Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Verplicht vier dagen per week telewerken: dit moet u weten

Telewerk wordt opnieuw verplicht voor de meerderheid van de tijd. We zetten de spelregels nog eens op een rijtje.
Advertentie
©ROBIANUTRECHT

Thuiswerken wordt de komende drie weken vier dagen per week verplicht. Vanaf de week van 13 december worden het nog drie verplichte thuiswerkdagen. Dat heeft het Overlegcomité beslist om de stijgende coronacijfers af te remmen.

Er komt een onlineregister waar bedrijven en openbare diensten maandelijks moeten registreren hoeveel mensen op een bepaalde locatie werken en hoeveel er onmogelijk kunnen thuiswerken. Bedrijven die zich niet blijken te houden aan de thuiswerkplicht, riskeren sluiting.

Bedrijven die zich niet blijken te houden aan de thuiswerkplicht, riskeren sluiting.

Wat als thuiswerk niet kan?

Niet alle jobs kunnen van thuis uit worden gedaan. Voor arbeiders die aan specifieke machines werken of werknemers die over performante computers en een krachtige internetverbinding moeten beschikken, biedt thuiswerk geen oplossing.

En wat met een werknemer die in contact kwam met een besmet persoon en in quarantaine moet? Dan mag de werknemer de woonst niet uit, maar is hij niet ziek. In principe kan hij dus van thuis uit werken. Maar is thuiswerk geen optie, dan kan de werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

De werknemer ontvangt dan een uitkering van 70 procent van het gemiddeld begrensde loon (begrensd tot 2.840,84 euro). Die maatregel geldt tot 31 december 2021. Op de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 15 procent ingehouden.

De werkgever moet zo snel mogelijk een elektronische aangifte van de overmacht doen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Ook moet de werkgever een dossier indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht als gevolg van het coronavirus.

De erkenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht gebeurt binnen drie tot vier dagen. De dagen dat iemand tijdelijk werkloos is door overmacht tellen mee voor het recht op de wettelijke vakantie.

Kan een werkgever mijn thuiswerk controleren?

Het controleren van telewerkers werpt vragen over de privacy op. Een werkgever mag thuiswerkers niet met een webcam controleren. Maar werknemers kan wel worden gevraagd elke dag op een bepaald uur in te loggen op het bedrijfssysteem. Of om aan het begin of aan het einde van de werkdag te rapporteren over het gepresteerde werk of de tijdsbesteding van de voorbije of de vorige dag.

Op welke tijdstippen moet u uw uren presteren?

Als u thuiswerkt, geldt dezelfde arbeidsduurregeling als op kantoor. Tegelijk geldt voor structureel telewerk als algemeen principe dat het normale werkrooster niet van toepassing is. Als daar verder geen afspraken over bestaan, kunt u uw werktijd in ruime mate zelf organiseren. Het kan dat u een vroege vogel bent en ’s ochtends het liefst zo snel mogelijk begint te werken om een deel van de namiddag vrij te hebben.

Er zijn ook jobs waarvoor u tussen 9 en 17 uur op post moet zijn. In dat geval zijn daar met uw werkgever afspraken over gemaakt en bent u verplicht uw uren in dat tijdsbestek te presteren.

Verandert er iets voor mijn bedrijfswagen?

Voor bedrijfswagens verandert het structureel telewerk niets, ook al vermindert het gebruik van de bedrijfswagen. De CO₂-bijdrage ten laste van de werkgever en het voordeel alle aard voor de werknemer zijn niet afhankelijk van het aantal gereden kilometers. Die CO₂-bijdrage en belastingen op het voordeel alle aard blijven verschuldigd, ook al staat de auto voor de deur.

Ben ik verzekerd voor arbeidsongevallen?

Telewerkers zijn op dezelfde manier beschermd door de arbeidsongevallenverzekering als werknemers op kantoor. Bij een ongeval tijdens de werkuren op de telewerkplek is er een wettelijk vermoeden dat het gaat om een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenverzekering van de werkgever betaalt dan een gewaarborgd inkomen tijdens de arbeidsongeschiktheid. Dat geldt ook voor verkeersongevallen tijdens kleine verplaatsingen zoals naar een lunch, de winkel, de crèche of de school van de kinderen tijdens de werkuren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud