Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Stel ook contract op bij verhuur aan vrienden

Bent u van plan uw tweede verblijf te verhuren? Dan stelt u beter een huurcontract op. Ook als u aan vrienden verhuurt.
In bepaalde landen, waaronder Frankrijk, is het verplicht een contract af te sluiten voor de verhuur van een vakantiewoning. ©Belgaimage

Als u uw tweede verblijf wilt verhuren, moet u een keuze maken. Ofwel regelt u zelf de formaliteiten rond de verhuur. Ofwel vertrouwt u dat toe aan een vakantieverhuurbedrijf. Als u voor de eerste oplossing kiest, dan is het aan te raden een huurcontract van korte duur (maximaal 90 dagen) op te stellen, net zoals een verhuurbedrijf dat zou doen. Zelfs als u aan vrienden verhuurt. Dat document maakt het gemakkelijker eventuele geschillen - hoe klein ook - op te lossen.

Bij een verhuring tussen vrienden wordt echter zelden een contract opgesteld, bijna nooit een waarborg gevraagd of een plaatsbeschrijving of inventaris opgesteld. Als er dan iets misgaat of uw vrienden annuleren hun trip op het laatste nippertje, dan hebt u niets in handen om op terug te vallen.

In bepaalde regio’s of landen bent u wettelijk verplicht om een huurcontract voor vakantieverblijven af te sluiten. Dat is onder meer zo in Frankrijk. Online vindt u voor vakantiewoningen in Frankrijk verschillende voorbeelden van zulke huurcontracten.

Noodzakelijke clausules

Waar uw tweede verblijf ook gelegen is, het is een must om bepaalde clausules in het huurcontract op te nemen. In de eerste plaats moet u de namen en adressen van de eigenaar en de huurder vermelden. U moet ook de huurperiode preciseren, niet alleen de begin- en einddatum, maar ook het uur van aankomst en vertrek.

Neem er ook beter het adres van het pand in op en voeg er een beschrijving aan toe die bijvoorbeeld melding maakt van de oppervlaktes, het aantal kamers, het meubilair, de buitenfaciliteiten, enzovoort. U kunt uiteraard een volledige beschrijving als bijlage aan de huurovereenkomst toevoegen. Weet dat in Frankrijk het Arrest 25-305 een model bevat voor de plaatsbeschrijving van huurwoningen.

25%
Een voorschot voor een vakantieverblijf kan in Frankrijk oplopen tot 25 procent van de huur.

Voorts moet het huurcontract de huurprijs - met inbegrip van de kosten - vermelden, net als het voorschot (in Frankrijk tot 25%), de waarborg (gemiddeld 25% van het huurbedrag) en de eventuele verblijfstaks. Maar ook de verschillende modaliteiten voor betalingen en (eventuele) teruggaven.

Let wel, in Frankrijk bepaalt de wet dat u moet preciseren of het bedrag betaald bij de reservering een voorschot dan wel een waarborg is. Dat verschil is belangrijk. Als het om een waarborg gaat, heeft de huurder een herroepingsrecht. U hebt in dat geval het recht om in het contract de mogelijkheid te vermelden dat u het bedrag toch mag houden.

Gaat het om een voorschot, dan kan de huurder niet van het contract afzien. Dat heeft vooral tot gevolg dat u het recht hebt het nog verschuldigde bedrag op te eisen.

Volgens Dexteria, een Frans advocatenkantoor gespecialiseerd in vastgoedrecht, mag u aangeven dat de bij reservering betaalde bedragen betrekking hebben op voorschotten als de huurder minder dan een maand (of een andere termijn) voor de aanvang van de huurperiode annuleert. En dat ze als waarborgsommen gelden als de annulatie meer dan een maand (of een andere termijn) voor het begin van de huurperiode gebeurt.

Aanbevolen clausules

Vreest u voor schade veroorzaakt door dieren? Maak dan een clausule dat huisdieren niet zijn toegestaan. Bent u bang dat mensen het pand huren om grote feesten te organiseren, vermeld dan het maximale aantal mensen dat gebruik mag maken van het huis.

Neem in het contract een clausule over overmacht op. Wat als uw gast niet naar het buitenland mag omdat hij corona heeft?

Ook clausules die de voorwaarden van een plaatsbeschrijving (bij aankomst en vertrek), van de teruggave van de sleutels, maar ook bij opzeg van het huurcontract door de eigenaar of door de huurder bepalen, zijn aan te bevelen.

Voorzie wat dat betreft ook in een clausule die bepaalt wat met het huurbedrag gebeurt bij overmacht als uw pand zich niet in België bevindt. Denk aan een huurder die niet naar Frankrijk kan reizen omdat hij net voor zijn vertrek een positieve coronatest aflegde.

Check de regelgeving

Voor u zich op de vakantieverhuurmarkt stort, moet u zich goed informeren over de regelgeving voor toeristische accommodatie. In België beschikt elk gewest over een specifieke wetgeving. Die komt boven op de basisregels vermeld in het burgerlijk wetboek - de artikels 1708 tot 1762 behandelen huurcontracten naar gemeen recht. In Vlaanderen is er het logiesdecreet. Dat legt onder meer het wettelijk kader vast voor verhuurders van een vakantiehuisje of een appartement in Vlaanderen.

Zolang u occasioneel aan familie of vrienden verhuurt, hoeft u geen rekening te houden met dat logiesdecreet. Het decreet is wel van toepassing op iedereen die tegen betaling toeristische logies aanbiedt voor minstens één nacht.

Tot slot: als u een waterdicht huurcontract wilt, laat het dan nalezen door een jurist.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud