Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Afgestudeerd, wat nu?

Corona tekende niet alleen het school- en academiejaar van studenten. Ook hun zomer ziet er anders uit. Op één vlak is het alvast eenvoudiger: corona maakt dat regels over een studentenjob soepeler zijn.
Wie in juni of juli is afgestudeerd, kan nog tot eind september een studentenjob doen. ©Photo News

Afstuderen in juni of juli, enkele weken vakantie met eventueel een studentenjob, en dan starten in een gepaste baan. Dat is wellicht het ideale scenario. Maar of ze nu afgestudeerd zijn of nog voor een tweede zittijd staan, schoolverlaters moeten zich sowieso aan een aantal regels houden. Een overzicht.

Inschrijven als werkzoekende

Afgestudeerd en nog geen job in het vooruitzicht? Het eerste wat u moet doen, is zich inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (Actiris in Brussel). Zo gaat de wachttijd om een uitkering te krijgen van start. De zogenaamde beroepsinschakelingstijd is een periode van een jaar die u moet doorlopen om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering. Als u na die periode nog niet aan de slag bent, kunt u een inschakelingsuitkering aanvragen.

Wie in juni of juli is afgestudeerd, doet er goed aan zich voor 9 augustus in te schrijven bij de VDAB.

Als u uw studies in juni of juli afgerond of stopgezet hebt, moet u zich voor 9 augustus inschrijven bij de VDAB. De beroepsinschakelingstijd begint dan op 1 augustus. Als u zich op 9 augustus of later inschrijft, begint die periode pas op dat moment.

Een inschrijving hoeft niet als u meteen na uw studies begint te werken. De beroepsinschakelingstijd begint automatisch te lopen vanaf uw eerste werkdag. Wie deeltijds begint te werken, schrijft zich bij de VDAB in als deeltijds werkzoekende. Als u de schoolbanken in september verlaat, moet u zich zo snel mogelijk inschrijven. De beroepsinschakelingstijd loopt dan vanaf het moment van de inschrijving.

Studentenjob kan nog

Ook als u al in juni of juli afgestudeerd bent, kunt in de zomervakantie nog een studentenjob doen. Dat kan zowel voor het secundair als voor het hoger onderwijs tot 30 september.

Het is niet de bedoeling dat de werkgever de studentenjob gebruikt als een proefperiode voor een gewone job.

Volgens de algemene regel krijgt elke student per kalenderjaar een pakket van 475 uur, het zogenaamde contingent. Door de coronacrisis wordt afgeweken van die regeling. De uren die u met een studentenovereenkomst werkt in juli, augustus en september van 2021 tellen niet mee voor het totaal van 475 uur per jaar. Voor jobstudenten in de zorg of het onderwijs is die maatregel ook toegepast voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Wie na een studentenjob onmiddellijk als gewone werknemer aan de slag gaat bij dezelfde werkgever moet opletten. De inhoud van de gewone job moet dan duidelijk verschillen van die van uw studentenjob. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een volledig andere functie uitvoert of als u pas een tijd na de vakantiejob als gewone werknemer opnieuw begint te werken. Het is niet de bedoeling dat de werkgever de studentenjob gebruikt als een proefperiode voor een gewone job.

Alle studenten kunnen ongebreideld werken in de zomer

De regeling dat de uren studentenarbeid in juli, augustus en september 2021 niet meetellen voor de toegelaten limiet van 475 uur studentenarbeid geldt niet alleen voor schoolverlaters, maar voor alle studenten.

Dat u in die maanden meer werkt, blijft zonder gevolgen voor uw ouders. Dat zit zo. Studenten zijn maar fiscaal ten laste van hun ouders als ze beperkte bestaansmiddelen hebben. ‘De studentenarbeid verricht in het derde kwartaal 2021 wordt niet meegeteld om de nettobestaansmiddelen te bepalen. Dat geldt voor studentenwerk in alle sectoren en ongeacht het betalingstijdstip’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer.

Ook de uren studentenarbeid in de zorgsector en in het onderwijs in het eerste en tweede kwartaal van 2021 worden niet meegeteld. ‘De inkomsten in die kwartalen zijn wel een inkomen voor de jongere zelf maar de kans dat die belastingen moet betalen, is beperkt’, zegt Wellens. Er zijn geen belastingen verschuldigd zolang de inkomsten onder de belastingvrije som van 9.050 euro blijven.
Om die grens te beoordelen mogen de kosten gemaakt om de inkomsten uit de studentenjob te behouden of te verwerven afgetrokken worden. Kunt u uw werkelijk gemaakte kosten niet bewijzen, dan hebt u recht op een forfaitaire aftrek.

Nog één jaar kinderbijslag

Een Vlaamse jongere onder de 25 die de schoolbanken verlaat, heeft nog twaalf maanden recht op het groeipakket (de nieuwe Vlaamse kinderbijslag), op voorwaarde dat hij niet te veel werkt. Wanneer die termijn ingaat, hangt af van uw specifieke situatie. Als u na de vakantie niet verder studeert, begint de termijn op 1 september als u niet uit het hoger onderwijs komt en op 1 oktober als u uit het hoger onderwijs komt. De termijn kan ook starten de maand na het einde van alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma of de maand na de inlevering van uw verhandeling in het hoger onderwijs.

U kunt als schoolverlater beperkt werken zonder het recht op een groeipakket te verliezen. Er is geen inkomensnorm, maar hoeveel u mag werken is wel beperkt. Het belangrijkste is dat u niet meer dan 80 uur per maand werkt met een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst en geen sociale uitkering ontvangt. Een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk is wel toegelaten. Overschrijdt u de grens van 80 uur? Voor die maand hebt u geen recht op het groeipakket. Dat wordt maand per maand bekeken. Oefent u een zelfstandige activiteit uit? U hebt nog een jaar recht op kinderbijslag op voorwaarde dat u gedurende dat jaar geen bijdragen verschuldigd bent als zelfstandige in hoofdberoep.

U kunt tegelijk werken met een studentenovereenkomst en een gewoon contract. Werkt u meer dan de toegelaten uren met een studentenovereenkomst (zie hierboven)? Die extra uren worden meegerekend voor de limiet van 80 uur die u per maand kunt werken met een gewoon contract.

Inschrijven bij een ziekenfonds

Jonger dan 25 jaar en werkzoekend? Tijdens de beroepsinschakelingstijd blijft u via uw ouders verzekerd bij het ziekenfonds. Het is geen vereiste dat u op hetzelfde adres woont. De ziekteverzekering betaalt kosten bij ziekte, ongeval of tandartsbezoek (gedeeltelijk) terug. Zodra u 25 wordt, of een inschakelingsuitkering ontvangt, moet u zich aansluiten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud