Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat als plaatsbezoeken verboden zijn

De coronamaatregelen laten zich ook in de vastgoedsector voelen. Plaatsbezoeken zijn verboden. Wat als u onlangs een makelaar in de arm nam om uw woning te verkopen of net een compromis tekende?
Advertentie
©Jonas Lampens

Blijf in uw kot. Dat geldt ook voor vastgoedmakelaars en notarissen. Sinds deze week zijn plaatsbezoeken niet meer toegestaan. Ook virtuele bezoeken, waarbij u met een VR-bril vanuit uw luie zetel een rondleiding in een woning vanop afstand krijgt, kunnen niet. Dat maakt het kopen en verkopen van woningen de facto niet meer mogelijk. Want er is niemand die een huis of appartement koopt zonder het in het echt gezien te hebben. 

Bovendien mogen geen energieprestatiecertificaten (EPC) meer worden opgemaakt. Zo’n EPC, dat een plaatsbezoek vereist, geeft weer hoe energiezuinig uw woning is. Het document is verplicht als u een zoekertje wilt plaatsen. Dat maakt dat makelaars in sommige gevallen geen woningen meer te koop kunnen zetten. Een EPC is 10 jaar geldig, maar als die periode verstreken is, moet u een nieuw laten opmaken.

Wie nu een woning wil kopen of verkopen, moet geduld oefenen. Hoeveel is voorlopig niet duidelijk. Wat als u recentelijk een makelaar in de arm nam om uw woning te verkopen? ‘Doordat de vastgoedmakelaar bepaalde essentiële taken in het kader van de bemiddelingsopdracht door de coronamaatregelen niet kan uitvoeren, moet het mogelijk zijn de bemiddelingsopdracht tijdelijk op te schorten’, klinkt het bij de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB), de sectorfederatie van de vastgoedmakelaars.

2
maanden
De termijn voor de ondertekening van koopaktes bij de notaris wordt met twee maanden verlengd.


Dat betekent niet dat het contract verbroken wordt, en u dus op zoek kunt gaan naar een andere makelaar. Zeker niet als u een exclusiviteitscontract ondertekende, waarbij u zich aan één makelaar bindt om uw woning te verkopen. De verwachting is dat als de coronamaatregelen opgeheven worden het contract weer herneemt, en de exclusiviteitsperiode navenant wordt verlengd.

‘Het probleem is dat we niet weten hoelang de maatregelen duren’, zegt CIB-woordvoerder Kristophe Thijs.

De overheden in ons land nemen intussen maatregelen om de coranaperiode te kunnen overbruggen. Zo krijgen notarissen van de Vlaamse overheid extra tijd voor het verlijden van notariële aktes. Normaal moeten koopaktes binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis bij de notaris ondertekend worden. Dan is ook de registratiebelasting verschuldigd. Die termijn wordt met twee maanden verlengd, omdat de maatregelen ook gevolgen hebben voor de notarissen. Fysieke contacten worden zo veel mogelijk vermeden, en de ondertekening van niet-dringende aktes wordt uitgesteld.

Kredietvoorwaarden verlengd

Maar hoe zit het met de kredietvoorwaarden van uw bank als de ondertekening van de akte wordt uitgesteld? Wie een hypothecaire lening afsluit, neemt die centen niet onmiddellijk op. Het is pas bij de ondertekening van de akte dat het geld aan de verkopers overhandigd wordt. De voorwaarden van een hypothecaire lening zijn evenwel niet onbeperkt geldig.

Zodra u de lening afgesloten hebt, hebt u vier maanden om dat geld op te nemen. In overleg met de bankenfederatie Febelfin is afgesproken dat banken een verlenging van de kredietvoorwaarden met twee maanden zullen toestaan, zodat woonkredieten niet komen te vervallen, en vermeden wordt dat u een nieuwe lening moet afsluiten.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt aan maatregelen om oplossingen te zoeken voor een mede-eigendom, zoals bijvoorbeeld een appartementsgebouw. Door de coronacrisis kunnen geen algemene bewonersvergaderingen plaatsvinden en dus ook geen beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld over de verlenging van het mandaat van de syndicus. Die staat in voor het beheer van de gemeenschappelijke delen.

Voor de huurmarkt werkte Vlaams minister van Financiën en Wonen Matthias Diependaele (N-VA) een aantal regels uit. Zo kunt u met de verhuurder overeenkomen om de betaling van een deel van de huur uit te stellen als u tijdelijk werkloos bent.


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud