Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Regering minder streng voor kort verzuim en strenger voor langdurig zieken

De regering schaft enerzijds het ziektebriefje bij kortverzuim af. Maar anderzijds wordt ze wel strenger voor langdurig zieken die hun terugkeer naar het werk boycotten.
Advertentie

De federale regering besliste dat werknemers zich tot drie keer per jaar een dag ziek kunnen melden zonder medisch attest. Opvallend - en niet meteen onderbouwd met duidelijke argumenten - is dat die maatregel alleen geldt voor grote bedrijven en niet voor kmo’s met minder dan 50 werknemers. Bij die laatste blijft een ziektebriefje ook voor één dag verplicht.

De werkgeversorganisatie VBO liet zich enkele dagen geleden al negatief uit over het gedeeltelijk verdwijnen van het ziekteattest. Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans noemde dat een onbegrijpelijke beslissing die werknemers het signaal geeft dat ze drie dagen per jaar zomaar afwezig mogen zijn.

Buitenlandse ervaringen

In een aantal landen is ervaring opgebouwd met ziektedagen zonder doktersbriefje. In Noorwegen en Nederland is het volledig verdwenen en in Duitsland en Oostenrijk bestaat ook al het systeem van drie dagen afwezigheid per jaar zonder ziekteattest.

‘De ervaring uit het buitenland leert ons dat het kort verzuim niet toeneemt als je het ziektebriefje afschaft’, zegt Lode Godderis, hoogleraar arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en CEO van de preventiedienst Idewe. ‘Het kort verzuim zal zelfs eerder dalen en dat zien we ook in Belgische bedrijven die dat systeem nu al toepassen.’

De ervaring uit het buitenland leert ons dat het kort verzuim niet toeneemt als je het ziektebriefje afschaft.
Lode Godderis
Hoogleraar arbeidsgeneeskunde KU Leuven

Volgens Godderis is die daling te verklaren omdat de meeste aandoeningen die tot kort verzuim leiden vaak al na een dag voorbij zijn. Maar huisartsen schrijven regelmatig een extra dag voor de zekerheid, waardoor werknemers een dag langer afwezig blijven.

‘Ik kan ook niet verklaren waarom het maar drie afzonderlijke dagen per jaar zijn’, zegt Godderis. Ik weet niet hoe men tot zo’n besluit gekomen is. Als de werknemer dan toch een dag extra nodig heeft om te herstellen, moet hij toch nog naar een huisarts gaan. Voor mij zou het minimaal om drie dagen moeten gaan, of zelfs om de eerste week ziekte.’

Langdurig zieken

Er komt ook een beperkte sanctie voor langdurig zieken die hun re-integratie naar werk boycotten. Als zij een vragenlijst waarin gepeild wordt naar hun toestand niet invullen of niet aanwezig zijn op een overlegmoment kunnen ze 2,5 procent van hun uitkering verliezen.

‘Ik had eerder gehoopt op flankerende in plaats van sanctionerende maatregelen’, zegt Godderis. ‘Ik begrijp wel dat er een slot op de deur moet zijn, maar ik denk dat de hoofdprioriteit moet liggen bij het helpen van mensen om naar het werk terug te keren. We moeten mensen ervan overtuigen dat de terugkeer naar het werk bijdraagt tot herstel en genezing en dus een onderdeel van de behandeling is.’

Bedrijven met meer dan 50 werknemers die fors meer langdurig zieken hebben dan gemiddeld riskeren dan weer een boete van 2,5 procent van de loonmassa van een kwartaal. 55-plussers zouden daarbij niet worden meegeteld. Ook de ziekenfondsen, die mee bevoegd zijn voor de re-integratie, kunnen een sanctie krijgen als ze te weinig re-integratietrajecten opstarten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud