Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Steeds meer zelfstandigen nemen verlof voor mantelzorg

Een groeiend aantal zelfstandigen neemt zelf de zorg voor een naaste op zich en krijgt daarvoor een premie van de overheid als mantelzorger.
Advertentie
Sinds 1 oktober 2015 kunnen zelfstandigen hun activiteit tijdelijk onderbreken om voor een ernstig ziek familielid, een familielid dat palliatief is of een gehandicapt kind te zorgen. ©BELGA

Het aantal goedgekeurde aanvragen voor mantelzorgverlof voor zelfstandigen is sinds de invoering van het systeem in oktober 2015 elk jaar toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) opvroeg bij Minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR). De stijging is het sterkst in de aanvragen van mantelzorg voor een ernstig zieke naaste.

'We stellen tussen 2016 en 2019 bijna een verdubbeling vast van het aantal aanvragers met een zorgbehoevend familielid, van 212 in 2016 naar 418 in 2019. Maar ook de aanvragen voor palliatieve mantelzorg voor een familielid nemen toe, van 63 in 2016 naar 98 in 2019', zegt Lanjri, die de Commissie Sociale Zaken opvolgt.

Sinds 1 oktober 2015 kunnen zelfstandigen hun activiteit tijdelijk onderbreken om voor een ernstig ziek familielid, een familielid dat palliatief is of een gehandicapt kind te zorgen. Ze hebben 12 maanden recht op een uitkering. Wie zijn zelfstandige activiteit volledig onderbreekt krijgt 1.291,69 euro per maand, wie dat voor minstens 50 procent doet 645,84 euro. 

Pensioen voorbereiden

Uw pensioen voorbereiden als zelfstandige? Lees er hier alles over

Mantelzorg is zowat het enige stelsel waarmee zelfstandigen tijdelijk minder kunnen werken zonder dat dat nefast is voor het pensioen. Terwijl werknemers en ambtenaren minder kunnen werken in stelsels als tijdskrediet, thematische verloven of loopbaanonderbreking, is de boodschap voor zelfstandigen duidelijk: minder of niet werken betekent meestal minder tot geen loon en een lager pensioen. 
Zodra een zelfstandige minstens drie opeenvolgende maanden een volledige uitkering als mantelzorger heeft ontvangen, wordt hij vrijgesteld van sociale bijdragen. Dat geldt alleen bij een volledige onderbreking. De vrijstelling wordt toegepast voor het kwartaal waarin hij de derde uitkering ontvangt. Ontvangt hij zes maanden een uitkering, dan wordt ook het kwartaal waarin hij de zesde maand een uitkering krijgt, vrijgesteld. Hoewel een zelfstandige geen sociale bijdragen verschuldigd is, behoudt hij toch al zijn sociale rechten voor deze kwartalen, waaronder de pensioenopbouw.
Om als mantelzorger te worden erkend, moet u aan enkele voorwaarden voldoen.
- De persoon aan wie u mantelzorgen geeft, is:
  • uw echtgenoot of partner met wie u wettelijk samenwoont;
  • een familielid tot de tweede graad;
  • iemand met wie u feitelijk samenwoont;
  • uw gehandicapt kind (op voorwaarde dat het jonger is dan 25 jaar).
 - U bent zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot in maxistatuut tijdens de twee kwartalen voor het kwartaal waarin u uw activiteit onderbreekt of vermindert én in alle kwartalen van de onderbreking. Zelfstandigen in bijberoep komen alleen in aanmerking als hun wettelijke voorlopige bijdrage minstens gelijk is aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.
- U hebt in de twee kwartalen voor het kwartaal waarin u uw activiteit onderbreekt uw sociale bijdragen betaald.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud