Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Mag een werkgever u in het geheim filmen?

Het afvalbedrijf Renewi ontsloeg donderdag een werknemer die verschillende inbreuken tegen het arbeidsreglement had begaan. De inbreuken werden onder meer vastgesteld met een spionagecamera. Wanneer mag een werkgever u in het geheim filmen?
©EPA

De werknemers van het afvalbedrijf Renewi in Houthalen-Helchteren legden donderdagochtend het werk neer. De aanleiding was de ontdekking van een spionagecamera in een vrachtwagen. Die leidde tot heel wat beroering, zeker omdat de vakbonden niet op de hoogte waren.

We hebben onderzoeksmiddelen ingezet ten dienste van de veiligheid. Wij wensen op veiligheid geen compromissen te sluiten.
Directie Renewi

Later in de namiddag kwam de directie met een verduidelijking. 'De veiligheid van onze mensen, en de gemeenschap waarin we werken, is onze eerste prioriteit. Vandaag moesten we helaas de tewerkstelling beëindigen van een collega na herhaalde inbreuken tegen het arbeids- en het verkeersreglement. Daarvoor hebben we onderzoeksmiddelen ingezet ten dienste van de veiligheid. Wij wensen op veiligheid geen compromissen te sluiten', luidde de reactie. De directie gaf nog mee te betreuren 'dat de vakbonden de weg gekozen hebben om dit via staking en media-aandacht aan te vechten, en niet via sociale dialoog.'

Wettelijk

Een belangrijke vraag is of zo’n geheime camera wel wettelijk is. De algemene regel is dat bedrijven die gebruik willen maken van bewakingscamera’s daarvoor een aanvraag moeten doen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, voorheen de Privacycommissie. Dan moet ook een doel vooropgesteld worden. Het kan gaan om de controle van veiligheid en gezondheid, de bescherming van goederen van de onderneming, de controle van het productieproces en de controle van het werk van de werknemer.

Voor de eerste drie doeleinden mag de camerabewaking permanent zijn, op voorwaarde dat de controle van het productieproces op de machines slaat. Voor controle op het werk van de werknemer mag camerabewaking enkel tijdelijk. Als de camera’s geplaatst worden, moet er ook een duidelijke communicatie zijn over het doel van de bewaking en de plaatsen waar de camera’s worden gehangen. De onderneming moet de ondernemingsraad daarvan op de hoogte brengen vooraleer de bewakingscamera’s operationeel worden.

Betekent dat dan dat geheime camera’s uit den boze zijn? Niet meteen. ‘De cao van juni 1998 laat de deur op een kier’, zegt Jan Hofkens, advocaat bij Lydian. ‘In de cao staat dat bij geheime camerabewaking de bepalingen van het strafwetboek gelden.’

Geheime opnames mogen als er duidelijke aanwijzingen zijn dat een van de werknemers fraudeert, steelt of andere inbreuken pleegt.
Jan Hofkens
Advocaat Lydian

‘Geheime opnames mogen als er duidelijke aanwijzingen zijn dat een van de werknemers fraudeert, steelt of andere inbreuken pleegt’, verduidelijkt Hofkens. ‘Als er bijvoorbeeld aanwijzingen zijn dat een winkelbediende op regelmatige tijdstippen geld uit de kassa steelt, dan kan een werkgever heel gericht en tijdelijk gebruikmaken van een geheime camera’, legt hij uit. 'De voorwaarde is wel altijd dat er een aanleiding is, en dat het gebruik van de camera proportioneel is.'

De werkgever moet er ook op toezien dat de privacy van andere werknemers niet geschonden wordt. Bovendien moet het potentiële gebruik van geheime camera’s in principe vooraf aan de werknemers worden meegedeeld. Dat potentiële gebruik kan bijvoorbeeld opgenomen zijn in het arbeidsreglement, 'Toch hoeft het ontbreken ervan nog niet te betekenen dat het bewijsmateriaal ongeldig verklaard zal worden. De rechtspraak is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. De rechter kan oordelen dat de inbreuk op de privacy minder sterk doorweegt dan de inbreuken die de werknemer heeft begaan. In dat geval zal het bewijsmateriaal zeker gebruikt worden', zegt Hofkens.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud