Netto Het antwoord op al uw geldvragen

8 gezins- en carrièrekeuzes die uw pensioen al dan niet beïnvloeden

Uw wettelijk pensioen hangt niet alleen af van de keuzes die u maakt tijdens uw loopbaan, maar evengoed van tegenslagen tijdens uw beroepsleven. Wat als u ziek wordt? Wat als u besluit om het een paar jaar wat kalmer aan te doen? Of, integendeel, plots een topjob vindt?
©Pieter Van Eenoge

35 vragen over uw wettelijk pensioen

  • Voor u berekend: welke gevolgen hebben gezins- en carrièrekeuzes voor uw latere pensioen?
  • Pensioenhervorming: welke plannen heeft de regering-De Croo?
  • Het magische getal: krijgt iedereen nu een minimumpensioen van 1.500 euro?
  • Corona & co.: heeft het virus ook een financiële impact op uw oude dag?

De Pensioengids, zaterdag 20 maart gratis bij De Tijd.

Kort samengevat bepalen drie factoren hoeveel wettelijk pensioen u later zult krijgen: uw statuut, uw loon en het aantal jaren dat u werkt. De pensioenrechten die een zelfstandige jaarlijks opbouwt, worden vanaf dit jaar op dezelfde manier berekend als van een werknemer. Vast-benoemde of statutaire ambtenaren genieten nog steeds het meest voordelige wettelijk pensioen. Alleen zijn vaste benoemingen de uitzondering aan het worden. En contractuele ambtenaren bouwen hun pensioenrechten op zoals privéwerknemers.

Binnen een statuut geldt – om het eenvoudig voor te stellen – de volgende regel: hoe meer u verdient en hoe langer u werkt, hoe hoger uw toekomstige pensioen. Dat betekent dus ook dat wie een tijd minder gaat werken of kiest voor een job met een lager loon, later ook met een minder hoog pensioen zal moeten zien rond te komen.

Soms is dat een keuze die bewust wordt gemaakt, vanuit een sterke behoefte, ongeacht de impact ervan op het latere pensioen. Velen maken dergelijke keuzes echter zonder dat ze zich bewust zijn van de gevolgen voor hun latere pensioen.

Met de case van Emilie hieronder berekenen we die impact op het pensioen. Aan de Federale Pensioendienst vroegen we na te gaan wat de impact is van enkele veel voorkomende levenskeuzes op het latere pensioen. Want wie droomt er niet van om een tijdlang minder te werken of promotie te maken? Evengoed onderzochten we de impact van tegenslagen, zoals een ontslag of een langdurige ziekte.

U zult dus vernemen wat de gevolgen zijn voor het pensioen van Emilie als ze een tijdlang meer of minder verdient. Wat de impact is als ze bijvoorbeeld 4 jaar minder of helemaal niet aan de slag is. U zult ook leren dat ze de pensioenimpact wel degelijk kan beperken als ze besluit minder te gaan werken. En we tonen aan dat tijdelijk niet werken niet altijd even zware gevolgen heeft voor het pensioen.

Weet dat u voor uw eigen loopbaan enkele simulaties kunt doen op mypension.be. Niet dat alle simulaties uit onze case daar al beschikbaar zijn, maar de pensioenwebsite wordt wel constant verder uitgebouwd. In de toekomst komen er alleen maar simulatiemogelijkheden bij.

Basisscenario

Emilie, geboren in 1980, ging in 2004 aan de slag als werknemer. Ze kreeg meteen een voltijds contract. Aanvankelijk verdiende ze 2.100 euro bruto per maand. Intussen is Emilie 40 en wordt er elke maand 3.600 euro bruto op haar rekening overgeschreven. Ze is getrouwd met de 40-jarige Mathias, die zelf ook een baan heeft. Samen hebben ze twee kinderen, van 10 en 7 jaar.

Emilie kan op 1 november 2047 met wettelijk pensioen. Ze krijgt dan 1.786 euro netto per maand (2.310 euro bruto).

Welke impact heeft het loon op uw toekomstige pensioen?

Een beter betaalde job

Een minder goed betaalde job

Welke impact heeft minder werken op uw toekomstige pensioen?

Tijdelijk deeltijds werken met tijdskrediet

Tijdelijk deeltijds werken

Welke impact heeft werkloosheid op uw toekomstige pensioen?

Ontslagen worden

Zelf ontslag nemen

Welke impact heeft ziekte op uw toekomstige pensioen?

Langdurig ziek

Welke impact heeft vroeger stoppen met werken op uw toekomstige pensioen?

Vervroegd pensioen

Scenario 1

Een beter betaalde job

Emilie maakt in 2021 promotie, waardoor haar salaris stijgt van 3.600 euro naar 5.000 euro bruto per maand (met andere woorden: +1.400 euro/maand).

Emilie zal op haar 67ste elke maand 1.914 euro nettopensioen (2.606 euro bruto) ontvangen.

Winst: 128 euro netto per maand.

Conclusie: tot op een bepaald niveau leidt een hoger loon tot een hoger pensioen.

Meer hierover weten? Lees het hier

Scenario 2

Een minder goed betaalde job

Emilie verandert van baan: ze wil meer ruimte voor persoonlijke ontplooiing en neemt voortaan genoegen met een loon van 2.900 euro bruto per maand (in plaats van 3.600 euro bruto).

Emilie krijgt op haar 67ste een nettopensioen van 1.658 euro per maand (2.020 euro bruto).

Verlies: 128 euro netto per maand.

Conclusie: een lager loon leidt automatisch tot een lager pensioen.

Meer hierover weten? Lees het hier

Scenario 3

Tijdelijk deeltijds werken met tijdskrediet

Emilie kiest ervoor om vanaf dit jaar 48 maanden lang 1/5 tijdskrediet op te nemen. Daarna gaat ze opnieuw voltijds aan de slag, en dat tot aan haar wettelijk pensioen.

Emilie krijgt een nettopensioen van 1.786 euro per maand (2.310 euro bruto) als ze op haar 67ste met pensioen gaat.

Geen winst of verlies.

Conclusie: door een beroep te doen op systemen zoals tijdskrediet of thematische verloven kunnen werknemers en ambtenaren een tijdlang minder gaan werken zonder dat dat gevolgen heeft voor hun latere wettelijke pensioen.

Meer hierover weten? Lees het hier

Scenario 4

Tijdelijk deeltijds werken

Emilie gaat gedurende 48 maanden deeltijds aan de slag. Daarna gaat ze weer voltijds werken, en dat tot aan haar wettelijk pensioen.

Emilie krijgt 1.767 euro nettopensioen per maand (2.266 euro bruto) als ze op haar 67ste met pensioen gaat.

Verlies: 19 euro netto per maand.

Conclusie: terwijl tijdelijk minder gaan werken via een systeem van tijdskrediet of thematisch verlof geen impact heeft op het latere pensioen, leidt enkele jaren minder gaan werken met een deeltijds contract wel tot een lager pensioen.

Meer hierover weten? Lees het hier

Scenario 5

Ontslagen worden

Emilie wordt in haar bedrijf de laan uit gestuurd. Zij krijgt 4 jaar lang een werkloosheidsuitkering en gaat daarna weer voltijds aan de slag tegen dezelfde loonvoorwaarden als vóór haar ontslag (basisscenario).

Emilie krijgt een nettopensioen van 1.748 euro per maand (2.228 euro bruto) als ze op haar 67ste met pensioen gaat.

Verlies: 38 euro netto per maand.

Conclusie: wie na zijn ontslag vier jaar niet werkt, zal dat wel degelijk merken aan zijn latere pensioen. De niet-gewerkte periode telt wel mee als gelijkgestelde periode: voor de pensioenberekening lijkt het alsof Emilie nog altijd een job had. Maar zodra Emilie in de tweede vergoedingsperiode belandt, gebeurt die gelijkstelling tegen een beperkt fictief loon en niet langer tegen het loon dat ze verdiende vóór haar ontslag.

Meer hierover weten? Lees het hier

Scenario 6

Zelf ontslag nemen

Emilie dient zelf haar ontslagbrief in. Na 4 jaar (zonder werkloosheidsuitkering) gaat ze opnieuw aan de slag tegen dezelfde loonvoorwaarden als vóór haar vertrek (basisscenario).

Emilie krijgt een nettopensioen van 1.686 euro per maand (2.088 euro bruto) als ze op haar 67ste met pensioen gaat.

Verlies: 100 euro netto per maand.

Conclusie: zelf ontslag nemen en een tijdlang werkloos thuis zitten zonder uitkering leidt tot een lager pensioen. Van een gelijkgestelde periode is in dit geval immers geen sprake. Bovendien speelt Emilie door die 4 jaar werkloosheid het recht kwijt om op 1 mei 2045 met vervoegd pensioen te gaan.

Meer hierover weten? Lees het hier

Scenario 7

Langdurig ziek

Emilie wordt zwaar ziek en kan daardoor 4 jaar lang niet werken. Gelukkig herstelt ze volledig en kan ze daarna terugkeren naar haar vroegere werkgever (basisscenario).

Emilie krijgt een nettopensioen van 1.780 euro per maand (2.305 euro bruto) als ze op haar 67ste met pensioen gaat.

Verlies: 6 euro netto per maand.

Conclusie: lange tijd ziek zijn leidt nauwelijks tot een lager pensioen, omdat ziekte wordt beschouwd als een gelijkgestelde periode. Met andere woorden: de niet-gewerkte periode telt voor de pensioenberekening mee alsof Emilie wel aan de slag was tegen het loon dat ze verdiende vóór haar ontslag.

Meer hierover weten? Lees het hier

Scenario 8

Vervroegd pensioen

Emilie gaat, zodra ze kan, met vervroegd pensioen.

Emilie kan ten vroegste vanaf 1 mei 2045 met vervroegd pensioen. Als ze dan stopt, krijgt ze in het basisscenario een nettopensioen van 1.725 euro per maand (2.171 bruto).

Verlies: Als Emilie 2,5 jaar vroeger stopt met werken, krijgt ze als gepensioneerde elke maand 61 euro minder netto.

Conclusie: wie met vervroegd pensioen gaat, krijgt wel sneller zijn pensioen uitgekeerd, maar moet het tot aan zijn overlijden elke maand met een lager pensioen stellen dan wie blijft voortwerken tot de wettelijke pensioenleeftijd.

Meer hierover weten? Lees het hier

Bron: Federale Pensioendienst. Pensioenbedragen zijn uitgedrukt in koopkracht van vandaag.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud