Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Waarop letten als u uw woonkrediet herfinanciert?

Het aantal kredietnemers dat hun lening herfinanciert bij een andere bank zit opnieuw in de lift. Met welke kosten moet u dan rekening houden?
©BELGA

B ij een herfinanciering heronderhandelt u het tarief van uw woonkrediet. Door een nieuwe lening af te sluiten tegen een goedkoper tarief zult u aan het einde van de rit minder rente op uw krediet hebben betaald. U kunt uw lening herfinancieren bij uw huidige bank of bij een andere. In dat geval komen er extra kosten bij kijken. Als u beslist van bank te veranderen, moet het renteverschil groot genoeg zijn om die extra kosten te compenseren. Ook de resterende looptijd van de lening moet voldoende lang zijn om een herfinanciering interessant te maken.

Vorig jaar noteerde de Beroepsvereniging van het Krediet 37.570 externe herfinancieringen (waarbij u van bank verandert), een stijging met 6,5 procent tegenover het jaar voordien. Ook in 2019 waren er meer externe herfinancieringen (+33%).

Negatieve marktrente

Een reden voor de heropleving van de voorbije twee jaar is niet ver te zoeken. De marktrente, waarop het tarief van uw krediet gebaseerd is, is in die periode gedaald tot onder nul (-0,28%). Banken hebben die daling niet volledig gevolgd in hun tarieven, maar voor heel wat kredietnemers bleek herfinancieren toch interessant.

Met welke kosten moet u rekening houden? Allereerst is er de wederbeleggingsvergoeding. Die betaalt u sowieso, ongeacht of u van bank verandert of niet. Die bedraagt drie maanden rente. Daarnaast rekent de bank u doorgaans dossierkosten aan. Die zijn wel geplafonneerd op maximaal 50 procent van de dossierkosten van een initiële (nieuwe) lening als u dat jaar maar één keer herfinanciert. ‘Het is bij wet verboden bij een herfinanciering extra kosten te vragen’, zegt Joni Soutaer, notaris en woordvoerster van Notaris.be.

37.570
Vorig jaar noteerden de banken 37.570 externe herfinancieringen.

Blijft u bij uw huidige bank, dan zijn de kosten bij een herfinanciering beperkt tot wat hierboven staat. Verandert u van bank, dan ligt dat anders en is de tussenkomst van een notaris vereist. ‘Als u van bank verandert, moet de hypotheek worden ingeschreven op naam van de nieuwe bank. Alleen een notaris kan een akte van hypotheek of hypothecaire volmacht maken’, zegt Soutaer.

Eerst wordt de oude hypotheek geschrapt. Voor die zogenaamde handlichting moet u rekenen op zowat 1.000 euro. Daarna wordt de nieuwe hypotheek ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid, de nieuwe naam voor het hypotheekkantoor. Ook daar zijn kosten aan verbonden. Denk aan de registratiebelasting (1%), hypotheekkosten, administratieve kosten, het ereloon van de notaris en btw. Voor een lening van 150.000 euro moet u rekenen op 4.350 à 4.700 euro aan herfinancieringskosten. Samen met de wederbeleggingsvergoeding en de handlichtingskosten komt u al snel aan 6.000 à 7.000 euro kosten voor een herfinanciering bij een andere bank.

Sloot u een krediet af dat deels gewaarborgd is door een hypothecair mandaat, dan liggen de kosten lager. Zo’n volmacht wordt niet ingeschreven in het hypotheekkantoor, maar er zijn wel administratieve kosten aan verbonden.

‘We stellen altijd eerst een interne herfinanciering voor aan de kredietgever’, zegt Renaat Acke van de kredietadviseur Hypotheekwinkel.be. ‘Maar daar is meestal weinig appetijt voor, want banken geven dan zelden een tarief dat op het niveau ligt van een dossier via externe herfinanciering.’

Verandert u van bank, dan is de tussenkomst van een notaris vereist.

‘Bij een externe herfinanciering is het mogelijk dat je je vrijheid herwint door te kiezen voor een kredietgever die bijvoorbeeld geen zichtrekening en een bijbehorende loondomiciliëring vraagt.’

Als u opnieuw een schuldsaldoverzekering afsluit, gebeurt dat aan uw huidige leeftijd. De prijs van zo’n verzekering neemt toe naarmate u ouder wordt. ‘Maar mogelijk kunt u door van bank te veranderen en te kiezen voor een speler die geen voorwaarden oplegt ook op zoek gaan naar een goedkopere schuldsaldoverzekering en een betere brandpolis. Ook dat kunnen hetzij kosten, hetzij besparingen zijn.

Nog dit: de fiscus beschouwt een herfinanciering niet als een nieuwe lening. Genoot uw krediet van de Vlaamse woonbonus, die vorig jaar werd geschrapt, dan blijft dat ook zo na een herfinanciering.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud