Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Welke isolatieplicht hebt u als eigenaar van een huurpand?

Bezit u een huurhuis, dan gaat u vandaag al in de fout als dat nog geen dakisolatie of dubbel glas heeft. U kunt er dan beter meteen werk van maken, het liefst voor uw huurders ongemakkelijk worden omdat ze zich door de explosie van de energieprijzen arm stoken.
Advertentie
©Amber Beckers

De hoge energieprijs is het gespreksonderwerp bij uitstek. Ontsnappen aan de prijsstijgingen is in de meeste gevallen niet mogelijk. Een goede isolatie van de woning wordt dan des te belangrijker omdat dat de enige manier is om de verwarmingsfactuur enigszins in toom te houden. Huurders zullen meer dan ooit aandacht hebben voor de isolatie van hun woning.

Als eigenaar van een huurwoning kunt u er beter alles aan doen opdat uw huurder niet naar de gemeente stapt om zijn beklag te doen over de gebrekkige isolatie van de woning. In dat geval zit u als verhuurder meteen op de strafbank en riskeert u dat uw pand onbewoonbaar wordt verklaard.

Isolatienormen

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse dakisolatienorm van kracht. Die bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over een minimum aan dakisolatie moeten beschikken. Dat betekent dat uw isolatie een R-waarde van minstens 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) moet hebben, wat overeenkomt met een isolatiedikte van 3 à 4 centimeter. Een geïsoleerde zoldervloer op een onverwarmde en onbewoonde zolder geldt ook als een geïsoleerd dak. Daarnaast moeten alle huurwoningen dubbele beglazing hebben.

Sinds begin 2020 kunnen woningen die niet aan de isolatienormen voldoen on- bewoonbaar worden verklaard. In principe geldt dat voor alle woningen in Vlaanderen, maar de bestraffing focust in eerste instantie op de verhuurmarkt. In een eigen woning die niet goed geïsoleerd is, mag u blijven wonen. Het enige gevolg is dat u veel meer aan verwarming uitgeeft dan nodig is.

Strafpunten

Voor huurwoningen die niet goed geïsoleerd zijn werden tot eind 2020 strafpunten uitgedeeld. Het ontbreken van dakisolatie leverde meteen 15 strafpunten op, wat voldoende was om de woning onbewoonbaar te verklaren. Sinds 1 januari 2021 is het strafpuntensysteem afgeschaft en worden de gebreken in drie categorieën opgedeeld.

Geen dakisolatie levert 15 strafpunten op, voldoende om een huurwoning onbewoonbaar te verklaren.

Een huurwoning die in categorie II belandt komt op een lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Die inventaris dient als basis voor een gemeentelijke of Vlaamse heffing. Om de woning weer op de huurmarkt te kunnen aanbieden, moet de eigenaar werken uitvoeren die de woning op korte termijn conform de voorschriften maken. Wie dat niet doet, krijgt straffen zoals een jaarlijkse heffing of een strafrechtelijke handhaving.

Voor een flatgebouw krijgen alle appartementen een negatieve beoordeling als dakisolatrie ontbreekt, dus niet alleen voor de flats die net onder het dak liggen. Dat betekent in principe dat ook de andere appartementen in het gebouw ongeschikt kunnen worden verklaard als een appartement onder het dak ongeschikt wordt verklaard.

Premies

Soms kunt u een premie krijgen om de isolatiewerken uit te voeren. Om in aanmerking te komen voor een huur- en isolatiepremie mag de huurprijs maximaal 524,19 euro of 574,19 euro in de centrumsteden bedragen, of moet de woning worden verhuurd aan een gezin dat behoort tot een kwetsbare doelgroep: beschermde afnemers, huishoudens met een budgetmeter, prioritaire doelgroepen bij de energieleningen en huurders bij een sociaal verhuurkantoor, lokaal bestuur of OCMW.

574
euro
Om een isolatiepremie te krijgen mag de huurprijs van een woning in een centrumstad maximaal 574,19 euro per maand bedragen.

De huur- en isolatiepremie is er voor dakisolatie, hoogrendementsglas en spouwisolatie. Voor dakisolatie geldt een premie van 20 euro per vierkante meter, met een maximum van 50 vierkante meter. Voor het hoogrendementsglas wordt een premie van 85 euro per vierkante meter gegeven met een maximum van 15 vierkante meter. De spouwisolatie levert een premie van 12 euro per vierkante meter op met een maximum van 65 vierkante meter.

De jongste jaren gaan de aanvragen voor de huur- en isolatiepremie in stijgende lijn. In 2017 waren er dat nog maar 783, in 2020 al 1.146. Ruim meer dan de helft van de aanvragen was het afgelopen jaar bedoeld voor dakisolatie, maar de aanvragen voor hoogrendementsglas nemen van jaar tot jaar toe. De premie voor spouwmuurisolatie bedraagt slechts een fractie van het totaal aantal aanvragen.

Als u niet in aanmerking komt voor de huur- en isolatiepremie, zijn er nog andere premies van de Vlaamse overheid. Die moet u aanvragen bij de netbeheerder Fluvius.

Bij bepaalde energiebesparende investeringen kan de huurprijs worden opgetrokken.

Voor het isoleren van een bestaande woning kunt u een premie krijgen van Fluvius. De werken moeten wel door een aannemer worden gedaan. Voor de spouwmuurisolatie en de vloerisolatie bedraagt de premie respectievelijk 5 en 6 euro per vierkante meter. Dak- of zoldervloerisolatie levert u een premie van 4 euro per vierkante meter op.

Huurprijs

Als u energiebesparende investeringen aan uw huurpand hebt gedaan, kan de huurprijs worden herzien. Maar er is een belangrijke beperking. Als de energiebesparende investeringen noodzakelijk waren om het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit, is een huurprijsherziening niet mogelijk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud