Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Vastgoedsector gaat op slot

Vastgoedtransacties zullen in de komende tijd zo goed als onmogelijk worden. Op dit ogenblik zorgt dit nog niet voor een neerwaartse druk op de vastgoedprijzen.
©Jonas Lampens

In tegenstelling tot de financiële markten, blijft de vastgoedmarkt voorlopig rustig. De markt kan ook wel tegen een stootje, want de prijzen op de woningmarkt scheerden tot voor de crisis hoge toppen. Het afgelopen jaar was zowat het beste jaar ooit op de Belgische woningmarkt.

‘Om een effect op de prijzen te zien is het nog te vroeg’, zegt Filip Dewaele, CEO van de vastgoedmakelaar Dewaele. ‘Het is moeilijk om nu al een trend te zien.’ Johan Krijgsman, CEO van de vastgoedmakelaar ERA, voegt eraan toe: 'Het blijven bakstenen. Wat er op de beurs gebeurt, kan in de vastgoedmarkt nooit gebeuren. We verwachten geen crash maar wel een stilstand in de transacties.’

Wat er op de beurs gebeurt, kan in de vastgoedmarkt nooit gebeuren.
Johan Krijgsman
CEO ERA

Die stilstand wordt zonder meer een feit. De eerstkomende tijd zult u de aankoop of verkoop van een huis moeten uitstellen. Ook de vastgoedkantoren moeten als niet-essentiële bedrijven de deuren gesloten houden. Bovendien kunnen geen plaatsbezoeken gebeuren. Vastgoedmakelaars denken wel na over alternatieven voor de fysieke plaatsbezoeken, maar alternatieven kunnen een echt bezoek aan een pand toch niet vervangen. ‘Bij ERA zetten we al jaren in op een virtual tour, waarbij je online door de woning kunt lopen’, zegt Krijgsman. ‘Daar wordt nu extra op ingezet.’ Maar volgens Krijgsman is het ook geen wondermiddel. ‘Dat werkt voor de eerste interesse, maar een pand kopen zonder dat je het echt gezien hebt, daar zijn we in België niet klaar voor.’

CIB Vlaanderen, de koepelorganisatie van de Vlaamse vastgoedsector, kwam deze week met een oplossing aandragen voor dossiers die al in de fase van de ondertekening van het compromis zitten. CIB stelt een digitaal platform ter beschikking waarlangs vastgoedmakelaars alle documenten inzake verkoop of verhuur kunnen laten ondertekenen. Kopers en verkopers kunnen dus gewoon van thuis uit een compromis ondertekenen.

Notariskantoren

Ook de notariskantoren, een essentiële schakel bij vastgoedtransacties, houden de deuren gesloten tot minstens al 5 april. Als u tussen nu en die datum een afspraak heeft voor de ondertekening van een akte in een notariskantoor, dan zal deze afspraak worden uitgesteld. Uw notariskantoor zal u hierover contacteren en dossier per dossier bekijken hoe het u kan helpen.

Het is de vrije keuze van een student al dan niet gebruik te blijven maken van zijn kot.
Katelijne D’Hauwers
Directeur Verenigde Eigenaars

Gaat het om een dringende akte (bijvoorbeeld bij een nakend overlijden) dan kan de ondertekening wel doorgaan, laat de Federatie van het Notariaat weten. De akte kan ook nog ondertekend worden als de door de fiscus opgelegde termijnen overschreden worden of als de financiële gevolgen anders te groot zijn. Voor die dringende akten wordt de fysieke aanwezigheid ook beperkt. Alleen de notaris zal bij de ondertekening aanwezig zijn.

Studentenkamers

Omdat de lessen aan universiteiten en hogescholen zijn opgeschort, hebben veel studenten hun kot verlaten. Dit betekent niet dat daardoor de huurovereenkomst ook wordt opgeschort. ‘Het huurcontract blijft verder lopen met alle rechten - met name het genot van de gehuurde ruimten - en plichten - huurbetaling en onderhoud - die daarmee gepaard gaan’, zegt Katelijne D’Hauwers, directeur van Verenigde Eigenaars. ‘Het is de vrije keuze van de student al dan niet gebruik te blijven maken van zijn kamer. Hij laat er meestal ook zijn persoonlijke spullen in staan.’

Voor buitenlandse studenten die teruggeroepen worden naar hun land, zijn dezelfde regels van toepassing. ‘Maar de concrete uitvoering ervan en vooral de afdwingbaarheid zodra ze in het buitenland zitten, lijkt mij minder evident’, aldus nog Katelijne D’Hauwers. Studenten die aan de VUB studeren en een kamer van de universiteit huren, kregen enkele dagen geleden geen keuze. Ze werden verplicht om hun kot te verlaten. De vraag is gerezen of hier een compensatie voor zou komen. Maar Sicco Wittermans, de woordvoerder van de VUB, liet ons weten dat daarover nog geen beslissing is genomen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud