Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Heeft corona een financiële impact op uw pensioen?

Als gevolg van de corona-lockdown kwamen veel werknemers in het systeem van tijdelijke werkloosheid terecht. Of zagen ouders zich genoodzaakt corona-ouderschapsverlof te vragen. Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?
©Pieter Van Eenoge

Tijdens de pandemie was ik tijdelijk werkloos. Heeft dat gevolgen?

35 vragen over uw wettelijk pensioen

  • Voor u berekend: welke gevolgen hebben gezins- en carrièrekeuzes voor uw latere pensioen?
  • Pensioenhervorming: welke plannen heeft de regering-De Croo?
  • Het magische getal: krijgt iedereen nu een minimumpensioen van 1.500 euro?
  • Corona & co.: heeft het virus ook een financiële impact op uw oude dag?

De Pensioengids, zaterdag 20 maart gratis bij De Tijd.

Was of bent u, zoals vele honderdduizenden Belgen, vanwege de coronacrisis tijdelijk werkloos, dan kunt u gerust zijn: voor uw pensioenberekening zal de Federale Pensioendienst de tijdelijke werkloosheid beschouwen als een periode waarin u aan de slag was. Er is dus geen enkele negatieve invloed op uw pensioen.

Het pensioenbedrag voor die periode zal niet worden berekend op basis van de werkloosheidsuitkering, maar op basis van uw laatste loon vóór u werkloos werd. De periode van tijdelijke werkloosheid telt ook mee om te kijken of en wanneer u met pensioen kunt gaan.

Krijg ik nog pensioen als mijn zaak failliet gaat?

Voor de uitbraak van de coronacrisis had een faillissement als zelfstandige gevolgen voor het wettelijk pensioen. Als een zelfstandige bankroet gaat, kan hij een klassiek overbruggingsrecht aanvragen voor maximaal 12 maanden. Dat overbruggingsrecht is eigenlijk een soort werkloosheidsvergoeding, maar dan specifiek voor zelfstandige ondernemers.

In die periode is er echter geen pensioenopbouw, wat een negatieve invloed heeft op het finale pensioenbedrag. Bovendien kan een faillissement ook gevolgen hebben voor uw vervroegd pensioen. Om een loopbaanjaar op te bouwen hebt u immers minstens twee kwartalen nodig waarvoor u in hoofdberoep sociale bijdragen betaalde. Dus, als u bijvoorbeeld failliet ging in augustus 2019 maar in het eerste en tweede kwartaal toch nog sociale bijdragen betaalde, dan telt dat jaar nog mee als een loopbaanjaar. Gebeurde dat niet, dan verliest u een loopbaanjaar, wat gevolgen heeft voor de datum waarop u met vervroegd pensioen kunt gaan.

‘Tijdens de coronacrisis werd deze regeling tijdelijk aangepast. De federale regering besliste dat vanaf het vierde kwartaal van 2020 de maanden waarin de zelfstandige het overbruggingsrecht heeft gekregen, voortaan voor de berekening van zijn pensioen worden gelijkgesteld met periodes van activiteit’, zegt Franky Haesevoets, gedelegeerd bestuurder van het sociaal verzekeringsfonds Xerius. Op die manier tellen de kwartalen waarvoor een overbruggingsrecht wordt uitbetaald niet alleen mee voor de pensioenberekening, maar ook als loopbaanjaar voor het vervroegd pensioen.

Deze tijdelijke maatregel is van toepassing op faillissementen en stopzettingen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021.

Ik nam vorig jaar corona-ouderschapsverlof op

Door de coronacrisis werd van 1 mei tot en met 30 september 2020 een aparte vorm van ouderschapsverlof in het leven geroepen: een die ouders moet helpen bij de combinatie van werk en de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar (21 jaar als de kinderen een handicap hebben).

Het corona-ouderschapsverlof wordt niet ‘afgetrokken’ van het gewone ouderschapsverlof. Het ging dus om een bijkomend verlof, boven op het gewone ouderschapsverlof.

Net zoals het gewone ouderschapsverlof heeft de periode waarin u tijdens de coronacrisis minder of niet werkte geen negatieve gevolgen voor uw pensioenbedrag. En het beïnvloedt evenmin het moment waarop u met vervroegd pensioen kunt.

Ik werkte vorig jaar minder met een corona-landingsbaan

In bedrijven die tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 werden erkend als ‘onderneming in moeilijkheden’ of ‘onderneming in herstructurering’, konden werknemers tussen 1 juli en eind december 2020 een zogenaamde ‘corona-landingsbaan’ (1/2 of 1/5) aanvatten. De corona-landingsbaan kon voor een minimale periode van één maand worden genomen en maximaal tot aan het pensioen.

Terwijl bij een gewone landingsbaan een RVA-uitkering pas mogelijk is vanaf 60 jaar, krijgen werknemers in een corona-landingsbaan al vanaf 55 jaar een RVA-vervangingsinkomen. De gelijkstelling voor het pensioen gebeurt op net dezelfde manier als voor de gewone landingsbaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud