Netto Het antwoord op al uw geldvragen

4 alternatieven voor de cash van uw zaak

Net als de spaarders worden ook de ondernemers geconfronteerd met nulrentes op de cash van hun zaak. Wie meer rendement wil, moet ofwel flexibiliteit, ofwel veiligheid opgeven.
©BELGAIMAGE

Banken maken doorgaans een onderscheid tussen zichtrekeningen die bestemd zijn voor particulieren en rekeningen die bestemd zijn voor vrije beroepen en ondernemingen. Ook op het vlak van spaarrekeningen is er een onderscheid. Zo zijn de spaarboekjes voor ondernemingen niet-gereglementeerd, waardoor ze niet verplicht zijn de wettelijke minimumrente van 0,11 procent te bieden.

Daardoor maakt het voor ondernemingen nauwelijks uit of ze die cash op een zicht- of op een spaarrekening zetten. Op beide rekeningen geldt bij de meeste banken een nulrente. Verschillende banken hanteren voor grote bedragen zelfs negatieve rentes.

De eerste vraag die een ondernemer zich moet stellen, is hoeveel geld liquide moet blijven.
Stefan Van Peteghem
Bank Van Breda

Met een oplopende inflatie is ook voor bedrijven de vraag wat de alternatieven zijn. ‘De eerste vraag die een ondernemer zich moet stellen, is hoeveel geld liquide moet blijven voor de dagelijkse bedrijfsuitvoering of investeringsplannen op korte of langere termijn’, zegt Stefan Van Peteghem van Bank Van Breda. ‘Als de gelden altijd beschikbaar moeten zijn, zijn er weinig zinvolle alternatieven. There is no magic.’ Zijn er wel mogelijkheden om flexibiliteit of veiligheid op te geven en zijn de fiscale voordelen voor pensioenopbouw uitgeput, dan bieden banken nog een aantal alternatieven.

1. Tak26

Met een tak26-product bindt een bedrijf niet in op veiligheid, maar wel op flexibiliteit. Tak26-producten zijn vergelijkbaar met een tak21-verzekering omdat ze een gegarandeerd rendement en een winstdeelname opleveren. Het gaat om kapitalisatiecontracten die geen tussentijdse rente uitkeren, maar het kapitaal en de opgebouwde rente op eindvervaldag uitkeren. Looptijden kunnen verschillen, maar doorgaans bedragen ze acht jaar of langer. Sommige contracten bieden de mogelijkheid tussentijds een bepaald gedeelte van de belegging op te vragen.

Hoewel tak26 onder de verzekeringswetgeving valt, is het geen verzekeringsproduct met begunstigde en verzekerde. Dat biedt het voordeel dat de onderneming geen premietaks moet betalen.

Door de veiligheid van de rendementsgarantie leveren tak26-producten geen torenhoge rendementen op, maar ligt het rendement doorgaans wel boven de inflatie. In 2020 leverden de tak26-producten bij BNP Paribas Fortis een globaal brutorendement van 1,70 procent op.

2. TaxShelter

Ondernemingen die bereid zijn meer risico te nemen, kunnen kiezen voor de taxshelter. Verschillende banken bieden bedrijven de mogelijkheid te investeren in de Belgische filmindustrie en de podiumkunsten. Het geïnvesteerde bedrag geniet een fiscale vrijstelling van 421 procent (aanslagjaar 2021). Daardoor betaalt de onderneming minder belastingen op de winst. De voorwaarde is uiteraard wel dat de vennootschap voldoende winst maakt. Vanwege de coronacrisis versoepelde de regering ook de beleggingsvoorwaarden.

Het geïnvesteerde kapitaal levert, na een termijn van maximaal 18 maanden, een maximaal rendement op dat bij wet is vastgelegd op de Euribor 12 maanden - vandaag ongeveer minus 0,5 procent - vermeerderd met 4,5 procentpunten. Uiteraard is deze investering niet vrij van risico’s en riskeert u dus kapitaalverlies.

Belfius werkt voor de taxshelter samen met Casa Kafka Pictures, BNP Paribas Fortis heeft een eigen Film Finance-fonds.

3. DBI-bevek

De DBI-bevek is een beleggingsfonds dat uitsluitend in aandelen belegt. Een belegging in het fonds is fiscaal voordelig voor ondernemingen. Ze betalen geen vennootschapsbelasting op de dividenden die de fondsen uitkeren en worden niet belast op de meerwaarde. De minwaarden zijn niet aftrekbaar. Om een DBI-statuut te krijgen, mogen de fondsen alleen in aandelen beleggen van bedrijven die al een normaal belastingregime hebben ondergaan. De fondsen keren verplicht minstens 90 procent van hun inkomsten uit in de vorm van een dividend.

Verschillende banken bieden de mogelijkheid aan bedrijven om te investeren in de Belgische filmindustrie en podiumkunsten.

De fondsen zitten de voorbije jaren, mede door de stijgende beurzen, in de lift. Elke bank in ons land biedt wel zo’n fonds aan. Samen totaliseren ze al meer dan 3,5 miljard euro onder beheer. ‘Voor vennootschappen die een deel van hun cash op de financiële markten wensen te beleggen, gaat onze voorkeur in eerste instantie uit naar een wereldwijd gespreide DBI-bevek’, luidt het bij Bank Van Breda. ‘Enerzijds omdat aandelen het hoogste rendementspotentieel hebben, anderzijds omdat het DBI-regime het rendement stevig kan ondersteunen.’

Aangezien het om een aandelenbelegging gaat, is een beleggingshorizon van vijf à acht jaar wel aangewezen.

4. Mandaten

Sommige banken werken voor bedrijven ook met beheermandaten die volgens het profiel van de onderneming zijn opgesteld. Belfius biedt een mandaat voor bedragen vanaf 250.000 euro, waarbij een keuze kan gemaakt worden uit zes beleggingsstrategieën naargelang het risicoprofiel. Belfius biedt ook een beheermandaat met een beperking van koersdalingen, onder de naam Belfius Business Portfolio Advanced.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud