Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

De bijkomende kosten van uw tweede verblijf

Het spreekt voor zich dat u goed gerekend hebt en dat u de financiering van uw tweede verblijf goed hebt uitgestippeld. Maar hebt u ook nagedacht over de kosten die daarna nog zullen volgen?
©Klaas Verplancke

‘Veel nieuwe eigenaars van een tweede verblijf realiseren zich pas het jaar ná de aankoop welke kosten er allemaal boven op de aankoopsom komen’, zegt Katelijne D’Hauwers, directeur van de Verenigde Eigenaars, een organisatie die de belangen van vastgoedeigenaars verdedigt. ‘En vaak is dat even schrikken.’  We geven een overzicht, zodat u weet waar u aan toe bent.

Onderhoud en renovatie

Net als elke andere woning moet ook een tweede verblijf onderhouden worden. Wat door kopers van een appartement wel eens over het hoofd wordt gezien, is dat er ook een bijdrage moet worden betaald voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, zoals de hall en de lift. Een tip: lees zeker de verslagen van de algemene vergadering van de mede-eigendom van de voorbije jaren. Zo verneemt u welke werken gepland en al goedgekeurd zijn.

‘Wij merken dat nog te weinig mensen weten wat het betekent om iets in
mede-eigendom te hebben’, zegt D’Hauwers. ‘Ze beseffen vaak niet dat ze over sommige zaken niet meer zelf kunnen beslissen. Als de meerderheid van de mede-eigenaars besluit om werken te laten uitvoeren, moeten ze daarin meegaan.’

Als u een appartement aan de kust hebt - en zeker als dat op de dijk ligt - ga er dan maar van uit dat u extra zult betalen voor het onderhoud van uw eigendom. De inwerking van de zoute zeelucht laat de buitenkant van het gebouw namelijk veel sneller verweren.

Veel eigenaars van een tweede verblijf in een appartementsgebouw beseffen niet dat ze over bepaalde zaken niet meer zelf kunnen beslissen.

Katelijne D’Hauwers,
Verenigde Eigenaars

Als u kiest voor een nieuwbouw of een woning die perfect in orde staat, zit u een tijdje safe. Maar als u een bestaand pand koopt waaraan zichtbaar renovatiekosten zijn, dan probeert u maar beter zo goed mogelijk de kostprijs ervan in te schatten. In principe maken die onderdeel uit van uw aankoopbudget.

Verzekering

Een brandverzekering is niet wettelijk verplicht in België. Maar in de meeste gevallen is dat wel de voorwaarde om van de bank een hypothecaire lening te krijgen. Ook los hiervan is het verstandig om voor uw tweede verblijf een brandverzekering af te sluiten.

Internetaansluiting

Een internetverbinding is vandaag een vanzelfsprekendheid. Als u van plan bent om uw tweede verblijf ook te verhuren, kunt u zeker de vraag verwachten of er wifi is.

Schoonmaak

Ook een huis of appartement dat niet constant bewoond wordt, vangt stof. Als u de woning alleen voor uzelf gebruikt, zijn een stofdoek en een dweil snel vastgenomen als u er logeert. Maar als u van plan bent om uw tweede verblijf ook te verhuren, is het van belang dat uw huurders meteen in een nette omgeving terechtkomen. In dat geval maakt u het best afspraken met een schoonmaakbedrijf om elke maand de plek op te frissen. Tegelijk kan dan ook de verwarming even getest worden en kan er worden vastgesteld of er nog water uit de kranen stroomt.

Syndicus

De syndicus neemt alle formaliteiten, papierwerk en beheer van de mede-
eigendom in handen. Zeker omdat u niet altijd in uw tweede verblijf bent, is zo’n dienstverlening zo goed als onontbeerlijk. Vaak hebt u trouwens niet te kiezen, aangezien de andere bewoners van het gebouw waarin u een appartement koopt, wellicht al een syndicus hebben aangesteld.

Gemeentetaks

De tien Vlaamse kustgemeenten, maar ook enkele gemeenten in de Ardennen heffen een gemeentelijke belasting op tweede verblijven. Die gemeenten zien dat doorgaans als een compensatie voor de algemene gemeentebelasting op de personenbelasting die de eigen inwoners betalen.

De redenering is dat mensen met een tweede verblijf opcentiemen betalen in de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn, maar dat de gemeente waar ze hun tweede verblijf hebben daar niets aan heeft. Mensen met een tweede verblijf genieten nochtans dezelfde voorzieningen als de lokale inwoners, zoals brandweer, politie en het onderhoud van de openbare domeinen.

De belasting ligt, afhankelijk van de gemeente, tussen 500 en 1.000 euro per jaar.

Andere lokale taksen

Naast de gemeentebelasting heffen sommige gemeenten ook een forfaitaire milieubelasting. Het bedrag daarvan hangt af van gemeente tot gemeente.

126
euro
Voor een tweede verblijf in een van de kustgemeenten bent u ook een provinciale belasting van 126 euro verschuldigd

Provinciale taks

Voor een tweede verblijf in een van de kustgemeenten bent u ook een provinciale belasting verschuldigd. Die bedraagt forfaitair
126 euro. West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie die een belasting op tweede verblijven int.

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is gebaseerd op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van uw onroerend goed. In Vlaanderen, en dus in de kustgemeenten, is dat 3,97 procent van het ki. In Wallonië bedraagt het percentage 1,25 procent van het ki. Daarbovenop komen de opcentiemen voor de provincies en de gemeenten, die van plaats tot plaats kunnen verschillen.

Voor een tweede verblijf geldt de korting op de onroerende voorheffing niet. Dat betekent dat u geen verminderingen krijgt voor kinderen ten laste, een gehandicapte persoon of een bescheiden woning.

Personenbelasting

Voor een tweede verblijf in België dat u alleen zelf gebruikt of verhuurt aan een particulier die het alleen voor privédoeleinden gebruikt, moet u in uw belastingaangifte het niet-
geïndexeerde kadastraal inkomen aangeven. De belastingdienst indexeert het aangegeven kadastraal inkomen en verhoogt het vervolgens met 40 procent. De intresten voor de financiering van het vastgoed kunnen in mindering worden gebracht. Het zo verkregen bedrag wordt bij uw overige inkomsten gevoegd en belast tegen uw hoogste belastingtarief.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud