Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Vraag zelf tijdelijke werkloosheid aan als de kinderen niet naar school mogen

Moet u gedwongen thuisblijven omdat uw kinderen door de verstrengde coronamaatregelen niet naar school mogen? Dan kunt u als werknemer tijdelijke werkloosheid aanvragen.
Volgens de huidige regeling kunt u tot 30 juni 2021 van de tijdelijke werkloosheid gebruikmaken om bij de kinderen te blijven. ©REUTERS

Het klinkt wat ongewoon, een werknemer die voor zichzelf tijdelijke werkloosheid kan aanvragen. Het systeem is vooral bekend van werkgevers wier personeel tijdelijk werkloos is, bijvoorbeeld bij een verplichte sluiting. Nadat eind vorig jaar het systeem van het coronaouderschapsverlof ten einde was gelopen, is echter de mogelijkheid ingevoerd om als werknemer tijdelijke werkloosheid aan te vragen.

Volgens de huidige regeling kunt u tot 30 juni 2021 van dit systeem gebruikmaken. Als de school, crèche of opvangvoorziening van uw kind sluit, kunt u als werknemer voor die sluitingsdagen tijdelijke werkloosheid aanvragen. Dat doet u door uw werkgever een attest te bezorgen dat u vindt op de website van de RVA en dat de school, crèche of opvangvoorziening moet invullen.

5,63 euro
Boven op uw uitkering voor tijdelijke werkloosheid krijgt u een supplement van 5,63 euro per dag.

De werkgever kan de aanvraag niet weigeren. De werknemer ontvangt 70 procent van zijn geplafonneerd loon en een dagsupplement van 5,63 euro.

Als de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, wordt dat recht slechts aan een van beiden toegekend. Als het kind om de beurt bij een van de niet-samenwonende ouders verblijft, geldt het enkel voor de werknemer die tijdens de schoolsluiting met het kind samenwoont.

Alternatieven

U kunt in overleg met uw werkgever ook vakantiedagen opnemen om thuis te blijven bij de kinderen. Daarnaast kunt u onbezoldigd verlof om dwingende redenen of gewoon verlof zonder wedde aanvragen. Voor de eerste optie hebt u geen akkoord van de werkgever nodig, voor de tweede wel.

U kiest beter voor tijdelijke werkloosheid dan voor ouderschapsverlof of tijdskrediet.

Ook gewoon ouderschapsverlof en tijdskrediet zijn erop gericht de zorg voor de kinderen op te nemen. Maar om verschillende redenen is tijdelijke werkloosheid aantrekkelijker dan ouderschapsverlof of tijdskrediet.

Voor het aanvragen van tijdelijke werkloosheid geldt een versnelde procedure. Bij ouderschapsverlof moet u uw werkgever in principe twee tot drie maanden voor de ingangsdatum van het verlof op de hoogte brengen. Maar als de werkgever akkoord gaat, kan de aanvraagtermijn worden ingekort.

Ook voor tijdskrediet is de aanvraagprocedure vrij log. In ondernemingen met maximaal 20 werknemers moet de aanvraag zes maanden vooraf gebeuren, in bedrijven met meer dan 20 werknemers drie maanden. Ook dan kan de werkgever een kortere termijn aanvaarden.

Verschil in vergoeding

Tijdelijke werkloosheid biedt de beste vergoeding. Voor tijdelijke werkloosheid ontvangt u 70 procent van uw brutoloon, tot maximaal 2.754,76 euro. Hoeveel u daar netto van overhoudt, hangt af van uw gezinssituatie. De netto-uitkering bedraagt maximaal 1.520 euro per maand. Behalve die uitkering krijgt de werknemer een supplement van 5,63 euro per dag.

Als u ouderschapsverlof neemt, krijgt u als alleenstaande ouder die voor 100 procent met ouderschapsverlof gaat een nettovergoeding van 1.258,19 euro. Samenwonenden krijgen 765,33 euro.

Voor tijdskrediet variëren de bedragen van de RVA-uitkering naargelang u meer of minder dan vijf jaar anciënniteit bij uw werkgever heeft. Voor een voltijds tijdskrediet gaat het respectievelijk om nettobedragen van 545,90 en 467,91 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud