Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Veel interesse om studiejaren voordelig af te kopen

60.000 werknemers, ambtenaren en zelfstandigen hebben een aanvraag ingediend om studiejaren af te kopen voor een hoger pensioen. Een kwart van de werknemers en ambtenaren deed dat in de laatste twee maanden waarin ze konden profiteren van het voordeeltarief.
©BELGA

In december 2017 werd de procedure vereenvoudigd om studiejaren af te kopen en die jaren te laten meetellen voor het wettelijk pensioen. Sindsdien kan iedereen studiejaren afkopen. In de regeling van voor 2017 moest dat gebeuren binnen de tien jaar na het afstuderen.

Tot december 2020 kon iedereen tegen een vlak gunsttarief studiejaren laten meetellen voor het pensioen. Sinds december 2020 geldt dat voordeeltarief enkel nog voor wie minder dan tien jaar geleden afstudeerde. Wie al langer afgestudeerd is, betaalt nu een bedrag dat oploopt met de leeftijd.

Die deadline van december 2020 leidde tot een stevige rush in het aantal aanvragen. In de laatste twee maanden oktober en november liepen bij de Federale Pensioendienst (FPD) 13.500 aanvragen binnen van werknemers en ambtenaren die wilden nagaan of de investering in hun geval de moeite waard is. Dat is ruim een kwart van het totale aantal aanvragen, dat afklopte op 48.406 door werknemers en ambtenaren. Er dienden in totaal ook 11.527 zelfstandigen een aanvraag in bij het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen).

Vooral ambtenaren

Hoeveel van die aanvragers ook effectief studiejaren zullen afkopen, is nog niet duidelijk. Nadat een aanvrager de berekening ontvangen heeft van hoeveel zo’n regularisatie hem zal kosten, moet hij de dienst laten weten of hij erop ingaat of niet. Vanaf dat moment heeft hij zes maanden om de bijdrage te betalen.

Eind december hadden al 16.668 werknemers en ambtenaren daadwerkelijk studiejaren afgekocht. Ze betaalden daar 52,4 miljoen euro voor aan de FPD. Twee op de drie zijn ambtenaar, een op de drie is een werknemer.

Dat ambtenaren verhoudingsgewijs veel vaker dan werknemers beslissen dat een afkoop effectief de moeite loont, komt doordat de pensioenwinst van de afkoop voor een ambtenaar stijgt naarmate hij meer verdient.

Dat ambtenaren verhoudingsgewijs veel vaker dan werknemers beslissen dat een afkoop effectief de moeite loont, komt doordat de pensioenwinst van de afkoop voor een ambtenaar stijgt naarmate hij meer verdient. Een afgekocht studiejaar levert hem jaarlijks 1/60 van de referentiewedde op. Voor de meeste ambtenaren is die referentiewedde het gemiddelde van de wedden van de laatste tien jaar. Hoe hoger die referentiewedde, hoe sneller de afgekochte studiejaren terugverdiend zijn.

Bij de werknemers is die koppeling met het loon er niet. Hun pensioenvoordeel is een vast forfait van 277,44 euro per jaar voor een alleenstaande en van 346,80 euro per jaar voor een gezinspensioen.

Het RSVZ behandelde al bijna 9.000 van de 11.527 aanvragen. 'Zelfstandigen die een aanvraag indienen, doen dat via hun socialeverzekeringsfonds en het RSVZ bezorgt de beslissing over de gelijkstelling aan het fonds. Een behandelde aanvraag door het RSVZ leidt dus niet rechtstreeks tot afgekochte studiejaren. Het RSVZ heeft geen zicht op die correlatie of op hoeveel bijdragen het hier specifiek gaat', zegt woordvoerster Shavawn Somers.

Oudere werknemers

Eerder bleek uit een analyse van de FPD op vraag van de redactie al dat vooral oudere werknemers en ambtenaren studiejaren afkopen. Zowat 95 procent van de afkopen gebeurde tot eind vorig jaar door werknemers en ambtenaren die meer dan tien jaar geleden afstudeerden. Dat is logisch, aangezien vooral voor hen de deadline van 1 december cruciaal was.

Wie zijn aanvraag indiende voor december 2020, betaalt 1.560 euro per afgekocht studiejaar. Het maakt niet uit hoelang u afgestudeerd bent, zolang het maar gaat over studiejaren vanaf uw 20ste verjaardag.

Voor aanvragen sinds december 2020 geldt dat voordeeltarief alleen nog de eerste tien jaar na het afstuderen. Wie langer wacht, betaalt meer. Die kostprijs stijgt (actuarieel) met de leeftijd. Hoe ouder, hoe duurder.

Vervroegd pensioen

Door studiejaren af te kopen gelden die als ‘gewerkte jaren’, waardoor het wettelijk pensioen stijgt. Let wel: wie studiejaren afkoopt, kan niet vroeger met pensioen, het heeft alleen gevolgen voor het pensioenbedrag.

Die investering is fiscaal aftrekbaar tegen de hoogste inkomensschijf van de afkoper in de personenbelasting, het marginaal tarief. Bedraagt dat 50 procent, dan bedraagt de netto kostprijs de helft of 780 euro per studiejaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud