Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

7 manieren om uw verbouwing te betalen

Natuurlijk zit u niet krap bij kas. Maar misschien wilt u uw spaargeld liever niet aanspreken om die woning te renoveren. Een heel arsenaal kredietvormen biedt soelaas.
Advertentie

Wie een woning koopt of bouwt, kan meestal niet om een hypothecair woonkrediet heen. Omdat de vastgoedprijzen op recordhoogte staan, moeten kopers steeds dieper in de portemonnee tasten.

Kandidaat- kopers die meer bieden dan de vraagprijs om toch hun slag binnen te halen, zijn geen uitzondering meer. Daardoor lag volgens de Nationale Bank het mediaan kredietbedrag dat kopers in 2020 ontleenden met 108.170 euro ruim 8 procent hoger dan in 2019. De mediaan is het middelste getal in een getallenreeks, geordend van klein naar groot.

Ook renoveren kost geld. Beperkt u zich tot een likje verf, dan valt het prijskaartje nog mee. Maar de factuur van extra isolatie, een nieuw dak en nieuwe ramen loopt al wat hoger op. Zeker als u, omdat u dan toch bezig bent, de zaken meteen grondig aanpakt.

Wist u dat?

Als u een bestaand hypothecair krediet heropneemt, betaalt u geen nieuwe hypotheekkosten en ook geen nieuwe akte- of notariskosten.

Uit statistieken van de Beroepsvereniging voor het Krediet blijkt dat 5 procent van de hypothecaire kredieten niet alleen dient voor de aankoop van een woning, maar meteen ook voor de verbouwing. Nog eens 9 procent van de woningkredieten wordt louter afgesloten om verbouwingen te bekostigen.

Voor grote projecten kan een hypothecair krediet aantrekkelijk zijn. Maar het is niet de enige en zeker niet altijd de meest voordelige optie om uw verbouwingswerken te financieren.

1 Hypothecair krediet

Hebt u een vrij groot bedrag nodig voor uw verbouwing, dan is een hypothecaire lening interessant. De voorwaarden zijn dezelfde als wanneer u een lening zou afsluiten om een woning te kopen: de rentevoeten zijn identiek, u onderhandelt ze op dezelfde manier en u kunt er een schuldsaldoverzekering voor afsluiten.

Vanwege de erg lage rentevoeten die banken hanteren voor hypothecaire kredieten is zo’n krediet erg aantrekkelijk. Volgens het adviesbureau Immotheker ligt de rentevoet voor een krediet met een looptijd van 20 jaar rond 1,29 procent. Voor een krediet dat u op 10 jaar afbetaalt, ligt de rentevoet zelfs op amper 0,94 procent.

0,94
procent
Voor een krediet dat u op 10 jaar afbetaalt, ligt de rentevoet op amper 0,94 procent.

Maar omdat er een kredietakte aan te pas komt, hangen er wel aktekosten en kosten voor de hypothecaire inschrijving (zie kader) aan vast. Die kosten zijn degressief: daardoor kunnen ze bij een laag leenbedrag aan de hoge kant lijken. Maar het kan net een argument zijn om meteen bij de aankoop ook al te lenen voor de geplande verbouwing. De extra kosten om hypothecair bij te lenen voor de verbouwing vallen dan relatief mee.

Een manier om die krediet- en aktekosten te beperken is kiezen voor een hypothecair mandaat. Dat kunt u bekijken als een lightversie van een hypothecaire inschrijving. De bank kan in dat geval uw woning alleen als onderpand stellen als ze aan uw solvabiliteit begint te twijfelen. Maar de bankier kan zo’n mandaat ook weigeren. Alles hangt af van uw dossier.

Wie leent om zijn enige en eigen woning te renoveren, krijgt daarvoor in Vlaanderen geen belastingvermindering meer. De woonbonus is vorig jaar afgeschaft. Idem dito als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië woont. Wallonië kent wel nog de ‘wooncheque’, maar die geldt niet als u alleen maar renoveert.

Leent u om de renovatie te financieren van een tweede verblijf of opbrengsteigendom, dan krijgt u daarentegen wél een fiscaal voordeel, dit keer van de federale overheid. U kunt de intresten en het kapitaal aftrekken van de onroerende inkomsten die u aangeeft. Daardoor daalt uw belasting op die inkomsten, of verdwijnt ze zelfs volledig. Een woning renoveren kan dus een manier zijn om uw belastingaangifte te optimaliseren.

2 Bestaand hypothecair krediet heropnemen

Hebt u al een hypothecaire lening lopen, dan kunt u uw bankier een wederopname vragen. De bank leent u dan opnieuw een bedrag dat u al hebt terugbetaald. Stel dat u al 35.000 euro van het kapitaal van uw lening hebt terugbetaald, dan kunt u tot dat bedrag een wederopname vragen.

Bij een wederopname wordt een nieuwe tranche binnen de bestaande hypothecaire inschrijving (die 30 jaar geldig blijft) toegestaan. Zo is de wederopname gedekt door de al bestaande hypothecaire inschrijving. Omdat er geen nieuwe hypothecaire inschrijving gevestigd wordt, zijn er weinig kosten aan verbonden. U betaalt geen nieuwe hypotheekkosten en ook geen nieuwe akte- of notariskosten. De bank zal u wel dossierkosten aanrekenen, omdat ze uw kredietdossier moet aanpassen.

Wist u dat?

Met een renovatiekrediet kunt u ook aanpassingen buitenshuis financieren, zoals de aanleg van een tuin of zwembad.

De looptijd van het bedrag dat u leent via een wederopname is beperkt tot de einddatum van de bestaande hypothecaire inschrijving. Stel dat u 15 jaar geleden een krediet met een looptijd van 20 jaar afsloot, dan hoeft u het bedrag dat u via de wederopname leent, niet af te lossen tijdens die resterende 5 jaar van het oorspronkelijke krediet, maar kunt u dat spreiden over een termijn van maximaal 15 jaar. Want zo lang loopt de hypothecaire inschrijving van uw krediet nog.

Omdat het gaat om een nieuwe krediettranche binnen de bestaande inschrijving, leent u het bedrag dat u heropneemt tegen de huidige marktvoorwaarden, dus niet tegen de rente van de initiële lening. Met de erg lage rentevoeten vandaag is dat zeker geen obstakel.

Op het vlak van fiscale voordelen gelden dezelfde principes als voor een nieuw krediet. Leent u via een wederopname voor uw enige eigen woning, dan is er sinds vorig jaar geen fiscaal voordeel van de woonbonus meer. Een wederopname voor een verbouwing van uw tweede verblijf of investeringspand kan wel in aanmerking komen voor het federale fiscale voordeel. Een van de voorwaarden daarvoor is wel dat het krediet een looptijd moet hebben van minstens 10 jaar.

3 Wederopname afgelost krediet

Ook al heeft uw hypothecair woonkrediet een kortere looptijd, bijvoorbeeld 20 jaar, standaard geldt een hypothecaire inschrijving van dat krediet 30 jaar. Tenzij u de hypothecaire inschrijving om de een of andere reden liet schrappen, bestaat ze dus nog, ook al is uw woonkrediet al helemaal afbetaald. Is dat het geval, dan kunt u een wederopname doen zonder nieuwe hypothecaire inschrijving.

Wist u dat?

Wie leent om de renovatie te financieren van een tweede verblijf of opbrengsteigendom krijgt daarvoor een fiscaal voordeel.

Ook hier geldt dat u leent tegen de huidige marktrente, niet tegen die van uw oorspronkelijke krediet. De looptijd van die nieuwe tranche is beperkt tot de einddatum van uw hypothecaire inschrijving. Dateert uw hypothecaire inschrijving van 25 jaar geleden, dan resten er dus nog maar 5 jaar. ‘Wilt u toch op een langere looptijd lenen, dan kan de bank uw bestaande hypothecaire inschrijving ‘herinschrijven’. De kosten van zo’n herinschrijving liggen aanzienlijk lager dan die van een nieuwe hypothecaire inschrijving’, geeft Lut De Lombaerde, kredietspecialiste van KBC aan.

4 Groen renovatie- en veiligheidskrediet bij de bank

Bestaan uw verbouwingsplannen vooral uit energiebesparende of inbraak- en/of brandwerende investeringen? De meeste banken bieden voor dat soort werken kredieten aan met nog strakkere tarieven dan voor de gewone renovatiekredieten. Met een zogenaamde groene renovatielening kunt u investeren in zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp, maar ook in het laten plaatsen van een camerasysteem of brandwerende deuren. Meestal moet niet het volledige factuurbedrag betrekking hebben op groene ingrepen, maar volstaat het dat de helft van de werken ‘groen’ zijn. Groene renovatiekredieten vindt u tegenwoordig al vanaf 1,3 procent.

5 Renovatiekrediet bij de bank

Voor kleinere bedragen is een renovatiekrediet interessanter dan lenen via een hypothecaire inschrijving. Het gaat om een lening op afbetaling. Het voordeel van dit consumentenkrediet is dat de toekenning ervan vrij snel gaat en dat u er niet voor naar de notaris moet.

Het tarief dat u krijgt, wordt bepaald aan de hand van het ontleende bedrag en de terugbetalingstermijn. De wet op het consumentenkrediet bepaalt de maximale terugbetalingstermijn, maar financiële instellingen kunnen ervoor kiezen de maxima lager te leggen.

De optimale terugbetalingstermijn hangt af van het bedrag dat u wilt lenen en de middelen die u hebt om de terugbetaling te doen. Dankzij een lange looptijd blijven de maandaflossingen binnen de perken en wordt uw budget niet te zwaar belast. Maar als het mogelijk is om maandelijks meer af te betalen, is de lening sneller afbetaald en worden er minder intresten aangerekend.

De meeste banken hebben een verbouwingslening in de aanbieding met gunstiger tarieven dan voor een gewoon consumentenkrediet. Zo kunt u tegenwoordig al lenen vanaf 2,5 procent via een renovatiekrediet.

Met een renovatiekrediet kunt u niet alleen een nieuwe badkamer en andere aanpassingen binnenshuis financieren. Ook aanpassingen buitenshuis, zoals de (her)aanleg van een (nieuwe) tuin of zwembad, komen in aanmerking.

6 Uw aanvullend pensioen

In plaats van een klassiek woonkrediet af te sluiten kunt u ook uw aanvullend pensioen inzetten om een huis of appartement te renoveren.

7 Gratis renovatielening

Hebt u een energieverslindende woning gekocht, dan kunt u dit jaar bij de Vlaamse overheid een renteloos renovatiekrediet tot 60.000 euro aangaan om het pand
binnen 5 jaar energiezuiniger te maken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud