Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoeveel sparen om toch uw levensstandaard te behouden na uw pensioen?

Met pensioen gaan leidt altijd tot een deuk in uw inkomen. Hoeveel moet u zien te sparen opdat u ook na uw pensionering uw levensstandaard kan behouden?
©ANP XTRA

Gepensioneerden hebben tijd om van het leven te genieten. Een extra etentje of reis, een hobby waar ze zich eindelijk ten volle op kunnen storten… Toch is voor heel wat Belgen een ‘pensioen’ toch vooral synoniem met ‘de tering naar de nering zetten’.

Overleeft uw pensioen deze onzekere tijden?
  • Zo berekent u hoeveel u nodig hebt om rond te komen
  • Hoeveel jaar werken voor een volledig pensioen?
  • Hoe uw wettelijk pensioen aanvullen?
De Pensioengids, zaterdag 28 maart gratis bij De Tijd

Een lager inkomen is trouwens niet het enige waarmee u rekening moet houden. Als u met pensioen gaat, zult u ook uw bedrijfswagen moeten inleveren en zelf een auto moeten kopen. Zelfs al kiest u niet voor een supercar, maar pakweg voor een Citroën C3, dan kost die al snel 14.000 euro. U zal er mogelijk wat langer mee rondrijden dan de vier jaar voor een leasewagen. Maar als u de auto afschrijft over bijvoorbeeld acht jaar, kost die u nog altijd 145 euro per maand. Reken er bovendien op dat u voortaan zelf uw brandstof en onderhoud zult moeten betalen.

Komt daarbij dat u vanaf uw pensionering ook andere voordelen zult missen die voor velen boven op het loon komen. Denk aan de maaltijdcheques die voor een voltijdse job zo’n 150 euro per maand opleveren, of aan het telefoonabonnement van pakweg 20 tot 30 euro per maand.

Wachtpolis

90
Vermogensplanners leggen bij hun berekeningen de levenshorizon steevast op 90 jaar.

En dan hebben we het nog niet eens over de hospitalisatieverzekering die uw werkgever mogelijk voor u betaalde. Sinds 2007 hebben werknemers het recht om bij het verlies van de collectieve verzekering, om welke reden ook, de polis individueel voort te zetten. Daarvoor moet de verzekerde geen bijkomend medisch onderzoek ondergaan en geen vragenlijst invullen. Ook moet de dekking van de individuele polis gelijk zijn aan die van de groepspolis. Maar aan die individuele hospitalisatieverzekering hangt wel een serieus prijskaartje vast. Daarvoor zijn twee redenen. De individuele hospitalisatieverzekering omvat een levenslange bescherming, terwijl een groepsverzekering slechts verzekert tot de pensioenleeftijd. Bovendien stijgt de premie met de leeftijd. Daardoor kan de premie voor een 65-jarige die een polis onderschrijft gemakkelijk drie keer hoger liggen dan voor een 35-jarige.

Maar u kunt wel anticiperen dankzij een wachtpolis, waarvoor u zelf een extra bedrag betaalt. Als u een hospitalisatieverzekering bij uw werkgever hebt en u op uw 40ste beslist een wachtpolis te openen, kunt u op uw 65ste een individuele polis afsluiten waarbij u een premie betaalt alsof u al sinds uw 40ste bent aangesloten.

De bedoeling is dat uw spaarpot voldoende groot is om de rest van uw dagen uw levensstijl te handhaven.

Houd er tot slot rekening mee dat u mogelijk in een rust- of verzorgingstehuis moet worden opgenomen. In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde dagprijs 59 euro, wat op zo’n 1.770 euro per maand komt. U ziet meteen dat een doorsnee pensioen niet volstaat om dat bedrag elke maand op tafel te leggen.

Gezinsbudget

U merkt: het ‘mooie leven’ aanhouden met uw wettelijk pensioen alleen zal niet voor de hand liggen. En sparen zal al helemaal niet aan de orde zijn. Dé cruciale vraag is of u uw huishoudbudget zult kunnen handhaven.

Laten we eerst een vergelijking maken tussen een werkend koppel zonder kinderen en een gepensioneerd koppel.

3.201
euro
Volgens de cijfers van het statistisch bureau Statbel gaf een gemiddeld huishouden van twee personen in 2018 (de recentst beschikbare cijfers) 3.201 euro per maand uit.

Volgens de cijfers van het statistisch bureau Statbel gaf een gemiddeld huishouden van twee personen in 2018 (de recentst beschikbare cijfers) 3.201 euro per maand uit. Als ze beiden gewerkt hebben en ze krijgen elk een gemiddeld pensioen van 1.281 euro (bruto is hier ongeveer gelijk aan netto), dan komen ze daar duidelijk niet mee rond.

Als de partners een huis hebben dat afbetaald is, staan ze er iets beter voor. Volgens Statbel zijn de woonkosten goed voor 30 procent van het huishoudbudget. Maar die woonkosten omvatten niet alleen de aanschaf of huur van de woning, maar ook de facturen voor water, elektriciteit en brandstoffen. En die facturen blijven ook na de pensionering binnenkomen.

Huis huren

Wie een huis huurt, zal ook na zijn of haar pensionering huur moeten blijven betalen. Maar een huurder kan het geld dat hij gedurende zijn actieve carrière minder uitgeeft aan wonen (in vergelijking met een huiseigenaar) dan weer extra sparen. Zelfs als hij dat geld conservatief belegt, zal hem dat een extra spaarpot opleveren.

Een alleenstaande die stopt met werken zal het sowieso met één pensioen moeten stellen. Volgens Statbel beloopt het huishoudbudget van een alleenstaande 2.030 euro per maand. Met zijn minimumpensioen van 1.500 euro komt hij niet toe om zijn levensstandaard te behouden. Hopelijk heeft hij voldoende spaargeld achter de hand om zijn pensioen aan te vullen.

Spaargeld

Spaargeld is met andere woorden een must als u na uw pensionering uw levensstandaard wil behouden. Zo’n spaarpot kan uit verschillende zaken bestaan. Het kan geld zijn dat u zelf op een spaarrekening zet of in effecten belegt, of het kan geld zijn dat u bij uw pensioen uitbetaald krijgt van een groepsverzekering of individueel pensioensparen.

De bedoeling is dat uw spaarpot voldoende groot is om gedurende de rest van uw dagen uw levensstijl te handhaven.

Volgens Statbel hadden de Belgen in 2018 een gemiddelde levensverwachting van 81,5 jaar voor de totale bevolking,
83,7 jaar voor vrouwen en 79,2 jaar voor mannen. Maar gaandeweg gaat de geneeskunde erop vooruit en worden mensen dus steeds ouder. Daarom wordt vaak gesuggereerd om voor vermogensplanning de horizon op 90 jaar te leggen.

Dat betekent dat we vanaf onze pensionering nog heel wat jaren voor de boeg hebben en dat we erop moeten letten dat ons appeltje voor de dorst ver genoeg reikt.

De voorbeelden hierna geven aan dat er tijdens het actieve leven duchtig moet worden gespaard:

Hoeveel moet u sparen?
  • VOORBEELD 1

Hoeveel moet een KOPPEL sparen om de levensstandaard na pensionering voort te zetten?

 Stel dat u als koppel elk over het gemiddelde pensioen van 1.281 euro per maand beschikt. Dan hebt u elke maand 2.562 euro te spenderen. Als u dat bedrag zou willen aanvullen tot 5.000 euro per maand (als u elk een maandloon van 2.500 euro per maand had), dan zult u gedurende uw werkende leven (tot uw 67ste) 672.888 euro moeten sparen.

Bent u er tevreden mee dat u gewoon op dezelfde voet kunt leven, dan zult u uw spaargedrag moeten afstemmen op uw huishoudbudget. Om als koppel de kloof van 639 euro tussen uw huishoudbudget en de som van uw pensioenuitkeringen te dichten, zult u 176.364 euro achter de hand moeten houden.

  •  VOORBEELD 2

 Hoeveel moet een ALLEENSTAANDE sparen om zijn of haar levensstandaard na pensionering voort te zetten?

 Als u als alleenstaande het gemiddelde pensioen van 1.281 euro krijgt en u dat tot uw 90ste wil aanvullen tot de 2.500 euro die u als laatste loon ontving, dan zult u 336.444 euro moeten sparen.

Een alleenstaande zal een veel grotere spaarinspanning moeten leveren om het gat dicht te rijden tussen zijn huishoudbudget en zijn pensioengeld. Om de 1.281 euro op te krikken tot het gemiddelde huishoudbudget van 2.030 euro per maand voor een alleenstaande, zal hij of zij gedurende het actieve leven een som van 206.724 euro bij elkaar moeten sparen.

  •  VOORBEELD 3

 Hoeveel moet een ZELFSTANDIGE sparen om zijn of haar levensstandaard na de pensionering voort te zetten?

 Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige bedraagt met 751 euro heel wat minder dan dat van een werknemer. Als hij een maandelijks inkomen van 2.500 euro wil compenseren, moet hij 482.724 euro sparen.

Ook het huishoudbudget op peil houden is voor een (alleenstaande) zelfstandige een hele opdracht. Om het gemiddelde huishoudbudget te halen, zal hij gedurende zijn hele actieve leven 353.004 euro bij elkaar moeten sparen.

  •   VOORBEELD 4

 Hoeveel moet een AMBTENAAR sparen om zijn of haar levensstandaard na de pensionering voort te zetten?

 Van zijn  gemiddeld brutopensioen van 2.511 euro houdt een ambtenaar als alleenstaande netto ongeveer 1.874 euro over. Zelfs met dit ruimere pensioen is het nog altijd niet mogelijk om het gemiddelde maandelijkse huishoudbudget van een alleenstaande (2030 euro) volledig te evenaren.

Wil de gepensioneerde ambtenaar dat wel doen, dan zal hij tot aan zijn 67 jaar 43.056 euro moeten sparen, wat een haalbare kaart is. Maar hij zal het uit eigen beweging moeten doen, want statutaire ambtenaren hebben nu eenmaal geen groepsverzekering.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud