Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat is het lot van een langdurig zieke werknemer?

Zieke werknemers in de privésector kunnen al snel een controlearts over de vloer krijgen. Sowieso vallen ze na één maand arbeidsongeschiktheid terug op een uitkering.
©ANP XTRA

Het onafhankelijk Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft een nieuw ziektebriefje ingediend, dat tot eind november loopt. Ze blijft al sinds oktober weg uit het Vlaams Parlement.

Tijdens haar ziekteverlof heeft ze recht op haar volledige vergoeding van ongeveer 5.000 euro. Pas als een controlearts eventueel misbruik zou vaststellen, kan een deel van El Kaouakibi's loon ingehouden worden.

Werknemers in de privésector die langdurig uitvallen, zijn veel slechter af. Ze kunnen al na een maand de financiële gevolgen voelen.

Uitkering

Een werkgever moet alleen voor de eerste maand ziekte het gewaarborgd - dus volledige - loon betalen. Vanaf de tweede maand valt een werknemer terug op een uitkering die wordt betaald door het ziekenfonds.

Een werknemer krijgt alleen tijdens de eerste maand ziekte zijn volledige loon betaald.

Die uitkering bedraagt tijdens het eerste jaar arbeidsongeschikheid - de periode van primaire arbeidsongeschiktheid - 60 procent van het begrensd brutoloon. Pas vanaf de vijfde maand gelden minimumbedragen.

Voorziet de werkgever in een verzekering gewaarborgd inkomen, dan zal het inkomensverlies beperkt zijn. Veel van die polissen vullen de ziekte-uitkering aan tot 70 à 80 procent van het normale loon.

Komt een werknemer minstens 15 dagen opnieuw werken en valt hij daarna weer uit, dan moet de werkgever opnieuw een maand gewaarborgd loon betalen.

Invaliditeit

Kan een werknemer na een jaar van afwezigheid nog altijd niet opnieuw aan de slag, dan wordt de arbeidsongeschiktheid invaliditeit genoemd. De gezinssituatie bepaalt welke percentage van het brutoloon als uitkering wordt betaald. Dat is 65 procent voor een werknemer met een gezinslast, 55 procent voor een alleenstaande en 40 procent voor een samenwonende.

Controlearts

Een werknemer in de privésector moet bij ziekte een doktersbriefje kunnen voorleggen. De werkgever kan dan beslissen een controlearts sturen. ‘In een context van spanning op het werk - zeker bij een dreigend ontslag - zien we in de praktijk wel vaker dat een werknemer wegens mentale problemen niet meer komt werken’, zegt Stijn Demeestere, advocaat arbeidsrecht bij Deloitte Legal. ‘De werkgever kan dan een controlerend geneesheer sturen, maar in de praktijk heeft dat weinig zin. De kans dat een controlearts oordeelt dat een werknemer met mentale problemen opnieuw aan het werk kan, is zo goed als nihil.’

Ontslag

De werkgever en werknemer dreigen dan in een impasse te raken. ‘Ik zie vaak dat de werkgever terughoudend is om dan effectief tot ontslag over te gaan. Dat kan verschillende redenen hebben: de werknemer kost niets meer na de eerste maand ziekte, men vreest onterecht dat ontslag verboden is tijdens ziekte of omdat de opzeggingstermijn wordt geschorst tijdens ziekte en men geen opzeggingsvergoeding wenst te betalen', zegt Demeestere. 'Ervaring leert dat niets doen de situatie vaak alleen erger maakt. Er kan beter snel een gesprek aangegaan worden over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.’

Bij een lichamelijke aandoening zoals chronische rugpijn is het verhaal anders. Daar kan na vier maanden afwezigheid op initiatief van de werkgever een re-integratietraject worden opgestart in overleg met de arbeidsgeneesheer. Die gaat dan onderzoeken onder welke voorwaarden een eventuele werkhervatting mogelijk is. ‘Bij een definitieve onmogelijkheid het werk te hervatten is sprake van medische overmacht en eindigt de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of betaling van een opzeggingsvergoeding', zegt Demeestere.

Pensioen

Voor een werknemer heeft ziekte geen gevolgen voor het pensioenbedrag, ook niet voor de datum waarop hij met vervroegd pensioen kan. De periode van arbeidsongeschiktheid wordt beschouwd als een gelijkgestelde periode.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud