Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Kosten en taksen eten rendement tak21 op

Door de combinatie van zeer lage rentevoeten enerzijds en kosten en taksen anderzijds levert tak21 de spaarders niet veel meer op. De toezichthouder FSMA had ze al gewaarschuwd.
©© Roy Botterell/CORBIS

Wie vorig jaar investeerde in tak21 heeft niet veel verdiend. Gezien de zeer lage rentevoeten op de financiële markten konden de Belgische verzekeraars op hun beurt de houders van die spaarproducten niet veel rendement bieden. Vaak is het rendement dat gebaseerd is op de gegarandeerde rentevoet zelfs negatief, als we rekening houden met instapkosten, beheerskosten en premietaks. Enkel dankzij de winstpremie komt het totale rendement nog licht boven 0 uit.

Tak21-levensverzekeringen bieden de spaarder in principe de mogelijkheid om aan het einde van de looptijd ten minste het kapitaal terug te krijgen, plus een gegarandeerde rentevoet, eventueel aangevuld met een winstdeling. Beleggers moeten het geld minstens acht jaar missen, anders is er ook nog een roerende voorheffing van 30 procent verschuldigd. Sowieso betalen spaarders een taks van 2 procent op de premies, met een uitzondering voor pensioenspaarverzekeringen.

Kosten afschrijven

Nemen we het voorbeeld van het Free Invest Plan, een contract van AG Insurance. Het rendement bedroeg 1,70 procent bruto in 2020, een rendement dat vooral werd gegenereerd door de winstdeling, aangezien de gegarandeerde rente op 0,25 procent ligt. De instapkosten kunnen oplopen tot 3,50 procent en de belasting op de betaalde premie bedraagt 2 procent. Die eenmalige toetredingskosten kunnen worden ‘afgeschreven’ over een periode van acht jaar. Bijgevolg kunnen we spreken over jaarlijkse kosten van 0,7 procent.

Op die basis zou het gemiddelde jaarlijkse rendement na acht jaar 1,37 procent bedragen. We kunnen evenwel een daling van de winstbonus niet uitsluiten. Volgens het informatiedocument van het product houdt de belegger zonder die winstdeelname na acht jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van -0,18 procent over.

FSMA

Nog een voorbeeld: bij Axa bedraagt het totale rendement voor 2020 voor het zogeheten luik ‘secure’  (tak21) van Pension Plan Fisc 1,50 procent, op basis van een gegarandeerde rentevoet van 0,50 procent. Maar gezien de instapkosten, die kunnen oplopen tot 6 procent, en de belasting van 2 procent kan het kapitaal een negatief gemiddeld jaarlijks rendement krijgen.

In juli vorig jaar waarschuwde de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat beleggers een deel van hun kapitaal kunnen verliezen met tak21-beleggingen.

Het belangrijkste argument voor tak21-beleggingen is waarschijnlijk dat ze onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de fiscale aftrek voor het langetermijnsparen.

Focus op spaarproducten: tak21

Tak21-beleggingen zijn levensverzekeringscontracten waarin beleggers op regelmatige basis premies kunnen storten. Aan het eind van de looptijd ontvangen zij het kapitaal plus een gegarandeerde rente en een eventuele winstbonus.

Rendement: in 2020 waren de reële rendementen in tak21 over het algemeen negatief, rekening houdend met de kosten.

Looptijd: om de roerende voorheffing te vermijden moet het geld minstens acht jaar belegd blijven.

Belastingen: een taks van 2 procent op de premies.

Risico: tak21 is een belegging met een gegarandeerd kapitaal, maar de kosten en de lage rentevoeten kunnen leiden tot een negatief rendement, waardoor het kapitaal wordt aangetast.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud