Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoeveel bracht uw spaarverzekering op?

Tak21-verzekeringen doen al jaren wat niemand in lagerentetijden verwacht had: een hoger rendement bieden dan de inflatie. In 2020 was er een gemiddeld rendement van 1,5 procent, bij 0,7 procent inflatie.
Advertentie

Door de zeer lage en vaak negatieve marktrentes is de populariteit van (pensioen-)spaarverzekeringen de voorbije jaren afgenomen. Spaarders zijn bang dat ze aan koopkracht inboeten als ze hun spaargeld voor minstens acht jaar in een tak21-product stoppen. Maar die vrees is voorlopig ongegrond. De voorbije vijf jaar kwam het rendement telkens hoger uit dan de inflatie.

De tak21-producten die gebruikt worden voor pensioen- en langetermijnsparen, en die dus een fiscaal voordeel opleveren, haalden in 2020 een gemiddeld brutorendement van 1,6 procent (zie tabel). De brutorendementen houden geen rekening met de instapkosten. Voor de tak21-producten zonder fiscaal voordeel kwam het gemiddeld brutorendement traditiegetrouw iets lager uit, op 1,4 procent. Niet alle verzekeraars hebben al hun rendementen bekendgemaakt. KBC Verzekeringen en Argenta Life communiceren pas in maart of april.

Het rendement van een tak21-verzekering kan opgesplitst worden in een gegarandeerd rendement en een winstdeelname. Door de lage marktrentes hebben verzekeraars de gegarandeerde rendementen de voorbije jaren gevoelig verlaagd. Patronale en Argenta Life laten nog gegarandeerde rentes zien van respectievelijk 0,80 en 0,70 procent, maar bij het gros van de verzekeraars liggen ze op 0,50 procent of lager. Toch slaagden de meeste verzekeraars er de voorbije jaren in met de winstdeelname het totaalrendement op niveau te houden.

In tegenstelling tot de concurrentie heeft Athora tak21 in 2019 nieuw leven ingeblazen. Een deel van de klanten verkiest een veilige belegging.
DORSAN VAN HECKE
CEO ATHORA BELGIUM

De winstdeelname is het resultaat dat de tak21-producten realiseren uit hun onderliggende beleggingen. Die bestaan grotendeels uit veilige overheidsobligaties, maar bevatten ook almaar meer andere beleggingen zoals bedrijfsobligaties, directe leningen, vastgoed en in beperkte mate aandelen. Door die diversificatie zijn hogere rendementen mogelijk.

Federale Verzekering voert met Vita Pension opnieuw de ranglijst van de pensioenspaarverzekeringen aan, met een globaal rendement van 1,85 procent. Voorts scoren AG Insurance en Allianz met een rendement van 1,80 procent hoog. Halverwege de ranglijst vinden we Athora Belgium, dat met Self Life Dynamico zowel fiscaal als niet-fiscale contracten aanbiedt.

‘We hanteren een zeer voorzichtig beleid’, zegt Dorsan van Hecke, de CEO van Athora Belgium, het voormalige Generali. ‘Onze gegarandeerde rentes liggen op 0,01 procent, maar we proberen de goede jaren te gebruiken voor een mooie winstdeelname. Als onderliggende beleggingen gebruiken we directe leningen en hypothecaire leningen, maar we beleggen ook in kredietwaardige bedrijfsobligaties. Ten slotte hebben we een mooie vastgoedportefeuille, waaruit we huurinkomsten puren.’

Dat de rendementen standhouden, is de reden waarom Athora tak21 niet heeft afgeschreven. ‘In tegenstelling tot de concurrentie heeft Athora tak21 in 2019 nieuw leven ingeblazen. Wij zijn ervan overtuigd dat een deel van de klanten dat product verkiest, wegens hun laagrisicoprofiel.’

©Mediafin

Meerdere verzekeraars bieden de combinatie van de veilige tak21-producten met de risicovollere tak23-fondsen. In een dergelijke tak44-constructie kan de belegger zelf bepalen hoe hij zijn vermogen over de twee producten verdeelt.

De positieve rendementen van de tak21- producten manifesteren zich ook in de tweede pijler van de groepsverzekeringen. Die verzekeringen, waarmee werknemers bij hun werkgever voor een aanvullend pensioen sparen, haalden ook in 2020 minstens 1,75 procent.

Dat is het wettelijk minimumrendement dat een aanvullend pensioen jaarlijks moet opleveren. Als verzekeraars dat rendement niet halen, moet de werkgever bijpassen. Ondanks de lage rente slagen verzekeraars er al jaren in dat te vermijden, al geven ze wel aan dat het een steeds grotere uitdaging wordt.

Bij AG Insurance lag het rendement in 2020 zelfs op 2 procent. De marktleider heeft bovendien provisies aangelegd om ook in 2021 en 2022 minstens 1,75 procent uit te keren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud