Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Levert een bedrijfswagen nu meer of minder pensioen op?

Volgens een steekproef van de hr-dienstengroep Acerta pendelde in 2020 21,7 procent van de bedienden met een bedrijfswagen van en naar het werk. Dat is een stijging met een kwart op vijf jaar tijd. De bedrijfsauto blijft daarmee een van de populairste extralegale voordelen.
©Pieter Van Eenoge

35 vragen over uw wettelijk pensioen

  • Voor u berekend: welke gevolgen hebben gezins- en carrièrekeuzes voor uw latere pensioen?
  • Pensioenhervorming: welke plannen heeft de regering-De Croo?
  • Het magische getal: krijgt iedereen nu een minimumpensioen van 1.500 euro?
  • Corona & co.: heeft het virus ook een financiële impact op uw oude dag?

De Pensioengids, zaterdag 20 maart gratis bij De Tijd.

Dergelijke extralegale voordelen kunnen een aanzienlijk deel van de verloning uitmaken. Maar ze vormen geen brutoloon, wat een impact kan hebben op het latere pensioen. Dat pensioen wordt immers berekend op basis van het brutoloon waarop RSZ-bijdragen worden betaald. Extralegale voordelen komen daarvoor niet in aanmerking, omdat er geen RSZ-bijdrage op wordt ingehouden.

Een bedrijfswagen levert dus geen extra pensioen op. ‘Integendeel, een werknemer met een loon van 3.000 euro per maand en een bedrijfswagen zal minder wettelijk pensioen opbouwen dan zijn collega met een vast loon van 3.500 euro per maand zonder bedrijfswagen’, berekent Geert Vermeir van hr-dienstverlener SD Worx.

‘Dat veronderstelt wel dat het brutojaarloon van de werknemer lager is dan het loonplafond voor de berekening van het wettelijk pensioen. Dat plafond bedraagt 60.026,75 euro voor het loopbaanjaar 2020’, zegt Pieter Gillemon, pensioenexpert bij consultant PwC. ‘Is het brutojaarloon (met daarbovenop de bedrijfswagen) van de werknemer hoger dan het loonplafond, dan heeft de keuze tussen extra loon of bedrijfswagen geen impact op het wettelijk pensioen.’

Vaak beslist de werkgever dat een bedrijfswagen deel uitmaakt van het loonpakket. Als de werknemer echt kan kiezen tussen meer brutoloon of een bedrijfswagen, zal de werkgever erover waken dat die kostprijs voor hem neutraal is.

Voorbeeld

Emilie kan kiezen voor een BMW 116D als bedrijfswagen met een maandelijks leasingbedrag (inclusief onderhoud, verzekering, banden enzovoort) van 450 euro (exclusief btw). Ook haar brandstoffactuur betaalt de werkgever. De autokosten zijn voor de werkgever fiscaal deels niet aftrekbaar, waardoor de zogenaamde ‘total cost of ownership’ uitkomt op 8.500 euro per jaar.

Als Emilie diezelfde waarde in cash zou willen krijgen, komt dat – als we ervan uitgaan dat de werkgever 27,5 procent sociale bijdragen betaalt op cash loon – overeen met een brutoloon van 6.667 euro per jaar (8.500 / 1,275).

Het verlies aan wettelijk pensioen, bruto per loopbaanjaar, door te kiezen voor de bedrijfswagen in vergelijking met een cash loon, bedraagt dan 6.667 x 60% x 1/45 = 89 euro, rekent Gillemon voor. Dat betekent dat Emilie vanaf haar pensionering tot aan haar overlijden jaarlijks 89 euro minder brutopensioen zal ontvangen voor elk jaar dat ze kiest voor een bedrijfswagen in plaats van een cash loon van dezelfde waarde.’

Heeft de werknemer 4 loopbaanjaren lang een bedrijfswagen (de normale looptijd van zo’n autoleasingcontract), dan bedraagt het gederfde pensioeninkomen vanaf de pensionering jaarlijks 356 euro bruto. ‘De oefening over 30 jaar of meer doen lijkt me onrealistisch’, zegt Vermeir. ‘Het is immers zeer de vraag of een werknemer en een werkgever gedurende al die tijd dezelfde situatie zullen behouden.’

Nog dit: ook de uitkeringen bij (langdurige) ziekte en werkloosheid zijn afhankelijk van het brutoloon waarop de sociale bijdragen worden betaald. Bovendien is er de impact op het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Wie kiest voor extralegale voordelen buiten de RSZ, zoals een bedrijfswagen en een lager loon in cash, krijgt minder vakantiegeld dan iemand die kiest voor een hoger brutoloon en minder voordelen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud