Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Lenen voor uw investeringspand of niet?

Wie voldoende spaargeld achter de hand heeft, stelt zich mogelijk de vraag wat het interessantst is bij de aankoop van een investeringspand: de aankoopprijs en de kosten volledig zelf financieren, of toch een stuk lenen?
©Filip Ysenbaert

Een van de zaken die u voor ogen moet houden, is het volgende. ‘Als u uw spaargeld nu in een woning stopt, activeert u uw eigen middelen in vastgoed. Daartegenover staat dat u mogelijk een hoger rendement kunt halen via een belegging. U zult zich dus de vraag moeten stellen met welk deel van uw spaargeld u wilt beleggen. Het is de klant die beslist’, zegt Tim Spellemans, expert woonkredieten bij BNP Paribas Fortis.

Kiest u voor een lening, weet dan dat er - in tegenstelling tot voor de gezinswoning in Vlaanderen en Brussel - nog altijd een belastingvoordeel is wanneer u leent voor de aankoop van een investeringspand (of tweede verblijf). Al staat dat voordeel wel ter discussie. Maar voorlopig is het er dus nog.

Concreet leveren de betaalde intresten altijd een fiscaal voordeel op. De lening hoeft zelfs niet aan specifieke voorwaarden te voldoen. Het volstaat dat ze is aangegaan om vastgoed te verkrijgen of te behouden. Er is ook geen hypothecaire inschrijving of een minimale looptijd vereist.

Het belastingvoordeel wanneer u leent voor de aankoop van een investeringspand staat ter discussie.

Dat is niet het geval voor de kapitaalaflossingen. Wilt u die fiscaal inbrengen, dan moet de lening minstens tien jaar lopen, gewaarborgd zijn met een hypothecaire inschrijving en afgesloten zijn voor een woning in de Europese Economische Ruimte (EER). Hoeveel belastingvoordeel de kapitaalaflossingen opleveren, hangt onder meer af van het jaar waarin u de lening sloot en of u nog een lening voor de gezinswoning hebt lopen.

Weet dat banken - onder impuls van de Nationale Bank - voorzichtiger zijn bij het toekennen van een lening voor een investeringspand. ‘Voor een vastgoedinvesteerder hanteren we een drempel van 80 procent’, zegt Spellemans. Dat betekent dat u minstens 20 procent van de aankoopprijs én de kosten sowieso zelf moet financieren. ‘Maar die regels vormen voor een investeerder doorgaans geen belemmering’, klinkt het.

Of u nu leent voor de aankoop van een eerste woning, een tweede verblijf of een investeringspand, u moet over voldoende inkomsten beschikken om uw lening elke maand netjes af te lossen. De bank zal ook bij de aankoop van een investeringspand nagaan hoe u er financieel voorstaat. Koopt u een pand om te verhuren, dan zal de bank rekening houden met de huurinkomsten. ‘U moet dan wel kunnen aantonen dat het om regelmatige huurinkomsten gaat’, zegt Spellemans.

De huurinkomsten tellen niet voor de volle 100 procent mee, maar worden beperkt tot 80 procent. Een pand kan soms een paar maanden leegstaan, waardoor u geen inkomsten heeft. En er kunnen onverwacht kosten opduiken, waardoor u een deel van de huuropbrengsten aan herstellingswerken zult moeten spenderen.

De bank zal ook naar andere inkomsten vragen om in te schatten hoe haalbaar uw dossier is zonder huurinkomsten? Want als die tijdelijk zouden wegvallen, moet u voldoende financiële capaciteit hebben om de lening nog altijd comfortabel terug te betalen.

Help, de rente stijgt

Intussen is de renteomgeving, als gevolg van de piekende inflatie, sterk veranderd. ‘Begin dit jaar konden we in goede dossiers nog een tarief van 1 procent bieden, nu is dat al meer dan 2 procent. Wie leent, zit daardoor sneller aan zijn plafond’, zegt Spellemans. Vermoedelijk zal de rente nog wat verder stijgen.

De grote meerderheid van de mensen die lenen voor de aankoop van een investeringspand sluit een gewone hypothecaire lening af. Maar er zijn ook andere mogelijkheden:

Wederopname van kapitaal

Wie leent voor de aankoop van een investeringspand kan dat in principe ook doen via een heropname van kapitaal binnen een bestaande lening. Als dat krediet al grotendeels is afgelost, kan u het kapitaal dat u al terugbetaalde opnieuw ontlenen. Dat gebeurt tegen de rentetarieven die dan van kracht zijn.

30
jaar
Een hypothecaire inschrijving geldt voor 30 jaar.

Het voordeel bij een wederopname is dat u niet naar de notaris moet om een nieuwe hypotheek te vestigen, en dus geld uitspaart. Een hypothecaire inschrijving geldt immers voor 30 jaar. Als u een krediet op 20 jaar afsloot voor uw gezinswoning en daarvan al 15 jaar verstreken zijn, schiet binnen de bestaande hypotheek dus nog 15 jaar over. Besef wel dat de hypotheek op uw gezinswoning rust als u voor de aankoop van een investeringspand een wederopname doet. Als er problemen opduiken, wordt in het worstcasescenario de gezinswoning verkocht.

Bulletkrediet

Met een bulletkrediet betaalt u alleen intresten. Pas op het einde van de looptijd lost u het kapitaal af. Zo’n lening is niet voor iedereen weggelegd. Zo'n krediet veronderstelt dat u ergens al kapitaal hebt. U moet aantonen dat er op het einde van de rit beschikbare fondsen zullen zijn om het kapitaal terug te betalen.

Meer weten over investeren in vastgoed?

Check dan zeker onze website. U vindt er de mogelijkheden als u in vastgoed wilt investeren en waar u op moet letten. Ook vindt u er enkele handige tools.

Dat kan bijvoorbeeld een groepsverzekering zijn. Banken houden alleen rekening met het spaarpotje dat u via uw werkgever al bijeen spaarde - de verworven reserves - en niet met het toekomstige bedrag dat u krijgt als u met pensioen gaat. Bovendien wordt niet het volledige bedrag van de verworven reserves in rekening gebracht, maar een beperkt percentage.

U kan ook een beleggingsportefeuille in pand geven. De bank zal dan kijken hoe de portefeuille is opgebouwd. Afhankelijk van de beleggingsinstrumenten in uw portefeuille bepaalt de bank de hoogte van het bedrag dat in het pand wordt opgenomen.

Doorgaans wordt een bulletkrediet afgesloten voor vijf jaar. De rentetarieven voor dergelijke leningen liggen enkele tientallen basispunten hoger dan bij een klassieke hypothecaire lening. U betaalt immers nog geen kapitaal af, waardoor het risico ook niet vermindert.

Zomerreeks | 9 vastgoeddilemma's

1. Investeren in vastgoed: kiest u voor een nieuwbouw of een bestaand pand?

2. Investeert u best in een studio of een flat met 3 slaapkamers?

3. Is een investering in nichevastgoed winstgevender dan in een klassiek pand?

4. Investeert u in een flat of meteen in een flatgebouw?

5. Investeert u beter in vastgoed aan de kust of in de Ardennen?

6. Investeren in vastgoed: de voor- en nadelen van een gesplitste aankoop

7. Leent u voor uw investeringspand of niet?

8. Investeren in vastgoed: verhuurt u uw pand liever zelf of laat u het doen?

9. Investeren in vastgoed: gaat u voor fysiek of papieren bakstenen?

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.