Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Nooit te oud om te lenen?

Een tweede verblijf, een investeringspand of de verouderde gezinswoning inruilen voor een modern en goed gelegen appartement. Almaar vaker kopen mensen op oudere leeftijd vastgoed. Tot welke leeftijd kunt u lenen voor die aankoop?
©BELGAIMAGE

Regel je woonkrediet zo dat het is afbetaald de dag dat je met pensioen gaat. Het is een vaak gehoord advies, want dat pensioen valt vaak lager uit dan het loon. Net daarin ligt ook een van de voordelen van kopen versus huren. Een huurder moet ook na zijn pensionering nog elke maand een stevig bedrag voor zijn woning betalen.

De realiteit haalt dat advies echter in. Omdat de vastgoedprijzen sneller stijgen dan de lonen en de banken onder impuls van de Nationale Bank een hogere eigen inbreng willen van wie een woonkrediet aanvraagt, stijgt de gemiddelde leeftijd waarop mensen lenen voor vastgoed. Door de lage rente kopen meer en meer babyboomers een tweede verblijf of investeren ze in vastgoed om te verhuren, als alternatief voor dat karige spaarboekje. Ook de gezinswoning renoveren of inruilen voor een (nieuwbouw)appartement als de kinderen het huis uit zijn, is een trend.

Banken zijn bang voor het biologische risico dat de ontlener overlijdt voor de lening is afgelost.
Quentin Denis
CEO TopCompare.be

Biologisch risico

‘We krijgen van vastgoedkopers geregeld de vraag of ze nog een hypothecaire lening kunnen krijgen of dat het te laat is’, zegt Quentin Denis, de CEO van TopCompare.be, een vergelijkingsplatform voor financiële producten in België. Wellicht is die lening niet altijd strikt noodzakelijk, maar wordt ervoor gekozen omdat ze een fiscaal voordeel oplevert. En omdat de kopers zo een spaarpotje achter de hand houden.

De wet legt geen maximumleeftijd op voor het afsluiten van een hypothecaire lening. In theorie kunt u dus op eender welk moment een hypothecaire lening afsluiten. ‘Toch is leeftijd een bepalend criterium in de toekenningsprocedure. Elke lening is voor de bank een risico en jammer genoeg zijn senioren daar de dupe van. De banken vrezen het ‘biologische risico’ - dat de ontlener overlijdt voor de lening is afgelost’, zegt Denis. Wie op zijn 60ste op 20 jaar leent, moet terugbetalen tot hij 80 is. Hoewel mensen nu langer leven dan vroeger bereiken veel mensen die leeftijd niet.

Banken maken bij elke aanvraag voor een lening een grondige risicoanalyse, ongeacht de leeftijd van de aanvrager. Die risico-inschatting hangt af van meerdere factoren, waaronder de gezondheid en de medische achtergrond. Maar ook of iemand een gevaarlijke job heeft. Omdat de bank haar geld wil terugkrijgen, weegt ze de gevolgen af tussen het risico dat de aanvrager iets overkomt en de kans dat het ook werkelijk gebeurt.

67 tot 85

BNP Paribas Fortis hanteert 67 jaar als scharnierleeftijd. ‘Algemeen willen we dat het woonkrediet uiterlijk afloopt als de oudste kredietnemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt’, zegt woordvoerster Hilde Junius. ‘Onder meer omdat het inkomen van de klant dan een stuk daalt. Maar in sommige situaties kan een krediet ook nog voorbij die leeftijd doorlopen. Dat hangt in grote mate af van het project, van het gevraagde kapitaal, van de terugbetalingscapaciteit van de klant, de zekerheden die de klant kan en/of wenst in pand te geven, enzovoort.’

Belfius past geen specifieke leeftijdsgrens toe. ‘Elk kredietdossier wordt ongeacht de leeftijd integraal bekeken’, luidt het. ‘Essentieel is dat kredietnemers hun woonkrediet comfortabel kunnen terugbetalen gedurende de hele looptijd van het krediet. Verschillende factoren worden geanalyseerd: de quotiteit (kredietbedrag in verhouding tot de waarde van het onroerend goed, red.), de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer (lasten/inkomstenverhouding, beschikbaar inkomen na lasten, red.), de zekerheid van de inkomsten, de andere vaste uitgaven, de krediethistorie, de financiële buffer, enzovoort.’

‘KBC evalueert of de einddatum van het krediet binnen de redelijke levensverwachting van de kredietnemer valt en of de kredietnemer gedurende de looptijd van het krediet voldoende en stabiele inkomsten heeft. Bij het toekennen van een woningkrediet neemt KBC alle elementen in het dossier in overweging. Dus ook bovenvermelde principes in verband met de leeftijd van de kredietnemer’, laat een woordvoerder weten.

Argenta hanteert wel een duidelijke eindleeftijd. De bank verwacht dat het hypothecair krediet is terugbetaald op 77 jaar. ‘Vaak wordt het krediet aangevraagd voor de pensionering. Bij de kredietbeoordeling analyseren we naarmate de klanten ouder worden de financiële impact bij pensionering. We verwachten dat de inkomsten (aanzienlijk) kunnen dalen en houden daar rekening mee,’ zegt woordvoerster Mieke Winne.

‘Bij Crelan is lenen mogelijk tot 75 jaar, gebaseerd op de leeftijd van de jongste ontlener. Dat plafond is bepaald op basis van de gemiddelde levensverwachting. Het aantonen van de terugbetalingscapaciteit, ook na de pensioenleeftijd, is wel een vereiste’, zegt woordvoerder Leo De Roeck.

Ook voor ING is de leeftijd een criterium. ‘Die wordt beperkt tot 85 jaar op het einde van het krediet - de aflossing van het krediet. De bestemming van het pand - eigen bewoning, tweede verblijf of verhuur - speelt voor die grens geen rol. Al speelt de bestemming wel een rol in de beoordeling van het kredietdossier in het algemeen’, geeft ING aan.

Duurder

Lenen op latere leeftijd is dus niet uitgesloten. Al houdt u er beter rekening mee dat het duurder kan zijn. De premie voor de schuldsaldoverzekering zal gevoelig hoger liggen. ‘De bank kan strengere voorwaarden hanteren, zoals een hogere rente. In veel gevallen eist ze ook dat de kredietnemer een deel van de aankoop zelf financiert. Sinds begin dit jaar moet de klant minstens 10 procent van de woning zelf financieren, maar voor een tweede woning loopt dat op naar 20 procent. Dat is exclusief de notariskosten. Een woonlening op latere leeftijd afsluiten, kan dus gepaard gaan met een stevig prijskaartje’, aldus TopCompare.

Tot slot: een formele maximumleeftijd is er niet, een wettelijke minimumleeftijd wel. Wie wil lenen, moet juridisch handelingsbekwaam zijn. Dat betekent minstens 18 jaar oud zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud