Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Heeft het faillissement van mijn zaak een invloed op mijn pensioen?

Zelfstandigen die tijdens de coronacrisis failliet gaan, ondervinden daarvan geen nadeel voor hun pensioen. Dankzij een speciale regeling gaat de opbouw van het pensioen gewoon verder.
Advertentie
Een faillisement heeft tijdelijk geen invloed op uw pensioen.

Voor de uitbraak van de coronacrisis had een faillissement als zelfstandige een impact op het wettelijk pensioen. Als een zelfstandige failliet gaat, kan hij een klassiek overbruggingsrecht aanvragen voor maximaal twaalf maanden. Dat overbruggingsrecht is een vorm van werkloosheidsvergoeding voor zelfstandigen. In die periode is er geen pensioenopbouw, wat een negatieve invloed heeft op het finale pensioenbedrag.

Bovendien kan dat een invloed hebben op het vervroegd pensioen. Om een loopbaanjaar op te bouwen hebt u minstens twee betaalde kwartalen nodig in hoofdberoep. Een voorbeeld. Als een zelfstandige failliet ging in augustus 2019, maar het eerste en het tweede kwartaal werden nog betaald, dan telt dat jaar nog mee als loopbaanjaar. Worden niet minstens twee kwartalen betaald, dan verliest de zelfstandige een loopbaanjaar, wat een impact heeft op de datum waarop hij vervroegd met pensioen kan gaan.

Tijdelijke aanpassing

‘Wegens de coronacrisis heeft de federale regering de regeling tijdelijk aangepast. Vanaf het vierde kwartaal van 2020 worden de maanden waarin de zelfstandige het overbruggingsrecht heeft ontvangen gelijkgesteld met perioden van activiteit voor de berekening van zijn pensioen’, zegt Franky Haesevoets, afgevaardigd bestuurder van het sociaal verzekeringsfonds Xerius. Op die manier tellen de kwartalen waarvoor overbruggingsrecht wordt uitbetaald toch mee voor de pensioenberekening en als loopbaanjaar voor het vervroegd pensioen.

De tijdelijke maatregel is van toepassing op faillissementen en stopzettingen van activiteit die plaatsvinden tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud