Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Krijg ik minder pensioen als ik lange tijd ziek ben?

Volgens de recentste cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) waren er eind juni 2020 459.561 mensen langer dan één jaar arbeidsongeschikt en dus langdurig ziek. Heeft dit gevolgen voor hun pensioen?
Advertentie
©Pieter Van Eenoge

35 vragen over uw wettelijk pensioen

  • Voor u berekend: welke gevolgen hebben gezins- en carrièrekeuzes voor uw latere pensioen?
  • Pensioenhervorming: welke plannen heeft de regering-De Croo?
  • Het magische getal: krijgt iedereen nu een minimumpensioen van 1.500 euro?
  • Corona & co.: heeft het virus ook een financiële impact op uw oude dag?

De Pensioengids, zaterdag 20 maart gratis bij De Tijd.

De uitkeringen voor langdurig zieken overtreffen intussen die voor werklozen. De verwachting is dat er eind 2021 een half miljoen mensen thuis zullen zitten met ziekte. Dat betekent dat er dan per tien werkende Belgen één langdurig zieke zal zijn.

Ziek worden is allerminst een pretje, ook financieel. De eerste maand betaalt de werkgever nog het gewaarborgd loon, maar vanaf de tweede maand krijgt u een ziekte-uitkering. Voor werknemers bedraagt die het eerste jaar 60 procent van het begrensde brutoloon, vanaf het tweede jaar 55 procent (65 procent voor gezinshoofden). Zelfstandigen krijgen een vast dagbedrag.

Om te vermijden dat een zieke twee keer wordt gestraft, tellen periodes van bevallingsrust, arbeidsongeschiktheid of beroepsziekte als gelijkgestelde periodes. Voor de berekening van uw pensioen gelden ze dus alsof u gewoon aan de slag was en sociale bijdragen hebt betaald.

Voor een werknemer heeft ziek worden dus geen gevolgen voor het pensioenbedrag, en ook niet voor de datum waarop hij met vervroegd pensioen kan. ‘Voor de pensioenberekening van zieke werknemers kijkt de administratie naar het laatst verdiende loon. Zolang het ziekenfonds een uitkering betaalt, hebt u recht op een pensioengelijkstelling’, zegt Karen Piqué, expert sociale zekerheid bij de liberale vakbond ACLVB. Die gelijkstelling geldt als u minstens 66 procent arbeidsongeschikt bent.

Let op: bij zelfstandigen zal een adviserend geneesheer van het ziekenfonds de arbeidsongeschiktheid moeten erkennen.

En wat als u het werk hervat na uw ziekte?

In de logica van de sociale zekerheid is iemand arbeidsongeschikt of niet. In werkelijkheid kunnen heel wat mensen na hun ziekte maar zeer geleidelijk het werk hervatten. Als het ziekenfonds daarmee instemt, kunt u na uw ziekte in eerste instantie deeltijds aan de slag gaan.

Ziek worden heeft voor een werknemer geen impact op het pensioenbedrag en ook niet op de datum waarop die met vervroegd pensioen kan.

In dat geval wordt de deeltijdse arbeid voor uw pensioen gelijkgesteld op basis van het laatste effectief uitbetaalde voltijdse loon. ‘Daarbij maakt het niet uit of u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever. Het speelt evenmin een rol of dat gebeurt in het kader van een re-integratietraject of daarbuiten’, aldus Piqué.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud