Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Is het nuttig uw woonkrediet vervroegd af te lossen?

Door uw woonkrediet gedeeltelijk vervroegd af te lossen, kunt u het rendement van uw spaargeld risicoloos opkrikken.
©Photo News

Sinds vorige week is het eerste spaarboekje dat particulieren 0 procent rente biedt een feit. Daarmee gaat de rente nog lager dan het wettelijke bodemtarief van 0,11 procent voor gereglementeerde spaarboekjes bij de meeste banken.

Aan de ene kant spaart de Belg zich arm op het spaarboekje omdat de rente lager ligt dan de inflatie, aan de andere kant werden nooit zoveel woonkredieten afgesloten. Gedeeltelijk vervroegde afbetalingen van die kredieten om meer rendement uit het spaargeld te halen komen nauwelijks voor, leert een rondvraag bij KBC, BNP Paribas Fortis en Belfius.

Nochtans kost zo’n vervroegde terugbetaling amper iets en haalt u zo risicoloos meer rendement dan op het spaarboekje (zie inzet). Hoe langer de nog resterende looptijd van het krediet en hoe hoger de rente op uw woonkrediet in vergelijking met de opbrengst die u elders op dat spaargeld kunt halen, hoe groter het voordeel.

Het nadeel van vervroegd aflossen, is dat u dat geld ‘illiquide’ maakt.
John Romain
Zaakvoerder Immotheker

Voor wie een defensief beleggingsprofiel heeft en elk risico liever mijdt, is een gedeeltelijk vervroegde aflossing van het woonkrediet interessant, zegt John Romain van Immotheker. Door de gedeeltelijk vervroegde aflossing daalt de maandlast van het krediet. Dat biedt meer marge om ‘goed te leven’ of om dat maandelijkse ‘extraatje’ opnieuw te sparen of te beleggen.

Woonkrediet gedeeltelijk terugbetalen krikt rendement spaargeld op

Jan leende in oktober 2016 230.000 euro tegen een vaste rentevoet van 1,55 procent met een looptijd van twintig jaar. Vier jaar later heeft hij 25.000 euro spaargeld, waarvoor hij extra rendement zonder risico’s zoekt.

OPTIE A
Jan houdt 25.000 euro aan op zijn spaarboekje
Bedraagt de rente op zijn spaarrekening 0,11 procent, dan is die 25.000 euro op de eindvervaldag van zijn krediet (over 16 jaar) aangegroeid tot 25.444 euro.

OPTIE B
Jan lost 25.000 euro kapitaal af
Een vervroegde aflossing van 25.000 euro kost Jan 96 euro wederbeleggingsvergoeding.
De huidige maandelijkse aflossing op zijn woonkrediet bedraagt 1.114 euro. Door de vervroegde aflossing zakt dat bedrag naar 967 euro. Dat is een maandelijkse besparing van 147 euro. Zijn fiscale korf blijft meer dan gevuld, dus over een verlies van zijn woonbonus hoeft Jan zich geen zorgen te maken.
Over de resterende looptijd van 16 jaar levert dat een besparing op van
28.224 euro (147 euro x 12 x 16 - 96 euro wederbeleggingsvergoeding).
Als Jan die maandelijkse besparing van 147 euro vervolgens systematisch op zijn spaarrekening zet, heeft hij tegen de eindvervaldag van zijn krediet
28.376 euro. Dat bedrag komt overeen met een geannualiseerd rendement van 0,80 procent, ruim zeven keer meer dan de 0,11 procent die 25.000 euro op het spaarboekje aanhouden oplevert.

Romain: ‘Wie tien tot twintig jaar lang maandelijks systematisch belegt, is door die gespreide aankopen minder gevoelig voor het effect van beurscrashes of beurspieken dan iemand die op een bepaald moment een grote som belegt. Met een gedeeltelijk vervroegde aflossing kan een neutrale belegger dus ook het risico van zijn portefeuille verlagen.’

‘Het grootste nadeel van uw woonkrediet vervroegd aflossen, is dat u dat geld ‘illiquide’ maakt’, zegt Romain. Zeker in deze coronatijden geeft het een veilig gevoel geld aan de kant te hebben waar u op elk moment bij kunt. ‘Bovendien is het, ongeacht de rente, altijd aangewezen een spaarbuffer achter de hand te hebben voor onverwachte uitgaven. Een vuistregel is een bedrag van minstens drie tot zes maanden nettoloon.’

Wederbeleggingsvergoeding

Wettelijk mag u eenmaal per jaar (een deel van) de lening vervroegd terugbetalen. Voor terugbetalingen van minstens 10 procent van het uitstaande kapitaal geldt de beperking tot een keer per jaar zelfs niet. Uw bankier kan een vervroegde aflossing van uw woonkrediet dus niet tegenhouden. Maar hij zal het niet promoten als beleggings- of spaaralternatief. Het zadelt hem immers op met kosten.

Ten eerste ontvangt hij geen intresten meer op het gedeelte dat u vervroegd aflost. Ten tweede moet hij op zoek naar een herbelegging voor het kapitaal dat u vervroegd aflost.

Om dat verlies te compenseren mogen banken een soort boete aanrekenen: de wederbeleggingsvergoeding. Daarover bestaat nogal verwarring. Ze is bij wet beperkt tot drie maanden intrest op het terugbetaalde bedrag. Bij wet betekent niet dat de bank verplicht is die vergoeding aan te rekenen, al doen de meeste banken dat wel. Het betekent enkel dat, als de bank de vergoeding aanrekent, ze maximaal drie maanden rente op het afgeloste bedrag mag bedragen. En dus niet, zoals velen foutief denken, drie maandaflossingen. Het voorbeeld van Jan toont dat u zich niet hoeft te laten afschrikken door die vergoeding.

Woonbonus

Wat u zeker in het oog moet houden, is of de fiscale voordelen op uw woonkrediet intact blijven na uw vervroegde aflossing. Hoe hoog het fiscale voordeel op uw krediet is, hangt af van het jaar waarin u de lening afsloot. Om dat niet te verliezen moet uw fiscale korf ook na de vervroegde aflossing gevuld blijven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud