Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Ziek tijdens uw vakantie? U kunt die dagen recupereren

Wie tijdens zijn vakantie ziek wordt, kan die dagen sinds begin dit jaar laten omzetten in ziekteverlof en de vakantie nadien recupereren. Maar niet alle vakantiedagen komen in aanmerking.
Wie ziek wordt tijdens zijn vakantie, kan die vakantiedagen omzetten in ziekteverlof. ©ANP XTRA

De zomervakantie is begonnen en dat betekent voor velen een reis naar het binnen- of buitenland. Wordt u ook wel eens ziek tijdens een vakantie? Weet dan dat u die vakantiedagen kan laten omzetten in ziekteverlof, zodat u ze op een later moment kan inhalen.

Wanneer u tot vorig jaar ziek werd tijdens uw vakantie, was dat pech. De eerste afwezigheid telde en kon niet aangepast worden. Maar sinds 1 januari is de Belgische wetgeving veranderd. Sindsdien kunt u dagen waarop u uitziekte, laten omzetten in ziekteverlof. Later kunt u de vakantiedagen recupereren, zoals het Europees Hof van Justitie al in 2009 eiste in een arrest. Er gelden wel enkele strikte verplichtingen.

Advertentie

Wat regelt de wet precies?

Er bestaan verschillende soorten vakantiedagen. In principe heeft een werknemer 20 wettelijke vakantiedagen. Die worden soms aangevuld met bijvoorbeeld adv-dagen, anciënniteitsdagen, recuperatiedagen voor bijvoorbeeld weekendwerk, en verlofdagen aangekocht in het cafetariaplan. Adv-dagen zijn vakantiedagen die u tijdens het jaar opbouwt door meer te werken dan de gemiddelde voltijdse werkweek van 38 uur.

‘Zowel de bestaande als de nieuwe wetgeving regelt enkel de situatie waarbij ziekte overlapt met een wettelijke vakantiedag’, zegt Wim Depondt, juridisch expert bij de hr-dienstverlener Acerta. ‘De wet zegt niets over wat moet gebeuren met extralegale vakantie. Daar beslist de werkgever in principe over. Ik verwacht dat de meeste werkgevers gemakshalve dezelfde regels zullen toepassen als die voor wettelijke vakantiedagen.’

Moet ik een doktersbriefje binnenbrengen?

Wie tijdens zijn vakantie ziek wordt, heeft enkele verplichtingen als hij de vakantiedagen wil laten omzetten in ziekteverlof. ‘U moet onmiddellijk uw werkgever verwittigen. U moet ook vermelden waar u bent, zodat de werkgever de mogelijkheid heeft een controlearts te sturen.’

U kunt de oorspronkelijke vakantieperiode alleen verlengen met de gerecupereerde vakantiedagen als uw werkgever instemt.

Wim Depondt
Juridisch expert bij hr-dienstverlener Acerta
Advertentie

Daarnaast moet u snel een ziekteattest bezorgen aan uw werkgever. ‘Doorgaans bepaalt het arbeidsreglement binnen welke termijn dat moet. Meestal is dat binnen twee dagen, tenzij sprake is van overmacht’, zegt Depondt. ‘Op dat ziekteattest moet de arts minstens twee zaken vermelden: de vermoedelijke duur van de ziekte en of u uw verblijfplaats mag verlaten.’

Als u het ziekte­attest niet tijdig binnenbrengt of als het onvolledig is, kunnen er consequenties zijn. ‘Voor de werknemer vervalt de eventuele loondoorbetaling tijdens de ziekteperiode. De werkgever kan dat loon weigeren tot de werknemer alles in orde brengt’, zegt Depondt. ‘Ook is er geen bewijs dat u effectief ziek bent. Tenzij uw werkgever u op uw woord vertrouwt, kan hij de omzetting van de vakantie- naar een ziektedag weigeren.’

Wat als ik in het buitenland ben?

Ook als u in het buitenland verblijft en ziek wordt, kunt u de vakantiedagen laten omzetten naar ziektedagen zodat u de vakantie later nog tegoed hebt. U moet dan ook aan de verplichtingen voldoen en uw werkgever op de hoogte brengen, uw verblijfplaats doorgeven en een doktersbriefje indienen.

‘De buitenlandse dokter is waarschijnlijk niet op de hoogte van de twee verplichte elementen van het attest. Controleer dus of erin staat hoelang u vermoedelijk ziek bent en of u uw verblijfplaats mag verlaten of niet’, zegt Depondt.

Geldt de nieuwe regel ook als ik tijdens het weekend van mijn vakantie ziek word?

Nee, in het weekend werkt u sowieso niet en dat kan niet worden omgezet in een dag ziekteverlof. Dat is althans het geval voor werknemers die niet in het weekend werken. ‘Ook als u op een wettelijke feestdag ziek wordt, kan die niet worden omgezet in een ziektedag, omdat u die dag sowieso niet moet werken’, zegt Depondt. ‘Maar stel dat u op een vervangende feestdag, een inhaaldag voor een feestdag die in het weekend valt, ziek wordt, dan is er niets geregeld in de wet. De werkgever moet zelf bepalen of u die dag nadien kunt recupereren.’

Als u in het weekend ziek wordt en nog ziek bent tijdens de week vakantie nadien, kunt u die weekdagen wel laten omzetten.

Moet ik mijn vakantiedag verplicht omzetten in een ziektedag?

Nee. Het kan zijn dat u het niet de moeite vindt om te melden dat u ziek bent. In dat geval hoeft u niets te doen, maar kunt u die dagen ook niet recupereren.

Mag ik mijn vakantieperiode verlengen om de ziektedagen in te halen?

Dat hangt af van uw werkgever. ‘U hebt alleen het recht om de oorspronkelijke vakantieperiode te verlengen met de gerecupereerde vakantiedagen als uw werkgever ermee instemt. Voor zulke gerecupereerde dagen gelden dezelfde regels als voor ander wettelijke vakantiedagen’, zegt Depondt. 'Het moment waarop u de dagen opneemt wordt met wederzijds akkoord bepaald.'

Wettelijke vakantiedagen overdragen is mogelijk in sommige gevallen

Sommige bedrijven staan werknemers toe een bepaald aantal vakantiedagen over te zetten naar het volgende jaar, als die niet zijn opgenomen. Dat kan juridisch gezien alleen voor extralegale vakantiedagen, zoals adv-dagen of anciënniteitsdagen. Uw 20 wettelijke vakantiedagen kon u tot dit jaar in principe niet overdragen naar het jaar nadien.

Daar kwam verandering in. ‘Als werknemers hun wettelijke verlofdagen onmogelijk binnen het jaar konden opnemen door bepaalde omstandigheden, kunnen ze vanaf 2024 die dagen in de twee daaropvolgende jaren toch nog gebruiken’, zegt Wim Depondt, juridisch expert bij de hr-dienstverlener Acerta. ‘Dat kan bijvoorbeeld vanwege zwangerschapsrust of een onverwachte ziekteperiode.’

Sommige situaties kunnen aanleiding geven tot discussies, verwacht Depondt. Stel: u plant drie weken wettelijke vakantie in november 2024, u wordt ziek en u wilt twee ziekteweken opnieuw laten omzetten in vakantiedagen - wat vanaf dit jaar ook kan. Zult u die dagen dan mogen overdragen? 'Mathematisch kunnen die twee weken nog in december worden opgenomen. Maar in veel bedrijven is dat net een drukke periode, waardoor dat praktisch gezien niet altijd mogelijk is’, zegt Depondt.

Advertentie

Het overdragen van wettelijke vakantiedagen heeft ook gevolgen voor uw loon, waarschuwt de expert. Het vakantiegeld voor die dagen wordt voor bedienden al in december uitbetaald. Daardoor zult u op het moment dat u de overgedragen dagen effectief opneemt, geen loon krijgen. ‘De overgedragen vakantiedagen worden vooraf al uitbetaald. Werkgevers moeten dat duidelijk meegeven aan hun werknemers, zodat die daar rekening mee kunnen houden en dat geld eventueel kunnen opzijzetten.'

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.