Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Krijg ik een hoger pensioen als ik van job verander?

Steeds meer mensen veranderen tijdens hun professionele loopbaan van job of van statuut. Dat kan een impact hebben op uw pensioen.
Advertentie
©Pieter Van Eenoge

Wat als ik van job verander?

Tegenwoordig veranderen steeds meer mensen tijdens hun professionele loopbaan van werk en/of statuut. Dat u van baan verandert, heeft niet noodzakelijk een impact op uw pensioen. Alleen een wijziging van statuut beïnvloedt uw pensioen. Bijvoorbeeld, als u eerst loontrekkende was en dan zelfstandige of ambtenaar wordt.

Pensioenchat | Stel uw vragen aan onze experten

Hebt u een vraag over uw pensioen? Netto organiseert samen met de Federale Pensioendienst een chat op woensdag 24 maart om 12.00 uur. U kunt nu al vragen stellen.

Op het einde van een gemengde loopbaan hebt u recht op verschillende afzonderlijke pensioenen, opgebouwd in verschillende pensioenstelsels en berekend op basis van de regels en formules die eigen zijn aan elk stelsel. De som van die bedragen is het totale wettelijk pensioen.

Krijg ik een hoger pensioen als ik meer verdien?

Het principe is: hoe hoger uw loon, wedde of beroepsinkomen, hoe hoger uw pensioen. Wie opslag krijgt, zal later dus ook een royaler pensioen ontvangen.

Maar dat geldt niet onbegrensd. In de pensioenberekening wordt het loon dat in rekening wordt gebracht namelijk afgetopt door het zogenaamde ‘loonplafond’. Wie meer dan dat loonplafond verdient, betaalt op dat surplus wel nog sociale bijdragen, maar bouwt er geen extra pensioen mee op.

Voor werknemers bedraagt het loonplafond 60.026,75 euro netto beroepsinkomen, voor zelfstandigen 61.865,94 euro. Voor ambtenaren is er geen loonplafond, maar wel een maximumplafond. Bij ambtenaren wordt het pensioen niet berekend op het loon van tijdens de loopbaan, maar op basis van de referentiewedde de laatste 10 jaar van de beroepscarrière.

Wat gebeurt er als ik van statuut verander?

Van job veranderen heeft niet noodzakelijk een impact op uw wettelijk pensioen. Alleen van statuut veranderen beïnvloedt uw pensioen.

Vandaag veranderen steeds meer werknemers tijdens hun loopbaan van werk en/of statuut. Gewoon van baan veranderen heeft geen invloed op uw pensioen. Alleen een wissel van statuut heeft gevolgen. Bijvoorbeeld, als u eerst loontrekkende was en dan zelfstandige of ambtenaar wordt. Op het einde van een gemengde loopbaan hebt u recht op verschillende afzonderlijke pensioenen, opgebouwd in verschillende pensioenstelsels en berekend op basis van de regels en formules die eigen zijn aan elk stelsel. De som van die bedragen is het totale wettelijk pensioen.

Let op!

Wie onder verschillende statuten viel en dus een gemengde loopbaan achter de rug heeft, moet oog hebben voor het minimumpensioen. Om daar recht op te hebben moet u minstens 30 jaar als loontrekkende, contractueel ambtenaar of zelfstandige hebben gewerkt. U mag al die jaren samentellen. De jaren waar u als statutair ambtenaar aan de slag was, tellen niet mee.

Om als ambtenaar recht te hebben op een minimumpensioen moet u minstens 20 jaar als statutair ambtenaar actief zijn geweest. Als we rekening houden met die verschillende limieten, stellen we vast dat iemand die 25 jaar loontrekkende was en 18 jaar statutair ambtenaar, geen recht heeft op een minimumpensioen. Ook al heeft hij een loopbaan van 43 jaar.

30
jaar
Om recht te hebben op het minimumpensioen moet u minstens 30 jaar als loontrekkende, zelfstandige of contractueel ambtenaar hebben gewerkt. Om als ambtenaar recht te hebben op een minimumpensioen moet u minstens 20 jaar als statutair ambtenaar actief zijn geweest.

Een verandering van statuut heeft trouwens ook een impact op de tweede pensioenpijler, het appeltje voor de dorst dat u bijeenspaart via uw werkgever.

Wordt u ambtenaar, weet dan dat het wettelijk pensioen van een ambtenaar aanzienlijk hoger ligt dan van een loontrekkende of zelfstandige. Om die reden bouwen statutaire ambtenaren geen aanvullend pensioen op. Sinds kort hebben contractuele ambtenaren die een minder gul pensioen hebben dan hun vastbenoemde collega’s wel toegang tot een aanvullend pensioen.

Wordt u zelfstandige nadat u loontrekkende of ambtenaar bent geweest, vergeet dan niet een aanvullend pensioen af te sluiten: een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een individuele pensioentoezegging (IPT) of een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).

Wordt u loontrekkende nadat u eerst zelfstandige of ambtenaar was, dan kunt u via uw werkgever wellicht een groepsverzekering krijgen. Is dat niet het geval, dan kunt u een vrij aanvullend pensioen voor werknemers afsluiten (VAPW).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud