Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wie voortuin wil verharden, heeft een vergunning nodig

Wie overweegt een vrachtwagen kiezelstenen te laten leveren om zijn voortuin te verharden, informeert het best eerst bij zijn gemeente. De kans is groot dat een vergunning verplicht is.
©Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

In het voorjaar moesten in Lier een dertigtal voortuinen opnieuw onthard worden. De bewoners hadden hun voortuin laten betegelen of er kiezels laten leggen om een extra parkeerplek voor de deur te creëren. Maar dat mag niet zomaar.

‘Het verharden van een voortuin is principieel vergunningsplichtig’, zegt Brigitte Borgmans, de woordvoerster van het Vlaams Departement Omgeving. ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) omschrijft het aanleggen van een verharding als een constructie en bepaalt dat voor de aanleg van een constructie een omgevingsvergunning is vereist. Het creëren van een extra parkeerplaats is een goed voorbeeld. Op de vergunningsplicht zijn wel enkele vrijstellingen voorzien.’

Zo zijn verhardingen naar de voordeur van maximaal 1,5 meter breed en naar de garage van maximaal 3 meter breed onder voorwaarden vrijgesteld. De garage moet uiteraard vergund zijn. Ook de aanleg van niet-overdekte constructies zoals terrassen, tuinpaden, zwembaden of -vijvers, op de grond geplaatste zonnepanelen, gemetste barbecues en een propaangastank zijn onder voorwaarden vrijgesteld van de vergunningsplicht. Die voorwaarden hebben te maken met onder andere de totale oppervlakte en de ligging tegenover de perceelgrens.

Ook verhardingen met waterdoorlatende kiezelstenen of grind vallen onder de vergunningsplicht.
BRIGITTE BORGMANS
Vlaams Department Omgeving

De vrijstellingen, die te raadplegen zijn op omgevingsloketvlaanderen.be, kunnen echter herroepen worden. De gemeente of het gewest kan bepaalde verboden opnemen in omgevingsvergunningen, verkavelingsvergunningen, een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een bijzonder plan van aanleg (BPA). De slotsom is dat de burger zich in alle omstandigheden beter eerst informeert. ‘Het gaat om een complexe materie. Het is daarom aangewezen om inlichtingen in te winnen bij de gemeente. De situatie kan voor elk perceel anders zijn’, zegt Borgmans.

Doorsijpelen

Dat zo streng wordt toegezien op de verharding van een voortuin heeft te maken met waterdoorsijpeling en het steeds lagere peil van het grondwater. Hoe meer verharding, hoe minder water doorsijpelt en in het grondwater terechtkomt. Velen denken dat het probleem opgelost is door te kiezen voor waterdoorlatende verharding zoals kiezelstenen, grind of grasdallen. Maar dat is niet zo.

De verharding van groene zones wordt ook ontmoedigd omdat zulke zones het straatbeeld aangenamer maken en de lucht zuiveren. Daarom valt ook de verharding met kiezelstenen of grind onder de vergunningsplicht. Ook een heraanleg van een bestaande verharding kan trouwens onderworpen zijn aan een vergunning.

Wie beslist de regels te negeren, moet controles vrezen, klinkt het. ‘Er gebeuren lokaal controles’, zegt Borgmans. ‘Soms zijn het spontane controles, soms vinden ze plaats na klachten. Een voortuin verharden kan tot wrevel bij de buren leiden. Ook het milieubewustzijn kan aan de basis van een klacht liggen. Mensen worden daar steeds attenter op’, zegt Borgmans.

De controles vinden meestal op gemeentelijk niveau plaats. Wat als u daarbij tegen de lamp loopt? Als de verharding in de voortuin alleen via een omgevingsvergunning mag worden uitgevoerd en die niet voorhanden is, dan is sprake van een stedenbouwkundig misdrijf. ‘De lokale ambtenaar of de politie kan optreden en een aanmaning geven om de overtreding ongedaan te maken. Dat kan door de situatie te regulariseren of in de oorspronkelijke toestand te herstellen. Ook kan een proces-verbaal worden opgesteld’, zegt Borgmans.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud