werd dat het installeren van een laadpaal, net zomin als de terugbetaalde kosten voor de opgeladen elektriciteit, als een extra voordeel voor de werknemer wordt gezien. De werknemer wordt daar dus niet extra op belast. ‘Een ruling geldt in principe voor de onderneming of belastingplichtige die de ruling heeft aangevraagd. Hij heeft geen algemene draagkracht’, benadrukt Michiels. ‘Wie op veilig wil spelen, moet nog altijd zelf een ruling vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen.’

U kan uw e-wagen ook opladen aan publieke laadpunten via een laadpas. ‘Maar zo’n laadpas is meer zoals een reservewiel’, aldus Massin. ‘We zien dat 95 procent van onze wagens in beheer thuis of op kantoor wordt opgeladen, slechts 5 procent onderweg aan een publieke paal.’

Kan ik met een e-auto naar het zuiden van Frankrijk rijden?

De eerste elektrische wagens hadden een beperkt bereik van 150 à 200 kilometer. ‘In de fleetmarkt bieden we nu toch een bereik van minstens 300 kilometer aan en zijn er al modellen met 400 à 500 kilometer’, aldus Massin. Daarmee geraakt u niet in één trek tot in het zuiden van Frankrijk. Maar wie op vakantie gaat, stopt onderweg toch meerdere keren en kan dan zijn e-auto opladen aan een sneloplader. ‘Op de site abetterrouteplanner.com kunt u, afhankelijk van de e-wagen waarmee u rijdt, zien waar u onderweg kunt bijtanken.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud