Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wie heeft recht op het minimumpensioen?

De regering-De Croo zal de komende weken bepalen hoeveel jaar iemand gewerkt moet hebben om een minimumpensioen te krijgen. Wat zijn de huidige voorwaarden en wat kan er veranderen?
Advertentie
Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vindt dat iemand minstens 20 jaar gewerkt moet hebben om aanspraak te maken op het verhoogde minimumpensioen van 1.585 euro. ©JONAS LAMPENS

De regering-De Croo tekende vorig jaar al het traject uit waardoor het minimumpensioen tegen 2024 geleidelijk opgetrokken wordt tot 1.585 euro per maand (1.979 euro per maand voor een gezinspensioen).

Die verhoging is niet de enige pensioeningreep die de regering plant. In het regeerakkoord stonden al enkele suggesties om mensen langer en meer te laten werken, en ze tegelijk te belonen met een royaler pensioen.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) werd gevraagd om tegen september een concreet voorstel daarvoor uit te werken. Dat huiswerk is klaar, maar het is nog niet geweten wanneer het op de regeringsagenda komt.

De band versterken tussen het pensioen en de gewerkte jaren is een kwestie van rechtvaardigheid.
Open VLD

Dat weerhield Open VLD er dinsdag niet van om het debat over de pensioenhervorming publiekelijk te openen. Voorzitter Egbert Lachaert pleit ervoor het minimumpensioen voor te behouden voor wie 20 jaar effectief gewerkt heeft. Vooral vanwege de timing werd dat voorstel op het partijhoofdkwartier van de PS een provocatie genoemd.

Momenteel heeft iedereen met een loopbaan van minstens 30 jaar recht op het minimumpensioen. Loopbaanduur zegt echter niets over het aantal gewerkte jaren. Omgekeerd krijgt niet iedereen die recht heeft op het minimumpensioen ook effectief 1.585 euro wettelijk pensioen. Een woordje uitleg.

Wat is het minimumpensioen?

Het wettelijk pensioen dat u ontvangt, hangt af van het aantal jaar dat u gewerkt hebt en hoeveel u verdiende. Blijkt bij de berekening dat het pensioen dat u op basis van uw loopbaan krijgt lager ligt dan het minimumpensioen, dan wordt dat pensioenbedrag al in bepaalde gevallen opgetrokken naar het ‘gewaarborgd minimumpensioen’.

Krijgt iedereen vanaf 2024 minstens 1.585 euro pensioen?

Nee. Ten eerste is dat bedrag alleen weggelegd voor wie een loopbaan van 45 jaar heeft. Was uw carrière korter, dan wordt uw minimumpensioen berekend in verhouding tot het aantal jaar dat u aan de slag was.

Ten tweede komt niet iedereen in aanmerking voor het minimumpensioen. Momenteel heeft een gepensioneerde er recht op na een loopbaan van minstens 30 jaar als werknemer of zelfstandige en van 20 jaar als statutair ambtenaar. Daarom heeft wie 26 jaar werknemer was en 19 jaar ambtenaar - en dus aan een loopbaan van 45 jaar komt - toch geen recht op het minimumpensioen.

Hoeveel jaren van uw loopbaan moet u effectief gewerkt hebben?

Daarover gaat de discussie. Want loopbaanduur zegt niets over de effectief gewerkte jaren. Momenteel tellen gelijkgestelde periodes, zoals werkloosheid, mee om die ondergrens van 30 of 20 loopbaanjaren te berekenen. De regering-Michel voerde wel in dat langdurig werklozen terugvallen op een minimumjaarrecht voor de berekening van hun pensioen, maar ze kunnen wel aanspraak maken op het minimumpensioen.

Een werknemer die na tien jaar ontslagen wordt en vervolgens 21 jaar werkloos is, heeft recht op het minimumpensioen. Terwijl een werknemer of zelfstandige die 29 jaar effectief gewerkt heeft, uit de boot valt.

Open VLD pleit ervoor dat te verstrengen. ‘De band tussen het pensioen en de gewerkte jaren versterken is een kwestie van rechtvaardigheid’, luidt het. Lachaert stelt voor om de ondergrens te leggen op 20 effectief gewerkte jaren.

Erg verrassend is dat niet. De vorige minister van Pensioenen Daniel Bacqualaine (MR) lanceerde daarvoor in 2016 ook al een wetsvoorstel. En in het regeerakkoord van de regering-De Croo staat letterlijk dat het minimumpensioen wordt gekoppeld aan ‘een voorwaarde van effectieve tewerkstelling van een nog te bepalen omvang of een equivalente maatregel’.

80 %
Het centrale doel is de werkgelegenheidsgraad tegen 2030 op te krikken naar 80 procent.

Net als in de regering-Di Rupo en in de regering-Michel wil de regering-De Croo - die met premier Alexander De Croo (Open VLD) en de vicepremiers Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD) drie ex-ministers van Pensioenen in haar rangen telt - dat meer mensen langer werken voor hun wettelijk pensioen.

Het centrale doel is de werkgelegenheidsgraad tegen 2030 op te krikken naar 80 procent. Bij de 25- tot 54-jarigen is dat doel al bereikt. Maar ondanks de stelselmatige afbouw van een hele reeks uitstapmogelijkheden blijft de werkgelegenheidsgraad bij 55-plussers steken op amper de helft.

Hoeveel bedraagt het minimumpensioen nu?

Sinds januari 2021 bedraagt het minimumpensioen na een volledige loopbaan van 45 jaar 1.326 euro bruto. Voor een gezinshoofd is het 1.657 euro.

Voor onvolledige loopbanen geldt de proportionele berekening. Met andere woorden: iemand met een loopbaan van 40 jaar zal een minimumpensioen krijgen van 1.326 x 40/45 = 1.179 euro bruto.     

De volgende vier jaar wordt het minimumpensioen in vier fases opgetrokken. Het minimumpensioen bedraagt vanaf 2024 na een volledige loopbaan 1.585 euro per maand (1.979 euro per maand voor een gezinspensioen).

Gaat alleen het minimumpensioen omhoog?

Nee. De regering heeft ook al het traject uitgetekend waardoor ook de hoogste pensioenen winnen. Het loonplafond, het maximale loonbedrag waarop de pensioenen worden berekend, stijgt in lijn met het hogere minimumpensioen.

Het maximale loon dat meetelt voor de berekening van het pensioen van een werknemer bedraagt dit jaar 60.026,75 euro. Tussen 2021 en 2024 zal het elk jaar worden verhoogd en in totaal met bijna 10 procent stijgen.

Daar staat wel de ambitie tegenover om ‘de solidariteit tussen de hoogste en de lagere pensioenen te versterken’. Concreter is het regeerakkoord niet, maar het kan betekenen dat de hoogste pensioenen ook meer belastingen moeten betalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud