Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Zomaar in een hoeve gaan wonen mag niet

Hebt u uw oog laten vallen op een charmante hoeve? U mag er alleen gaan wonen als u een vergunning voor een functiewijziging aanvraagt. Achteraf regulariseren kan niet.
Advertentie
©Photo News

Op zoek naar rust en ruimte op het platteland? Gaan wonen in een voormalige boerderij of een hoeve kan de ultieme droom zijn. Maar als u geen landbouwactiviteiten uitoefent, kan dat niet zonder meer. Voor u er uw intrek mag nemen, moet u een vergunning voor een functiewijziging van een landbouwerswoning naar een residentiële woning aanvragen. Ook als u geen werken aan de woning uitvoert.

Voorwaarden

Zo’n functiewijziging kan alleen als een aantal voorwaarden vervuld zijn. Zo mag het gebouw niet verkrot zijn en moet het vergund zijn, ook wat betreft de functie. De hoeve mag niet gelegen zijn in recreatie- of ruimtelijk kwetsbaar gebied (onder andere bos-, bron-, overstromings- en natuurgebied). Een functiewijziging kan wel voor hoeves in park- en agrarisch gebied met ecologisch belang of economische waarde.

Een regulariserende omgevingsvergunning aanvragen is niet mogelijk. Dat kan tot problematische situaties leiden.
Brigitte Borgmans
Woordvoerster Vlaams Departement Omgeving

De voormalige landbouwerswoning moet worden gebruikt om er met één gezin te wonen, een meergezinswoning kan niet. De bijbehorende gebouwen mogen niet afgesplitst worden van de woning en moeten dienen als bijgebouwen.

Een vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Doorgaans is de gemeente bevoegd voor de behandeling ervan. ‘Voor zulke functiewijzigingen wordt vaak een vergunning verleend’, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster van het Vlaams Departement Omgeving.

Het kan even duren voor u de vergunning op zak hebt. Binnen 30 dagen nadat de bevoegde dienst uw aanvraag ontvangen heeft, krijgt u een ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring.

Nadien volgt de beslissingstermijn: 60 dagen als er geen openbaar onderzoek vereist is en 105 dagen als dat wel moet. Tijdens een openbaar onderzoek kan iedereen het dossier inkijken en opmerkingen of bezwaren formuleren.

Vervolgens moet u de bekendmaking van de beslissing aanplakken. De functiewijziging is rond als u binnen 35 dagen niet op de hoogte bent gebracht van een administratief beroep.

Sanctie

Als u in een hoeve of landbouwerswoning gaat wonen zonder zo’n vergunning is dat een bouwmisdrijf. ‘Het is niet mogelijk een regulariserende omgevingsvergunning aan te vragen. Dat kan tot problematische situaties leiden’, zegt Borgmans. Regularisatie kan niet omdat het gebouw bij de aanvraag vergund moet zijn, wat niet meer het geval is als u er woont. ‘De enige mogelijkheid is dan dat de bewoning volledig wordt stopgezet. Uw gezin moet verhuizen, de domicilie moet verplaatst worden en de nutsvoorzieningen opgezegd worden. Pas als de oorspronkelijke toestand hersteld wordt, kunt u een vergunning aanvragen’, zegt Borgmans.

Een functiewijziging kan alleen voor hoeves die een eengezinswoning worden.

Een bevoegde verbalisant van de gemeente of het gewest kan, net als de politie, vaststellen dat u niet de nodige vergunning hebt. Ook een andere burger kan een klacht indienen. U kunt een aanmaning krijgen om de functiewijziging ongedaan te maken. Er kan ook een proces-verbaal worden opgesteld. ‘Dat kan leiden tot een strafrechtelijke sanctie of een bestuurlijke geldboete. Daarnaast kunnen de stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester een herstel vragen’, zegt Borgmans.

Dat kan bestaan uit (een combinatie van) een staking van het strijdige gebruik, het betalen van een meerwaardeboete, het uitvoeren van aanpassingswerken of een herstel in de oorspronkelijke staat als u werken hebt uitgevoerd.

Verbouwingen

Niet alleen voor een functiewijziging maar ook voor verbouwingen moet u een vergunning aanvragen. Hoeves die residentieel bewoond worden, zijn zonevreemd en dan gelden specifieke regels.

Onderhoudswerken mag u altijd uitvoeren, ook zonder vergunning. Denk maar aan het vervangen van dakpannen, ramen en vloeren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud