Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Alles wat u moet weten over de gratis renovatielening bij de Vlaamse overheid

Hebt u een energieverslindende woning gekocht, dan kunt u dit jaar bij de Vlaamse overheid een renteloos renovatiekrediet tot 60.000 euro aangaan om het pand binnen 5 jaar energiezuiniger te maken.
Advertentie
©PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP

Wie zijn woning energetisch renoveert, kan in Vlaanderen al langer putten uit een heus arsenaal aan subsidies. Dit jaar is het premie-aanbod nog uitgebreid: nieuwe eigenaars van een woning kunnen boven op hun hypothecaire lening een renteloos renovatiekrediet van maximaal 60.000 euro afsluiten.

Let op! Die renteloze lening is er alleen voor wie in 2021 een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt, erft of in volle eigendom geschonken krijgt. U kunt dus geen renteloze lening vragen voor een woning die u al bezit.

Woningen en appartementen die niet van eigenaar veranderen, komen niet in aanmerking voor de renteloze renovatielening. U kunt dus geen renteloze lening vragen voor een woning die u al bezit.

Bovendien moet er ook altijd een hypothecair hoofdkrediet worden afgesloten. De looptijd van het renovatiekrediet bedraagt maximaal 20 jaar en kan nooit langer zijn dan de looptijd van het hoofdkrediet.

Niet alleen als u een woning energiezuinig maakt, kunt u gebruikmaken van deze gratis lening. Hetzelfde geldt als u een woning sloopt en vervolgens heropbouwt.

Woningen en appartementen die niet van eigenaar veranderen, komen in ieder geval niet in aanmerking voor de renovatielening. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) liet midden vorig jaar wel al verstaan dat ze tegen 2022 mikt op een ‘eengemaakte, geïntegreerde woningrenovatiepremie die het bestaande complexe systeem van de energiepremies, totaalrenovatiebonussen en de Vlaamse renovatiepremie moet bundelen’.

1. Voor wie is deze nieuwe gratis lening bedoeld?

Het renovatiekrediet is er voor natuurlijke personen die dit jaar eigenaar zijn geworden van een woning. Een andere voorwaarde is dat het gebouw dat u in het Vlaams Gewest hebt gekocht als hoofdbestemming ‘wonen’ heeft en dat u het moet renoveren. Zowel de gezinswoning als een tweede verblijf of investeringspand om te verhuren komt in aanmerking.

Of de hoofdbestemming ‘wonen’ is, wordt bepaald met de gebruikte grondoppervlakte: die moet minstens 50 procent bedragen. Een gebouw waar ook andere activiteiten plaatsvinden, zoals een dokterspraktijk met woning, een woning met een winkeltje of een huis met een kantoortje, kan dus ook.

60.000
euro
Het maximale bedrag van de renteloze lening hangt af van hoe grondig u de woning energetisch renoveert. Renoveert u een huis dat nu nog een epc-score van F heeft naar een met een A-score, dan kunt u tot 60.000 euro gratis lenen.

2. Waar kunt u het renovatiekrediet afsluiten?

U sluit deze lening altijd af bij uw bank. De rentevoorwaarden zijn dezelfde als voor het hoofdkrediet. Maar aan het renovatiekrediet wordt een rentesubsidie gekoppeld, die de Vlaamse overheid u jaarlijks uitbetaalt. Daardoor is de lening uiteindelijk renteloos.

3. Welke epc-waarde moet de woning hebben?

Voor u uw handtekening onder het krediet kunt zetten, moet u een epc-attest voorleggen dat niet ouder is dan 2019. Dat certificaat geeft met een label van A tot en met F weer hoe energiezuinig uw woning is. Alleen woningen met het energielabel E of F komen in aanmerking voor het krediet. Voor een appartement is dat D, E of F.

4. Hoeveel kunt u maximaal lenen?

Het maximale bedrag van de renteloze lening hangt af van hoe grondig u energetisch renoveert én van het type woning.

5. Wanneer moet de woning gerenoveerd zijn?

De renovatiewerken moeten uiterlijk vijf jaar na de aankoop gereed zijn. Het behalen van het vooropgestelde energielabel moet u aantonen met een nieuw epc. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan wordt de ontvangen rentesubsidie teruggevorderd en krijgt u er een boete bovenop. Die boete varieert van 300 tot 1.200 euro, in functie van het ontleende bedrag.

Werd de beoogde energieverbetering slechts gedeeltelijk bereikt (bijvoorbeeld energiescore B in plaats van de vooropgestelde A), dan zal de rentesubsidie gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Alleen huizen met het energielabel E of F komen in aanmerking voor het renovatiekrediet. Voor een appartement is dat D, E of F.

6. Wat als u een woning geschonken krijgt of erft?

Het renovatiekrediet is niet alleen weggelegd voor wie leent voor een woningaankoop. Het kan ook voor iemand die bijvoorbeeld na een echtscheiding leent om zijn partner uit te kopen. Of voor een persoon die een hypothecair krediet aangaat om uit de onverdeeldheid te treden met andere erfgenamen of begunstigden.

Let op! Een krediet dat louter wordt aangegaan om de erf- of schenkbelasting te betalen, komt niet in aanmerking.

Wie een woning erft of geschonken krijgt en uit de boot valt voor deze renteloze renovatielening, kan wel bij het lokale energiehuis terecht voor een energielening+. Die wordt bijna helemaal volgens dezelfde modaliteiten verstrekt. Het belangrijkste verschil met het renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij de aanvang renteloos wordt toegekend.

7. Wat als u niet in aanmerking komt voor het gratis renovatiekrediet?

Bezit u al een woning van vóór 2021, dan hebt u geen recht op het renovatiekrediet of de energielening+. U kunt in dat geval wel een beroep doen op diverse premies, zoals de epc-labelpremie en de premies via de netbeheerder Fluvius.

De renteloze renovatielening is trouwens combineerbaar met alle andere premies. Wie een woning met label E of F bezit en die naar label A renoveert, kan dus een renovatiekrediet of een energielening+ tot 60.000 euro krijgen in combinatie met een epc-labelpremie en alle individuele premies van Fluvius.

Wist u dat?

Zowel de gezinswoning als een tweede verblijf of investeringspand om te verhuren komt in aanmerking voor de gratis renovatielening van de Vlaamse overheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud