Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Overbruggingsrecht nu ook voor zelfstandigen met omzetverlies wegens watersnood

Niet alleen zelfstandigen die door de overstromingen van juli hun activiteit volledig moesten onderbreken kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht. Ook zelfstandigen die door de natuurramp aanzienlijk omzetverlies leden, hebben vanaf 1 oktober recht op de uitkering.
Advertentie
Zelfstandigen die door de overstromingen van juli in de problemen kwamen, kunnen financiële steun aanvragen. ©BELGA

Zelfstandigen die failliet worden verklaard kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht. Dat is een uitkering die gedurende maximaal 12 maanden wordt betaald. De uitkering kan ook worden aangevraagd als een zelfstandige noodgedwongen de deuren moet sluiten, bijvoorbeeld wegens brand, de vernieling van de zaak, een beroepsallergie waardoor werken niet langer mogelijk is of een natuurramp.

De overstroming van afgelopen zomer werd door de overheid als een natuurramp erkend. De zelfstandigen die wegens de watersnood hun zaak moesten sluiten, kunnen dan ook het overbruggingsrecht aanvragen.

Het overbruggingsrecht wegens omzetdaling wordt alleen toegekend voor de maanden oktober, november en december.

Bij Acerta, een dienstenverlener voor zelfstandigen en werkgevers, liepen de afgelopen weken al zo’n 186 aanvragen voor het overbruggingsrecht binnen naar aanleiding van de overstromingen van midden juli. ‘Dat is aanzienlijk’, zegt Mieke Bruyninckx, juridisch adviseur bij Acerta. ‘Voor de coronacrisis waren er dat gemiddeld ongeveer 80 per maand. Voor de aanvragen door slachtoffers van de overstromingen is Wallonië goed voor 83 procent. De rest komt uit Vlaanderen.’

De uitkering voor een alleenstaande bedraagt  1.343,87 euro voor een volledige maand onderbreking. Voor een gezinshoofd is dat 1.679,31 euro. De onderbreking moet wel minstens zeven dagen duren, want anders heeft u geen recht op een uitkering. Als de onderbreking minder dan een maand maar langer dan zeven dagen duurt, krijgt een alleenstaande een uitkering van 335,97 euro per zeven dagen onderbreking en een gezinshoofd 419,83 euro.

Ook voor omzetdaling

Maar zelfstandigen die op een laag pitje verder gingen met hun activiteiten hadden geen recht op een uitkering. Voor het klassieke overbruggingsrecht moet de zelfstandige activiteit volledig onderbroken zijn. Op de ministerraad van 24 september is beslist dat de slachtoffers van de overstromingen die hun activiteit toch nog verder konden uitoefenen, maar wel tegen een grote omzetdaling aankijken, ook voor het overbruggingsrecht in aanmerking komen.

Het overbruggingsrecht wegens omzetdaling wordt alleen toegekend voor de maanden oktober, november en december. ‘De logica hierachter is naar alle waarschijnlijkheid dat de overheid ervan uitgaat dat tijdens de voorgaande maanden heel wat zaken gesloten waren en de getroffen zelfstandigen een beroep op het klassieke overbruggingsrecht konden doen. De nieuwe regeling is dan gericht op zelfstandigen voor wie de zaken nog niet opnieuw als voordien draaien,’ zegt Mieke Bruyninckx van Acerta.

Omzetverlies minstens 65 procent

De zelfstandigen die getroffen zijn door de watersnood moeten kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van 65 procent geleden hebben in de maand die voorafgaat aan de maand waarvoor het overbruggingsrecht wordt aangevraagd. Als u bijvoorbeeld een aanvraag voor de maand oktober 2021 wil doen, moet er een omzetdaling van 65 procent zijn in september 2021 in vergelijking met september 2019. ‘Deze vorm van overbruggingsrecht geldt overigens ook voor zelfstandigen in bijberoep, terwijl het klassieke overbruggingsrecht alleen voor zelfstandigen in hoofdberoep van toepassing is,’ preciseert Mieke Bruyninckx.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud