Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Tegenwind kan pensioenspaarder niet deren

Dynamische pensioenspaarfondsen verloren tijdens de eerste jaarhelft 6,7 procent. Maar ondanks het heel hobbelige parcours van de voorbije jaren halen de fondsen op tien jaar nog altijd een gemiddeld rendement van 5,4 procent per jaar. Hoe deed uw fonds het?
©Ã‚© Roy Botterell/CORBIS

Wie voor een periode van 30 à 40 jaar belegt, zal op zijn pad verschillende beurscrisissen kruisen. Maar precies door hun lange beleggingshorizon kunnen pensioenspaarfondsen de bokkensprongen op de beurs uitvlakken.

Die bokkensprongen waren de voorbije jaren talrijk. Gemiddeld boekten de dynamische fondsen een winst van 7,8 procent in 2017, verloren ze 9,1 procent in 2018, en kenden ze in 2019 met een gemiddelde winst van 17,3 procent hun beste jaar sinds 2009. Na de eerste zes maanden van 2020 noteren alweer rode cijfers op de tabellen. Het dynamische pensioenspaarfonds, dat 60 à 70 procent in aandelen belegt, verloor gemiddeld 6,7 procent. De defensieve variant, die 25 à 35 procent in aandelen belegt, verloor gemiddeld 3,8 procent.

We hebben tijdig het gewicht van risicovolle activa verlaagd van 65 naar 57 procent.
Olivier Van Haute
beheerder VDK Pension Fund

De coronacrisis hakte stevig in op de fondsen. Op het dieptepunt midden maart noteerden sommige fondsen met verliezen tot 20 procent. Het forse beursherstel dat volgde, werkte de verliezen voor een groot deel weg. Al blijven de verschillen tussen de fondsen relatief groot. Ze lopen bij de dynamische fondsen op van -3,7 tot -10,4 procent.

©Mediafin

Schade beperken

DPAM kon als beheerder van VDK Pension Fund en Argenta Pensioenspaarfonds (Defensive) de schade het meest beperken. ‘We hebben tijdig het gewicht van risicovolle activa verlaagd van 65 naar 57 procent om het daarna op het juiste moment weer op te trekken. We behielden onze focus op kwaliteitsvolle bedrijven met stabiele vrije kasstromen en goede balansen’, zegt Olivier Van Haute, lead manager van VDK Pension Fund. ‘Daarnaast speelde onze individuele aandelenselectie mee. Door de duurzaamheidsfocus hebben we geen blootstelling aan de olie- en gassector. Verder heeft het fonds een grote blootstelling aan Amerikaanse aandelen en maakten we goede keuzes in de farma-, technologie- en vastgoedsector’, luidt het.

Ook Belfius en BNP Paribas Asset Management konden de schade beperken. Bij BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced heeft dat ook te maken met het percentage aandelen. In tegenstelling tot de andere dynamische fondsen, die meer dan 60 procent in aandelen beleggen, ligt het neutrale aandelengewicht van dat fonds op 50 procent. ‘Ook al zaten we bij het ingaan van de marktcorrectie iets boven 50 procent aandelen, in vergelijking met de andere dynamische fondsen zijn we minder getroffen door de coronacorrectie’, licht beheerder Bart Van Poucke toe.

Verder profiteerde de beheerder van een goede tactische allocatie. ‘Dicht bij de bodem van de markt in maart hebben we wat aandelen opnieuw ingekocht en zo kunnen profiteren van het forse herstel eind maart. Ook hebben we onze posities in bedrijfsobligaties gevoelig opgedreven, omdat die na de correctie aantrekkelijker waren geworden én ondersteund worden door de aankopen van de Europese Centrale Bank.’
Belfius verteerde de crisis beter door in de fondsen te kiezen voor aandelen met een defensief profiel en met een focus op kwaliteit en groei. ‘Sinds midden maart kenden we een mooi herstel, onder meer ondersteund door een verschuiving naar waardeaandelen zoals banken, producenten van kapitaalgoederen en autoproducenten’, luidt het bij de beheerder Candriam.

70
Procent
Hermes Pensioenfonds van Bank Delen kent vandaag een gewicht van 70 procent toe aan aandelen.

Minder goed verging het Interbeurs-Hermes Pensioenfonds, dat 10,4 procent verloor. ‘Het verlies komt dit jaar zowel van de aandelen als van de obligaties. De twee kenden een synchroon verloop’, zegt Werner Wuyts van Dierickx Leys. Opvallend: de grootste positie in het pensioenspaarfonds is Sofina met een gewicht van 6 procent. De holding laat sinds begin dit jaar een winst van 22 procent optekenen.

Ook het Pricos-fonds van KBC verloor bijna 10 procent. ‘De mindere prestatie over 2020 is toe te schrijven aan onze strategische keuzes. In het begin van het jaar, net vóór de coronacrisis onverwacht toesloeg, was Pricos 5 procent overwogen in aandelen. We hebben daardoor de harde correctie van de eerste coronaweken zwaarder dan gemiddeld gevoeld in de portefeuille. Door de onzekerheden over de medische en economische impact van het virus hebben we daarna het aandelenpercentage afgebouwd, maar toen was - zo is gebleken - de neerwaartse rit al gereden en zijn de beurzen aan hun remonte begonnen’, zeggen beheerders Paul Beller en Jos De Leeuw.

Lange termijn

Ondanks de verliezen in 2020 blijven de rendementen van de fondsen over een langere periode stevig. Het gemiddeld rendement van de dynamische fondsen over de voorbije 10 jaar ligt op 5,4 procent per jaar. Over een periode van 32 jaar halen de fondsen een gemiddeld rendement van 6,4 procent per jaar.

‘De grote kracht van een pensioenspaarfonds is dat de beheerder op de lange termijn kan focussen zonder het risico op zware uittredingen. Daarom blijven wij kwaliteit tegen een redelijke prijs kopen. Het gaat dan over bedrijven die een of ander duurzaam competitief voordeel hebben. Als voor die aandelen niet te veel betaald wordt, zit je goed voor de lange termijn’, zegt Werner Wuyts.

Die focus op de lange termijn houdt in dat de fondsen geen al te grote schommelingen in hun aandelengewicht doorvoeren. Bij de meeste dynamische fondsen schommelt het percentage steevast tussen 60 en 70 procent.

‘We menen dat de markten het indrukwekkende Europees herstelfonds maar deels in rekening hebben gebracht’
Belfius

Een aantal beheerders positioneert zich vandaag aan de bovenkant van de vork. Het positiefst is Capfi Delen, dat het Hermes Pensioenfonds onder zijn hoede heeft. ‘Het gewicht in aandelen steeg van 62 procent bij de start van dit jaar naar net boven 70 procent vandaag. Daarmee zitten we niet ver van het wettelijk maximum van 75 procent’, luidt het. Voor de komende maanden heeft de beheerder de intentie om het aandelengewicht in de buurt van dat niveau te houden. ‘De aandelen in portefeuille hebben solide balansen en een grote zichtbaarheid op toekomstige kasstromen. Dat is volgens ons geen overbodige luxe en een goede uitgangspositie voor de komende maanden, gezien de economische krimp’, luidt het.

Europa boven

Ook Pierre Nicolas, de beheerder van Star Fund bij NNIP, kiest voor een bovengemiddeld gewicht in aandelen. Hij trekt vooral de kaart van Europa en verwijst naar de heropstart van de economische activiteit na de afbouw van de lockdowns. ‘Maar vooral de stimulusprogramma’s van overheden en de Europese Centrale Bank spelen een belangrijke rol’, zegt de beheerder. Ook Belfius heeft vanwege de stimulusprogramma’s een voorkeur voor de eurozone. ‘We menen dat de markten het indrukwekkende Europees herstelfonds maar deels in rekening hebben gebracht’, zegt de beheerder.

DPAM trekt de kaart van Amerikaanse aandelen. ‘Hoewel nog heel wat onzekerheden op ons afkomen, blijft de veerkracht van de Amerikaanse economie ongeëvenaard’, zegt Olivier Van Haute. De beheerder verwijst ook naar de onbegrensde stimulus van de Amerikaanse centrale bank. ‘Never fight the Fed, klinkt het aloude gezegde.’

Toch is niet iedereen zo positief. Sommige beheerders waarschuwen voor de keerzijde van de medaille. ‘De markt zit in een spagaat tussen positieve kortetermijnberichten en heel negatieve perspectieven op middellange termijn. Op de langere termijn moet de rekening betaald worden en zal de grote impact van de crisis doorsijpelen als bedrijven hun heropstart missen en de werkloosheidscijfers niet herstellen zoals gehoopt. Instituten zoals het IMF, de OESO, de ECB en andere wijzen vooral op die risico’s’, luidt het bij KBC.

Beperkte terugval

BNP Paribas is omwille van die risico’s defensiever gepositioneerd. ‘Na de sterke marktbeweging tussen midden mei en de eerste dagen van juni hebben we ons aandelengewicht lichtjes bijgesteld naar beneden’, zegt Bart Van Poucke. ‘We kunnen niet naast de massale monetaire en budgettaire inspanningen kijken, maar de economische realiteit moet op een bepaald moment volgen. We sluiten een terugval niet uit, al verwachten we geen grote terugval.’

In het obligatieluik kiezen de beheerders vooral voor de bedrijfsobligaties, omdat ze deel uitmaken van de aankoopprogramma’s van de ECB. Belfius kiest daarnaast voor groeilandobligaties in lokale munt en obligaties van de perifere eurolanden.

Pensioenspaarfondsen zetten ook steeds meer in op duurzame beleggingen. Enkele fondsen hebben daarvoor al het duurzame label Towards Sustainability gekregen. ‘De analyse van niet-financiële parameters wordt belangrijker. Een pensioenspaarder is bij uitstek een langetermijnbelegger. Niet-financiële risico’s nemen, door te investeren in bedrijven die slecht scoren op het vlak van milieu, sociaal beleid of deugdelijk bestuur, kan zich later ook op financieel vlak wreken’, luidt het bij Capfi Delen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud