Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat als uw nieuwbouwwerf stilligt?

Nieuwbouwprojecten zouden tot een half jaar vertraging oplopen als gevolg van de coronalockdown. Wat als er niet kan worden voortgewerkt aan uw woning?

Door de lockdown en de noodzaak van social distancing liggen heel wat bouwwerven stil. Daardoor kan de afgesproken datum van oplevering van uw nieuwbouwproject in het gedrang komen. Uit een rondvraag van De Tijd blijkt dat er in veel gevallen een vertraging van drie tot zes maanden is.

ik bouw

Bij het bouwen van een huis komt heel wat kijken. Hier vindt u alles wat u moet weten over de verplichtingen van de architect, de aannemer, premies en kosten.

Dat kan de verhuisplannen van veel Belgen in de war sturen. De extra kosten verhalen op de aannemer is niet eenvoudig. Wie koopt op plan is beschermd door de wet-Breyne, die bepaalt dat de aannemer een boete moet betalen bij laattijdige oplevering. Die schadevergoeding moet in het contract staan. In een ideale wereld vraagt u als koper een schadevergoeding die op maandbasis minstens overeenkomt met de huurwaarde van het pand.

Overmacht

Maar de meeste contracten stipuleren ook dat bij overmacht de oplevertermijnen automatisch verlengd worden. In bewoonde woningen mogen aannemers alleen dringende herstellingen uitvoeren. In onbewoonde woningen - zoals nog op te leveren nieuwbouwwoningen - mag alleen gewerkt worden als de veiligheidsvoorschriften van de coronamaatregelen gerespecteerd worden.

‘Die risicoanalyse maken we werf per werf. De regel om op elk moment 1,5 meter social distancing te respecteren levert praktische moeilijkheden op. Onze bedrijven doen er alles aan om te kunnen doorwerken. Maar als het echt niet lukt, rekenen we op de goodwill van de klant', liet Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, eerder al optekenen. ‘Door de veiligheidsvoorschriften zal de heropstart sowieso trager verlopen en moeten we vaak ook extra kosten maken.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud