Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Verbouw een woning met uw aanvullend pensioen

In plaats van een klassiek woonkrediet af te sluiten kunt u ook uw aanvullend pensioen inzetten om een huis of appartement te renoveren.
©BELGA

1. Neem een voorschot op uw aanvullend pensioen

Een aanvullend pensioen wordt doorgaans pas uitgekeerd als u met pensioen gaat. U kunt echter een voorschot erop nemen voor de aankoop, bouw, herstelling of verbouwing van een onroerend goed. Elk type onroerend goed (grond, gezinswoning, tweede verblijf…) komt in aanmerking, op voorwaarde dat het in de Europese Economische Ruimte ligt. Voor de aankoop van alleen maar de blote eigendom kunt u deze techniek níét gebruiken.

65
procent
Meestal kunt u maar maximaal 65 procent van wat u al bijeenspaarde in uw groepsverzekering opnemen als voorschot voor de aankoop van vastgoed.

De benaming ‘voorschot’ is eigenlijk misleidend: de pensioeninstelling zal u immers geen deel van uw aanvullend pensioen uitbetalen, maar zal u het bedrag lenen. De al opgebouwde pensioenreserves blijven bij de pensioeninstelling op uw rekening staan.

Een voorschot opnemen is alleen mogelijk als het pensioenreglement dat zo stipuleert. Neemt u een voorschot op, dan moet u enkele afspraken maken met uw pensioeninstelling. Die worden vastgelegd in een ‘voorschotakte’.

Welk bedrag kunt u opnemen?

Het bedrag is doorgaans beperkt tot 65 procent van wat u al bijeenspaarde in uw groepsverzekering (de zogenaamde verworven reserve). Sommige instellingen hanteren ook een minimumbedrag, bijvoorbeeld 2.500 of 5.000 euro.

Als u alleen de blote eigendom van een pand wilt kopen, kunt u géén voorschot vragen op uw groepsverzekering.

Hoeveel rente moet u betalen?

Aangezien u het bedrag ‘leent’ van uw pensioeninstelling, moet u intresten betalen op het voorschot. De tarieven hier liggen meestal 0,75 tot 1 procent boven de opbrengst van uw aanvullend-pensioenplan. Bij sommige verzekeraars verliest u ook de winstdeelname van uw groepsverzekering. De betaalde intresten kunt u wel fiscaal inbrengen in de personenbelasting.

U kunt kiezen uit drie formules om de intresten te betalen.

Voorbeeld

Omdat u uw badkamer wilt vernieuwen, vraagt u op uw 60ste een voorschot van 10.000 euro op uw aanvullend pensioen. De pensioeninstelling rekent daarvoor een rente aan van 3 procent.

Kiest u ervoor om de intresten periodiek te betalen, dan moet u in totaal 1.500 euro intresten neertellen: jaarlijks 300 euro gedurende 5 jaar. Die intresten kunt u elk jaar fiscaal in mindering brengen. Als u met pensioen gaat en tegen dan het voorschot nog niet hebt terugbetaald, zal de pensioeninstelling uw aanvullend pensioen met 10.000 euro verminderen.

Opteert u voor een intrestkapitaliserend voorschot, dan wordt de jaarlijkse intrest als volgt berekend:

  • Jaar 1: 3% op 10.000 euro = 300 euro
  • Jaar 2: 3% op 10.300 euro = 309 euro
  • Jaar 3: 3% op 10.609 euro = 318,27 euro
  • Jaar 4: 3% op 10.927,27 euro = 327, 81 euro
  • Jaar 5: 3% op 11.255, 09 euro = 337,65 euro

Als u op uw 65ste met pensioen gaat en tegen dan het voorschot nog niet hebt terugbetaald, zal de pensioeninstelling uw aanvullend pensioen verminderen met 11.592,73 euro (= 10.000 euro voorschot + 1.592,73 euro intresten). Die 1.592,73 euro intresten kunt u dan fiscaal in mindering brengen.

Opteert u voor een intrestvrij voorschot, dan hoeft u vanzelfsprekend geen intresten te betalen. Maar het bedrag van 10.000 euro dat u opnam als voorschot zal niet langer de (eventueel gewaarborgde) rente opleveren die uw groepsverzekering biedt op de opgebouwde reserves. Tot 2016 bedroeg dat gegarandeerd rendement 3,25 procent, tegenwoordig is dat 1,75 procent. Omdat u geen intresten betaalt, kunt u die ook niet fiscaal in mindering brengen.

1. U betaalt de intresten periodiek

Op het toegestane voorschot betaalt u jaarlijks een rentebedrag. U hebt de keuze tussen een vaste en een variabele intrestvoet.

In dit geval behoudt u het rendement op de volledige pensioenreserve, ook op het deel dat u opnam als voorschot.

2. U betaalt de intresten terug op het eind

Ook hier behoudt u het rendement op de volledige pensioenreserve, zelfs op het deel dat u opnam als voorschot.

Bij een ‘intrestkapitaliserend voorschot’ hoeft u de intresten op het voorschot tijdens de looptijd van uw aanvullend pensioen niet letterlijk te betalen. Ze worden bij de uitbetaling van het aanvullend pensioen of bij de vervroegde terugbetaling van het voorschot verrekend, samen met het bedrag van het voorschot.

Het berekenen van de te betalen intresten gebeurt op vaste tijdstippen (jaarlijks, maandelijks…) via een systeem van kapitalisatie. Dat wil zeggen dat er niet alleen intrest wordt aangerekend op het bedrag van het voorschot, maar ook op het bedrag van de intresten die in het verleden al verschuldigd waren (intrest op intrest).

3. U kiest voor een intrestvrij voorschot

Het verschil met het intrestkapitaliserend voorschot is dat het bedrag van het voorschot hier niet aangroeit. Nadeel is dat u geen rendement meer krijgt binnen uw groepsverzekering op uw opgenomen voorschot.

Wanneer moet u het voorschot terugbetalen?

U kunt het voorschot op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Het deel van het voorschot dat nog niet is terugbetaald als u uw aanvullend pensioen ontvangt, wordt afgehouden van het pensioenkapitaal.

In één geval bent u verplicht om het voorschot terug te betalen: als het vastgoed waarvoor u een voorschot had gevraagd uit uw vermogen verdwijnt.

Is dit voordeliger dan een hypothecair krediet?

Alles hangt af van de marktrente voor woonkredieten in vergelijking met het rendement dat de groepsverzekering biedt. Tot 2016 bedroeg het gegarandeerd rendement op groepsverzekeringen 3,25 procent, sindsdien is dat 1,75 procent. Voor de opname van een voorschot rekenen maatschappijen meestal een kost aan van 0,75 tot 1 procent boven op die gegarandeerde rente. Met de lage marktrentes is de kans groot dat u voordeliger kunt lenen bij de bank.

Kunt u daarentegen geen banklening krijgen, dan is een voorschot wel het overwegen waard. Hetzelfde geldt als uw aanvullend pensioen een zeer laag rendement biedt of als uw groepsverzekering bijna op einddatum komt. Het kapitaal is via het voorschot immers snel beschikbaar en er zijn geen notaris- of hypotheekkosten verschuldigd.

2. Gebruik het als waarborg voor uw woonkrediet

Als u uw aanvullend pensioen als waarborg gebruikt voor uw woonkrediet vormt het een alternatief voor de schuldsaldoverzekering. Dat kan natuurlijk alleen als het bedrag van het aanvullend pensioen voldoende hoog is in vergelijking met het bedrag dat u leent voor de aankoop.

Het voordeel is dat u de kosten van de schuldsaldoverzekering – die oplopen naarmate u ouder wordt – uitspaart en dat u ook geen medische tests moet ondergaan. Als u zou overlijden vóór de lening is afbetaald, schrijft de groepsverzekeraar het nog openstaande saldo van de lening over op rekening van de bank.

3. Stel er uw woonkrediet opnieuw mee samen

In dit geval sluit u bij uw bank een bulletkrediet af voor de aankoop van uw vastgoed. Met een bulletkrediet betaalt u tijdens de looptijd geen kapitaal af, alleen intresten. En zelfs die intresten kunt u laten ‘oprenten’, zodat u ze pas op het eind hoeft te betalen.

Wist u dat?

Momenteel is het niet zo interessant om een voorschot te vragen op uw aanvullend pensioen. Met de huidige lage marktrentes kunt u wellicht voordeliger lenen bij de bank.

De eindvervaldag van dat krediet laat u gelijklopen met het moment waarop uw aanvullend pensioen wordt uitbetaald. Let wel: sinds 2015 kan het aanvullend pensioen alleen nog worden uitgekeerd als u uw wettelijk pensioen opneemt. De einddatum van de lening moet u daar dus op afstemmen.

Het voordeel in vergelijking met het voorschot is dat u meer kunt lenen dan wat u al hebt opgebouwd als reserves in het pensioenplan. Dat is zeker het geval als uw groepsverzekering nog niet lang loopt, waardoor de opgebouwde pensioenreserve beperkt is. Vaak ligt de interestvoet van een bulletkrediet ook lager dan de interest die u moet betalen op de rente bij een voorschot op uw groepsverzekering. Daartegenover staat wel dat u notaris- en hypotheekkosten zult moeten betalen op dat bulletkrediet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud