Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Coronacrisis raakt niet aan uw vakantiegeld

Heel wat werknemers zijn het afgelopen jaar tijdelijk werkloos geweest. Maar dat zal geen invloed hebben op het enkel en dubbel vakantiegeld dat ze dit jaar krijgen.
Werknemers kunnen op reis vertrekken met vakantiegeld op zak, ook al waren ze vorig jaar periodes tijdelijk werkloos. ©EPA-EFE

De dagen die iemand tussen 1 februari en 31 december tijdelijk werkloos was wegens overmacht door corona worden voor de berekening van de jaarlijkse vakantie en het jaarlijkse vakantiegeld gelijkgesteld met gewerkte dagen. Werknemers hebben daardoor in 2021 recht op ‘normale’ jaarlijkse vakantie en op het bijbehorende enkel en dubbel vakantiegeld, ook al waren ze vorig jaar periodes tijdelijk werkloos.

Het vakantiegeld van arbeiders wordt niet door de werkgever, maar door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie betaald. ‘Die betaling door de overheid wordt gefinancierd door patronale bijdragen op het loon voor gewerkte dagen’, zegt Geert Vermeir, juridisch adviseur van de hr-dienstengroep SD Worx. ‘Omdat voor de tijdelijke werkloosheid geen loon wordt betaald, worden er ook geen bijdragen op betaald en ontstaat een gat in de financiering.’ Om de gelijkstelling tussen tijdelijke werkloosheid en gewerkte dagen te compenseren springt de overheid bij met 93,5 miljoen euro.

93,5 miljoen
De overheid springt zowel voor arbeiders als voor bedienden bij met telkens 93,5 miljoen euro.

Bij bedienden is het effect van de gelijkschakeling van werkloosheidsdagen met gewerkte dagen anders. Voor de vakantie van bedienden betalen werkgevers geen patronale bijdragen, maar betalen ze het vakantiegeld rechtstreeks. Werkloosheidsdagen gelijkstellen met gewerkte dagen betekent extra kosten voor de werkgever. Daarom werd beslist dat de werkgevers die kosten niet volledig zelf moeten dragen.

Ook daarbij voorziet de overheid in een financiële compensatie. Die zal door de RSZ verrekend worden in de werkgeversbijdragen voor het tweede kwartaal van 2021. Opnieuw is 93,5 miljoen euro uitgetrokken.

Voor de tijdelijke werkloosheidsdagen van dit jaar is nog geen gelijkstelling met de gewerkte dagen afgesproken. ‘Maar vroeg of laat komt die vraag naar gelijkstelling op tafel’, zegt Vermeir. ‘Het aantal tijdelijk werklozen is op dit moment niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar, maar het zijn er toch nog altijd veel. Een nieuwe gelijkstelling en een compensatieregeling liggen voor de hand.’

Enkel en dubbel vakantiegeld

In het dagelijkse taalgebruik wordt een onderscheid gemaakt tussen het enkel en het dubbel vakantiegeld.

Als bediende wordt het enkel vakantiegeld betaald als u vakantie neemt. Het bedrag is gelijk aan het normale loon van een werknemer. Als u met andere woorden tijdens het jaar een dag vakantie neemt, betaalt uw werkgever u voor die dag geen ‘loon’ uit, maar wel enkel vakantiegeld.

Het dubbel vakantiegeld is een toeslag op het normale loon. Die komt overeen met een vergoeding voor vier weken vakantie. Om het dubbel vakantiegeld te berekenen, wordt het brutomaandloon vermenigvuldigd met 92 procent.

Ook voor 2021 zal de vraag naar gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheidsdagen en de gewerkte dagen op tafel komen.
Geert Vermeir
Juridisch adviseur SD Worx

Het brutomaandloon dat als basis dient voor de berekening houdt geen rekening met maaltijdcheques, werkgeversbijdragen in de groeps- en/of hospitalisatieverzekering, voordelen voor het privégebruik van een bedrijfswagen, een computer, een kostenvergoeding enzovoort.

Hebt u vorig jaar een volledig jaar gewerkt en verdient u een brutomaandloon van 3.000 euro, dan bedraagt uw dubbel vakantiegeld 2.760 euro of 92 procent van 3.000 euro. Hebt u slechts vier maanden gewerkt, dan moet u het ontvangen bedrag vermenigvuldigen met het aantal gepresteerde (of gelijkgestelde) maanden tijdens het voorbije jaar en daarna delen door twaalf (maanden). In dit voorbeeld hebt u dan met een brutomaandloon van 3.000 euro recht op 920 euro of 2.760 euro x 4/12. Uw werkgever houdt op 85 procent van uw dubbel vakantiegeld - dus op 92 procent van uw brutomaandloon - 13,07 procent persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid in. Op de overige 7 procent wordt geen sociale zekerheid betaald. Boven op de afhouding voor de sociale zekerheid komt een bedrijfsvoorheffing. Het percentage daarvan is hoger dan het percentage dat wordt toegepast op de normale bezoldiging. Het ‘speciale’ tarief hangt af van het jaarloon van de werknemer. Het is een progressief tarief dat schommelt tussen 20 en 53 procent. Kinderen ten laste verminderen de bedrijfsvoorheffing.

Arbeiders ontvangen hun enkel en dubbel vakantiegeld tegelijk. Het vakantiegeld beloopt 15,38 procent van de brutobezoldiging van het vakantiedienstjaar aan 108 procent. Op het bedrag wordt naast de persoonlijke inhouding van 13,07 procent op het dubbel vakantiegeld, een solidariteitsbijdrage van 1 procent afgehouden. Bovendien wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Eindejaarspremie

Laten we ook even vooruitblikken naar die andere extra boven op het loon: de eindejaarspremie. Voor de berekening heeft de overheid de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona in 2020 niet algemeen gelijkgesteld met gewone werkdagen.

Het recht op een eindejaarspremie en de berekening ervan verschilt van sector tot sector. De berekening houdt doorgaans rekening met het aantal gewerkte dagen. Slechts in enkele sectoren worden bij die berekening de dagen tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met de gewerkte dagen. Die gelijkstelling is niet het geval in het PC 200, het paritair comité waaronder meer dan 440.000 bedienden en kaderleden vallen.

‘Maar dat wil niet zeggen dat de individuele werkgever werkloosheidsdagen niet met gewerkte dagen kan gelijkstellen’, zegt Vermeir. ‘Als je als werkgever vrijgevig wilt zijn omdat je vindt dat je werknemers een harde periode - ook financieel - hebben doorgemaakt, kan je de werkloosheidsdagen gelijkstellen. Er wordt per sector alleen een minimum opgelegd en geen maximum.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud