Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat als u uw job niet meer kunt uitoefenen door de wateroverlast?

Sommige slachtoffers van de wateroverlast hebben zo'n zwaar verlies geleden dat ze mogelijk niet meer in staat zijn om te werken. Of ze kunnen niet meer aan de slag omdat hun onderneming overstroomd is. Wat zijn de opties?
Pepinster werd zwaar getroffen door de overstromingen. ©AFP

Bestaat een verlofsysteem voor werknemers als ze slachtoffer zijn van een natuurramp?

Als u niet kunt werken omdat er schade is aan uw woning door de overstromingen, kunt u aanspraak maken op verlof om dwingende reden. Dat verlof is er voor een niet te voorziene gebeurtenis die losstaat van het werk en waarvoor u dringend en noodzakelijk moet tussenkomen. Denk aan een kind dat plots ziek wordt, maar ook aan schade aan je woning door een brand, een inbraak of een natuurramp.

Behalve verlof om dwingende reden kan u in overleg met uw werkgever ook vakantiedagen of inhaalrustdagen opnemen.

Werkt u voltijds, dan mag u niet meer dan tien dagen per kalenderjaar verlof om dwingende reden opnemen. Werkt u deeltijds, dan is het aantal dagen beperkt in verhouding tot uw arbeidsprestaties.

'Die dagen worden niet door de werkgever betaald, tenzij anders is overeengekomen', zegt Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

U kunt ook in overleg met uw werkgever vakantiedagen of inhaalrustdagen opnemen, treedt Donatienne Knipping, juridisch adviseur bij hr-dienstenleverancier Acerta, bij.

Wat als mijn werkplek is overstroomd?

Niet alleen heel wat woningen zijn zwaar getroffen door de recente overstromingen, ook bedrijven kregen te maken met wateroverlast, waardoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde werknemers onmogelijk wordt. Uw werkgever kan dan een beroep doen op de tijdelijke werkloosheid.

'De RVA aanvaardt dat alle tijdelijke werkloosheid door de hevige regenval kan worden aangegeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht', zegt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op haar website.

Om aanspraak te maken op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet u rekening houden met enkele voorwaarden.

'Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan het systeem', weet Legardien. De uitvoering van het werk moet totaal onmogelijk zijn. 'Als u kunt telewerken, kunt u dus geen aanspraak maken op de tijdelijke werkloosheid', zegt Knipping. Ook moet alternatief werk niet mogelijk zijn. Denk aan opruimen of schoonmaken. U mag voor die dagen nog geen vakantie of inhaalrust hebben opgenomen. U hebt ook geen recht op het gewaarborgd dagloon als u al aan uw dagtaak was begonnen of al op het werk was aangekomen.

Mijn woning is overstroomd. Ik kan onmogelijk gaan werken.

Tot 15 augustus 2021 aanvaardt de RVA dat omstandigheden die het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken een reden kunnen zijn om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen.

'Dat gaat om situaties waarin de werknemer getroffen is door ernstige schade of verliezen en onmogelijk kan gaan werken, bijvoorbeeld omdat hij prioriteit moet geven aan een nieuwe huisvesting, de opkuis of herstellingswerken van zijn woning, het regelen van zijn schadedossier of het zoeken naar alternatieve vervoermiddelen', klinkt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud